Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Centar za kulturu Trešnjevka nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Centra za kulturu Trešnjevka koje se nalazi na adresi cekate.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://cekate.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.
 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga:

  • Pojedine slike objavljene na mrežnom sjedištu nemaju prikladan opis, što se prvenstveno odnosi na grafikone (alt tekst)
  • Pojedine poveznice nisu jasno označene i nemaju prikladne tekstualne opise
  • Poveznice na PDF i Microsoft Office Word datoteke nisu označene na način da se vidi vrsta datoteke koja će se otvoriti
  • Pojedine PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
  • Kretanje kroz digitalni sadržaj i njegovo korištenje nije u potpunosti omogućeno korištenjem isključivo tipkovnice radi ograničenja internet platforme
  • Dio PDF datoteka otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a *.doc i *.ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje

 

Podizanje razine pristupačnosti

Centar za kulturu Trešnjevka radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti uzimajući u obzir nerazmjerno opterećenje u smislu članka 8 Zakona.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 30. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Centra za kulturu Trešnjevka.

Rezultati pojednostavljenog praćenja po kriterijima iz norme EN 301 549 od strane Ureda povjerenika za informiranje Republike Hrvatske ukazuje na 86,84% usklađenosti mrežnih stranica Centra za kulturu Trešnjevka (9.6.2022).

Ova izjava posljednji put je revidirana 24. srpnja 2023. Centar za kulturu Trešnjevka će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Povjerenika za informiranje o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-maila, telefonski ili pisanim putem na adresu Centra za kulturu Trešnjevka.

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Centar za kulturu Trešnjevka.

Sve upite i primjedbe vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Centra za kulturu Trešnjevka korisnici mogu uputiti putem:

  • E-maila: info@cekate.hr
  • Telefonom: 01 30 27 411
  • Poštom: Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, 10000 Zagreb

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)
 

Kontakt:

Povjerenik za informiranje

Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb

Skip to content