Impressum

Ravnatelj

Veselko Leutar
E-mail: leutar@cekate.hr

 

Tajništvo

Tatjana Perišić
E-mail: info@cekate.hr

Suradnica za promidžbeno –
marketinške djelatnosti

Lovorka Mihanović
E-mail: marketing@cekate.hr

Voditeljica računovodstva

Martina Grabić
E-mail: racunovodstvo@cekate.hr

 

Viša stručna suradnica – voditeljica Zagrebačkog glazbenog podija

Marina Jurković
E-mail: podij@cekate.hr

Trešnjevačka plesna scena – TREPS

E-mail: treps@cekate.hr

Viša stručna suradnica za likovnu, urbanu i vizualnu kulturu

Saša Martinović Kunović
E-mail: smartinovic@cekate.hr

Viša stručna suradnica – voditeljica kazališne djelatnosti i Trešnjevačke plesne scene

dr. sc. Frana Marija Vulić Vranković
E-mail: tnt@cekate.hr

Suradnica za programe u lokalnoj zajednici

Ana Marija Meniss
E-mail: ameniss@cekate.hr

Viši stručni suradnik za programe u lokalnoj zajednici

dr. sc. Ivan Hromatko
E-mail: ihromatko@cekate.hr 

Viša stručna suradnica za programe suradnje u kulturi

Višnja Gašparin
E-mail:  vgasparin@cekate.hr

Organizator inspicijent

Davor Kozina
E-mail: dkozina@cekate.hr

Organizatorica programa kulture

Nataša Bjelan
E-mail: natasab@cekate.hr

Majstor tehnike
Luka Gabrić

Izrada web stranice

BozooArt
Web: BozooArt
Izrada ikona: Danijel Žeželj

Skip to content