11. stu
-
31. svi

ARTuriranje

 

Program je trogodišnji i provodi se u razdoblju od 1. lipnja 2023. godine do 31. svibnja 2026. godine.

Prioritetno područje: Programi usmjereni djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom P2. PROGRAMI USMJERENI DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM Ciljane skupine: odrasle osobe s invaliditetom (osobe s dugotrajnim tjelesnim, mentalnim, intelektualnim i osjetilnim teškoćama)

 

Likovna radionica Sare Haas “Od teksta do uloge”

Umjetničke radionice pod vodstvom akademske slikarice Sare Haas provodit će se u prostorijama UIR Zagreba. Planirano je provesti pet tematskih cjelina koje će se održati u okviru 16 termina.

  • tema prve cjeline bit će izrada kazališnih maski. Maske će se izrađivati od mix media, pretežito organskih materijala, ali i anorganskih, a dovršene će biti ručnim oslikavanjem.
  • tema druge cjeline bit će izrada kazališnih rekvizita. Izrada rekvizita izvodit će se u manjim formatima.
  • treća tematska cjelina bit će crtanje nacrta za izradu kostima / Commedia della’arte. Učesnici radionice odabrali bi likove i bavili se izradom dizajna lutke prema primjeru likova commedia dell’arte.
  • tema četvrte cjeline bit će commedia dell’arte izrada rucnih lutkica. Lutkice će biti rađene od materijala organskog porijetla kako bi se popratila tradicija izrade lutaka, a bit će završene ručnim oslikavanjem
  • zadnja tema bit će izrada makete za scenografiju. Igrajući se izrezanim komadićima papira i kartona, dizajner slaže, a zatim preuređuje oblike unutar kutije modela. Izrada maketa neće biti ista realnim mjerama scenskog prostora, nego po primjeru već postojeće makete koja će kasnije služiti kao prostor za napravljene lutke.

 

 
 

Program u surandji s Centrom za kulturu Trešnjevka

  • 2023./2024. Likovna radionica Sare Haas “Od teksta do uloge”
  • 2023./2024. održavanje programa “I mi smo zvijezde” i proljetnog koncerta u dvorani CeKaTe-a te posjet kazališnim predstavama članova UIR kao i izložbenim programima
  • 2024./2025. Dramska radionica Ive Srnec Hamer “Od teksta do uloge”
  • 2024./2025. održavanje programa “I mi smo zvijezde” i proljetnog koncerta u dvorani CeKaTe-a

 

CILJEVI

Opći ciljevi:

1. Razvoj i širenje mreže izvaninstitucijskih usluga za invalide rada, ostale osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi za dostupnost i zadovoljavanje njihovih kreativnih i umjetničkih potencijala i interesa u svrhu poboljšanja njihove kvalitete života i održavanja njihovog optimalnog zdravlja s intencijom smanjenja institucionalizacije korisnika. Cilj će biti ostvaren organizacijom kulturno-umjetničkih aktivnosti u prostorijama UIR Zagreba, od ponedjeljka do petka, od 8,00 do 20,00 sati, zatim u prostorijama partnera i organizacijom i uključivanjem u javne nastupe, gostovanja i izložbe.

2. Regionalna pokrivenost izvaninstitucijskim uslugama koji će biti ostvaren uključivanjem korisnika iz Sisačko-moslavačke županije i aktivnim uključivanjem korisnika u javna događanja u Osječko-baranjskoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

 

Posebni ciljevi:

– uključivanje korisnika – invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, kao i osoba starije životne dobi, u kreativno-likovne, fotografske, glazbene, dramske, plesne i književne radionice, kao i u izložbe, koncerte i predstave u ulozi aktera i ulozi publike; na taj će se način doprinijeti ostvarenju posebnih ciljeva Poziva vezanih uz poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina i smanjenje socijalne isključenosti,
– popularizacija volontiranja kod mladih i promocija inkluzivnog volontiranja – volontiranja osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi; na taj će se način doprinijeti ostvarenju posebnih ciljeva Poziva vezanih uz poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina i razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga,
– razvoj partnerskih odnosa s različitim pružateljima usluga – s Centrom za kulturu Trešnjevka, sa Zakladom “Zajednički put”, s Domom za starije osobe Trnje i s Udrugom invalida rada grada Siska; na taj će se način doprinijeti ostvarenju posebnog cilja Poziva vezanog uz razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga.

 

OPIS PROGRAMA

U okviru programa ARTuriranje zaposlenici UIR Zagreba, Doma za starije osobe Trnje, UIR grada Siska, Centra za kulturu Trešnjevka, Zaklade “Zajednički put” i volonteri organizirat će i provoditi niže opisane aktivnosti, a za potrebe provedbe Programa, UIR Zagreba će zaposliti i novog djelatnika/cu. Program će obuhvatiti edukaciju i promociju kulturnih i umjetničkih aktivnosti za osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi, najviše s područja grada Zagreba, ali i ostalih područja Republike Hrvatske.
U okviru kreativno-likovnih aktivnosti korisnici će izražavati svoju kreativnost raznovrsnim tehnikama crtanja i slikanja, modeliranja, oslikavanja, pletenja, kačkanja, šivanja i vezenja, dok će na radionicama digitalne fotografije naučiti pravilno koristiti digitalne fotoaparate i digitalno uređivati fotografije. Plesne radionice bit će organizirane kroz tri vrste plesa – folklorne plesne radionice, radionice orijentalnih plesova i radionice plesne rekreacije koja će obuhvatiti elemente standardnih i latinskih plesova. Kroz glazbene radionice korisnici će izraziti svoje pjevačke i sviračke sposobnosti i razviti timski duh kroz zborsko pjevanje. Dramske radionice omogućit će korisnicima upoznavanje drame, osnove glume i načina kretanja po sceni. U okviru radionice Knjigaonica korisnici će dobiti preporuke za čitanje književnih djela i razgovarati o dojmovima pročitanog. Kroz zajedničke posjete kazališnim predstavama, koncertima i muzejima, uz stručno vodstvo, korisnici će zadovoljiti potrebu kulturnog uzdizanja, dok će likovnom kolonijom, izložbama, javnim nastupima i gostovanjima jačati svoje samopouzdanje, educirati javnost o mogućnostima, sposobnostima i vještinama osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi i steći iskustva nastupa pred publikom. Edukacijama volontera i zaposlenika steći će se nova znanja i usavršiti postojeća iz područja kulture i umjetnosti, volontiranja i izravnog rada s osobama s invaliditetom i osobama starije životne dobi.

 

UMJETNIČKE AKTIVNOSTI: glazbene radionice, plesne radionice, dramske radionice, kreativno-likovne radionice, radionice digitalne umjetničke fotografije, knjigaonica, izložbe, natupi i produkcije, posjeti koncertima, plesnim i dramskim predstavama.

 

KORISNICI: Ciljane skupine su invalidi rada, ostale osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

PARTNERI: Udruga invalida rada grada Siska, Dom za starije osobe “Trnje”, Centar za kulturu Trešnjevka i Zaklada Zajednički put

 

Program je sufinanciran u okviru Poziva “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga  za razdoblje 2023. do 2025”, koji je raspisalo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

 

ARTuriranje
Skip to content