Otvorenje izložbe:  3. 5. 2017. u 19 sati

Radionica keramike za djecu: 4. 5. 2017. u 17 sati

Zadnji dan izložbe: 5. 5. 2017. do 14 h

Putujućoj izložbi keramičara iz cijelog svijeta pod nazivom  MORE CLAY  LESS PLASTIC, ovom se prilikom u galeriji Modulor Cekate-a pridružuje čitav niz  keramičara iz Zagreba i Hrvatske, a kao podrška projektu.

Izložba traje tri dana, od 3. do 5. 5. 2017.

U sklopu izložbe pokretačica projekta iz Italije, Lauren Moreira, održat će i radionicu za djecu, 4. 5.2017. od 17 sati, u trajanju od dva sata.

Postav izložbe: Lauren Moreira i Lidia Boševski

Autori:

Nada Benc Štuka

Martina Franić

Lidia Boševski

Vicki Chaffin Vrkljan

Ljubica Lovrenčić

Narcisa Glažar

Renata Trifunović

Gordana Horvat

Danijela Pičuljan

Snježana Pokos Vujec

Marica Gašpar

Ena Čuček

Marina Mijatović

Karla Rakuljić

Biljana Svorcan

Ljiljana Petriška

Marita Burić Teskera

Sandra Vitez

Jadranka Vilus

Igna Bošnjak

Sanja Matovina – Lulić

Ines Dabić

Sanja Lovrenčić

Katia Buneta

Slavenka Baković

Karmen Šarman

Štefanija Baranašić

Laura Rainbow

Vlatka Vidović

Martina Muraro

Consuelo Palma

Danijela Pešut

Branko Šupica

Pokret  MORE CLAY LESS PLASTIC koju je pokrenula keramičarka Lauren Moreira/ Italija , provodi se kroz putujuću izložbu, prezentaciju projekta , edukaciju djece, radionice…i na taj način pridonosi svjesnosti o tome kako smanjiti upotrebu plastike.

Brojni keramičari iz Hrvatske svojim su se radovima pridružili projektu i izložbi koja je do sada prikazana u:

“Fà la cosa giusta”, Sustainable Living Fair, Milano, “Centre Ceramique La Borne”, La Borne, Francia, “Argillà” Biennale di ceramica, Faenza (RA), “Portoni aperti” Festa della ceramica di Nove, Nove (VI), “L’isola che c’è” Festival del futuro sostenibile, Como, “Salone del Gusto – Terra Madre” Stand Slow Food FVG, Torino, “Fà la cosa giusta” Umbria, Sustainable Living Fair, Perugia, “Le forme della ceramica” Artigianato e industria tra passato e presente, Castions di Zoppola (PN). , “Fà la cosa giusta” Trento,  Sustainable Living Fair, Trento,  Less plastic day,Venecija.

MORE CLAY LESS PLASTIC, međunarodna izložba keramike

Ključne riječi:

Skip to content