Financira Grad Zagreb Gradski ured za kulturu

************************************************

> PRIJAVNICA <

(kliknite za ulazak u online prijavnicu-anketu)
Prijavnica je ujedno i anketa o mobbingu, te je potpuno anonimna.Rezultati će se koristiti isključivo u znanstvene svrhe i uz potpunu zaštitu anonimnosti i uz pridržavanje svih etičkih standarda znanstvenog istraživanja.

************************************************

Psihičko i/ili fizičko zlostavljanje na radnom mjestu, mobbing, bullying – postoje brojni nazivi i definicije ovog negativnog društvenog fenomena pa i brojne nesuglasice o tome što sve spada u mobbing. Iako on zasigurno postoji od ranije, sustavno istraživanje fenomena mobbinga počeo je Heinza Leimann 1980-ih godina.

Najprihvaćenija definicija kaže da mobbing postoji kada jedna osoba ili skupina osoba svojim specifičnim ponašanjem na radnom mjestu sustavno psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu, s ciljem ugrožavanja njezina ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta, sve do eliminacije s radnog mjesta. U njihove strategije spadaju napadi na:

 • mogućnost izražavanja,
 • socijalne kontakte,
 • ugled
 • kvalitetu životne i radne situacije
 • zdravlje 

Takve se aktivnosti smatraju mobbingom ako su učestale i dugotrajne – najmanje jednom tjedno, tijekom najmanje šest mjeseci. 

Više o mobbingu i pravnoj zaštiti od njega potražite na web stranici Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ovdje).

Fotografija od/Photo by: Kat Jayne https://www.pexels.com/@katlovessteve

Glavni problem mobbinga, odnosno psihičkog i/ili fizičkog zlostavljanja na radnom mjestu je šutnja kako onih koji su meta maltretiranja na poslu, tako i njihovih kolega, a zatim i šireg društva. U takvoj klimi nepovjerenja, žrtve nerijetko šute i pate u “tišini”. Šutnja dominira zbog raznih razloga, ali najveći od njih su strah za ekonomsku sigurnost, te stigmatizacija žrtava. Umjesto zaštite, žrtve mogu izgubiti radno mjesto i biti stigmatizirane kao neradnici, dok oni koji su ih maltretirali ostaju kazneno-pravno i poslovno netaknuti. Sudeći prema statistici, zlostavljanje na poslu (mobbing) je sve učestalije, suprotno očekivanjima. Radi se o problemu koji, uz prekarni rad i kroničnu nezaposlenost, u hrvatskom društvu postaje centralan za sve – nezaposlene i zaposlene (jer su oni koji rade češto izloženi mobbingu i ucijenjeni situacijom na tržištu rada koja glasi otprilike: “Zamjenjiv/a si”).

Važno je naglasiti kako su žrtve mobbinga prvenstveno njegove žrtve (oni koji su cilj nečijeg zlostavljanja), ali žrtve mogu također biti i “moberi” – tj. oni koji zlostavljaju druge (jer i oni sami često prenose dalje osobna ranija negativna iskustva kada su i sami bili žrtve – na radnom mjestu, u obitelji itd). Naravno, žrtve su i svi ostali koji svjedoče takvim odnosima i osjećaju se nemoćno pomoći (promatrači, šira zajednica i društvo).

Upravo kako bi nadišli taj problem, u ovom istraživanju se koristimo inkluzivnom metodom dramsko-akcijskog istraživanja.

    Fotografija od/Photo by: Kat Jayne https://www.pexels.com/@katlovessteve

Radi se o dramsko-akcijskom modelu participativnog (sudioničkog) akcijskog istraživanja u kojem će sudionici/ice temu mobbinga istražiti kombinacijom performativnih elemenata neformalnog obrazovanja, te znanstveno-istraživačkih metoda. Nakon uvodne ankete/prijavnice, sudionici ulaze u dramsko-akcijske radionice koje predstavljaju kreativni prostor slobode od uloga, kritičkoga promišljanja i intenzivne interakcije. Ovdje sudionici/ce prolaze dramsko-akcijski model, koji sadrži fazu rastajanja, transformacijsku (liminoidnu) fazu i fazu sastajanja (više o dramsko-akcijskom modelu istraživanja možete pročitati -> ovdje).  U tom prostoru sudionici slobodno istražuju temu mobbinga te kreiraju završni nastup, tj. konkretnu akciju koju grupa sudionika/ica vidi kao neophodnu za nadilaženje problema društvene stigmatizacije i mobbinga na radnom mjestu.

Prema tome, Koristeći dramsko-akcijski model istraživanja, ovaj istraživačko-umjetnički projekt će istražiti posljedice zlostavljanja na radnom mjestu i predložiti konkretna rješenja za ovaj gorući društveni problem – uz poticanje uključenja građana (i žrtava) u umjetničko-kulturne aktivnosti i prezentaciju njihovih rješenja za mobbing u javnom nastupu i diskusiji s publikom, čime ovaj projekt potiče javnu diskusiju. 

Sudionici će tijekom radionica istraživati odnos mobbinga, žrtve, mobera i promatrača, odnosno, istražiti će i utjeloviti stigmu i tijela mobbinga u svojim pokretima i gestama.

Osim toga, istražiti će osobne odgovore na pitanja:

 • Što je (za mene) mobbing na radnom mjestu?
 • Koja tijela i pokreti utjelovljuju tlačitelja, a koja potlačenog?
 • Kako zamijeniti uloge tlačitelja i potlačenog?
 • Što će ta zamjena donijeti meni, a što mojoj okolini (radnom kolektivu, društvu itd.)?

Radionice će biti snimane kamerom, a završni nastup će uključivati diskusiju s publikom.

Dramsko-akcijsko istraživanje mobbinga (odnosno, psihičkog i/ili fizičkog) zlostavljanja na radnom mjestu je istraživački projekt kojeg je začeo sociolog dr.sc. Ivan Hromatko i predstavlja nastavak uspješnih dramsko-akcijskih istraživanja o marginaliziranim skupinama -“Teatar kao mjesto istraživanja predrasuda i diskriminacije”, održanih 2011. i 2012. godine uz podršku Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, te istraživanja o mobbingu održanih 2016. i 207. godine, tada u sklopu programa “Pogonator” – koje je sufinancirao Grad Zagreb. Osim što završava javnim nastupom i diskusijom pred publikom, ovi projekti produciraju i stručne i/ili znanstvene publikacije koje doprinose boljem shvaćanju mobbinga u Hrvatskoj. Time ovaj projekt predstavlja konstantnu kvalitetu koju podržava Gradski ured za kulturu Grada Zagreba, kojom se povećava vidljivost problema zlostavljanja (mobbinga) na radnom mjestu u Zagrebu i Hrvatskoj, te radi na osnaženju žrtava (program podrške) i stjecanju dubljih uvida u ovaj fenomen koji se s radnog mjesta prelijeva u sve sfere društvenog života.


GENERALNI PROGRAM DRAMSKO-AKCIJSKOG ISTRAŽIVANJA MOBBINGA


 1. ANKETA I PRIJAVE // 1.6. – 30.09.2019 * Sudjelovanje u anketi i prijava za sudjelovanje
 2. DRAMSKO-AKCIJSKA RADIONICA // 01.10. – 26.11.2019 // utorcima 18.30-20h *** Sudjelovanje u dramsko-akcijskoj radionici i kreiranje završnog nastupa kroz istraživanje teme mobbinga
 3. NASTUP I DISKUSIJA S PUBLIKOM // 29.11.2019 19-20h *** Završni javni nastup i diskusija s publikom (u dvorani TNT)

OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU


SUDIONICI: do 15 punoljetnih osoba (iznimno mogu pristupiti maloljetnici od 16+ godina, koji trebaju imati i pismenu dozvolu roditelja ili skrbnika)

TRAJANJE: 2h dnevno (utorcima 17-18.30 i 18.30-20h, osim na dan nastupa); ukupno 22h

LOKACIJA: Dom kulture Prečko, Prečko 2a (lokacija: Klikni za Google Maps lokaciju) – u sklopu Doma zdravlja Prečko

VODITELJ PROJEKTA I RADIONICE: dr.sc. Ivan Hromatko, ihromatko@cekate.hr, +385958664312

 

Financira Grad Zagreb Gradski ured za kulturu

************************************************

ZAŠTO SUDJELOVATI?

Kako se radi o visoko stigmatiziranoj tabu temi o kojoj mnogi radije šute, nameće se racionalno pitanje – zašto sudjelovati i izložiti se?

Izvora za osobnu motivaciju može biti bezbroj, a ovdje ističemo neke od njih:

 • OSOBNO OSNAŽENJE: mobbing se perpetuira na šutnji i osjećaju izolacije, odnosno, napuštenosti od drugih. U ovom istraživanju sudionici/ce imaju centralnu ulogu i susresti će se s grupom koja ih podržava, u prostoru dramsko-akcijskih radionica koje ciljaju raznim vježbama osnažiti sudionike/ice
 • AKTIVIZAM I OSNAŽENJE DRUGIH: javnim nastupom osnažujete sebe i kolege s radionice, a vrlo je vjerojatno da ćete osnažiti i druge u publici i javnosti da se suprotstave mobbingu na radnom mjestu
 • EDUKACIJA: sudjelovanjem u besplatnoj dramsko-akcijskoj radionici dobivate priliku naučiti kako prepoznati mobbing i kako na njega reagirati, te zatim aktivno odaslati javnosti pozitivnu poruku – završnim javnim nastupom. Ujedno ćete steći i znanja i vještine iz područja performativnih umjetnosti
 • KREATIVNA SLOBODA: u dramsko-akcijskom istraživanju su sudionici/ce ti koji kreiraju završni nastup – prema njihovim željama i mogućnostima, uz vodstvo stručne osobe koja će im pomoći uobličiti njihove ideje u performans
 • STRUČNI, ZNANSTVENI I AKTIVISTIČKI DOPRINOS: Sudjelovanjem u prijavnici-anketi aktivno doprinosite boljoj spoznaji o uzrocima i posljedicama mobbinga, te pomažete pobliže definirati ovaj gorući društveni problem. Projekt-radionica ujedno predstavlja i znanstveno istraživanje na temu mobbinga (čiji će rezultati biti objavljeni u stručnim i znanstvenim publikacijama), te civilno-aktivistički čin povećanja vidljivosti inače prikrivenog, a rastućeg problema u društvu.
 • JAVNI NASTUP: sudionici/ce će izvesti završni javni nastup i povesti diskusiju s publikom, što je veliko životno iskustvo koje preporučamo svima
 • KONTINUITET I MEĐUNARODNA EDUKACIJA: projekt se oslanja na dugoročni plan Odjela za EU projekte CeKaTe-a za povezivanjem lokalnih i međunarodnih aktivnosti i edukacija, te se otvara mogućnost sudionicima ove radionice da nastave sa zajedničkim radom (postojeća grupa se nalazi u Domu Prečko) i potpuno besplatno sudjeluju na Erasmus+ edukacijama za projekt Theatre Pitching for Employment (za više informacija o projektu kliknite ovdje -> https://cekate.hr/program/erasmus-u-cekate-the-pitch/)

 

 

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 • Facebook: @cekate.hr
 • Instagram: @cekate.hr
 • Twitter: @cekate_zg

************************************************

> PRIJAVNICA <

(kliknite za ulazak u online prijavnicu-anketu)
Prijavnica je ujedno i anketa o mobbingu, te je potpuno anonimna.Rezultati će se koristiti isključivo u znanstvene svrhe i uz potpunu zaštitu anonimnosti i uz pridržavanje svih etičkih standarda znanstvenog istraživanja.

 

PROMOTIVNI MATERIJALI

 

REZULTATI PROJEKTA

 

 
Skip to content