Ta publikacija je nastala s finančno podporo Evropske komisije.
Ta objava odraža izključno stališče avtorja publikacije in Komisija ne more biti odgovorna za uporabo informacij, ki jih vsebuje.

CROATIAN // ENGLISH // SLOVENIAN // PORTUGUESE // POLISH // MACEDONIAN

O PARTNERSTVU


Educathe + Expander (E + EX) gradi na uspešni delavnici Grundtvig Educathe (2013) in strateškem partnerstvu Educathe + KA2 (2015-2017) – ter ju širi geografsko in v praksi. Podobno kot njegovi predhodniki, E + EX združuje nove organizacije, ki uporabljajo prakse izobraževalnega gledališča (ET) pri delu z/za osebe s posebnimi potrebami (PWD). Tokrat se širimo na organizacije, ki delajo z ženskami ali priseljenci, jih učimo uporabljati ET in se učimo od njih kot “kontrolnih skupin” (za merjenje uspeha naših praks). Tako »Educate Expander« razvija mrežo in bazo dobrih praks ter povečuje priljubljenost ET v neformalnem izobraževanju in socialnem delu z invalidi.

V E + EX se partnerji zberejo, da delijo in dokumentirajo obstoječe prakse ET ter razvijajo nove; izboljšati prepoznavnost invalidov in njihovih veščin v družbi in na trgu dela; krepiti in razvijati ključne kompetence vseh vključenih (invalidov, asistentov, gledaliških pedagogov). Te cilje bomo dosegli s pomočjo dramsko-akcijskega modela (DAM), osnovnega metodološkega okvira, ki ga je razvila sociologinja dr. Kromatski in se uporablja pri vseh dejavnostih “Educate Expander”. DAM je celovit javni sociološki okvir, ki uvaja in združuje prakse in izobraževalne koristi uprizoritvenih umetnosti (posebej ET) z empiričnim interdisciplinarnim raziskovanjem in neformalnim izobraževanjem – z namenom doseganja vključujoče, celostne, trajnostne in empirično utemeljene družbene spremembe. V lokalnih (2009, 2011-2012, 2016-2017) in mednarodnih okvirih (2013, 2015-2017, 2018-2020) je znanstveno preizkušen in dokazan kot posebej primeren pripomoček pri vzgojnem delu z družbeno stigmatiziranimi skupinami vseh vrst, vključno z invalidi. Skratka, okvir DAM se je izkazal za odprtega, proaktivnega, vključujočega in trajnostnega, saj je bil zgrajen kot holistični interdisciplinarni okvir sociologije vednosti in družbene konstrukcije teorije realnosti Bergerja & Luckmanna, dramaturške perspektive Goffmana, gledališča/moderne različice Turnerjev obred prehoda in Lewinova akcijska raziskava.

Izobraževalno potovanje DAM vedno vključuje vse strani družbenega vprašanja (v tem primeru osebe z invalidnostjo / tiste, ki delajo z njimi / družbo na splošno) in nato združuje ET z akcijskim raziskovanjem in neformalnim izobraževanjem, da se zaključi s skupnim javnim nastopom in razpravo med izvajalec in občinstvo (družba). Poleg opolnomočenja izvajalcev DAM pomaga razvijati novo skupinsko identiteto, povečuje prepoznavnost E + EX aktivnosti, razširja rezultate in spodbuja razprave ter pozitivne družbene spremembe (glede na zaposljivost in zaposlovanje invalidov). Z uporabo DAM-a bodo imeli partnerji osnovni okvir, ki ga bodo zapolnili z lastnim znanjem, kar bo posledično pomagalo izboljšati dramsko-akcijski model in razviti njegov nabor metod in praks. V 25 dneh 5 mednarodnih ET delavnic bodo partnerji izvedli 60 mobilnosti (v enakem številu: 20 invalidov, 20 njihovih asistentov in 20 vzgojiteljev). Udeleženci bodo sodelovali in delili/inovirali prakse ter razvili 5 javnih nastopov, ki jih bodo izvedli skupaj za predstavitev inkluzije, distribucijo rezultatov E + EX in ozaveščanje javnosti o diskriminaciji invalidov na trgu dela – dokler so udeleženci pri razvoju ključnih kompetenc EU (»soft-skills«, torej »mehke veščine«).

Nastupi će završiti 5 javnih tribina između izvođača, organizatora, medija i publike. Kao takvi, nastupi E + EX postat će mjesto susreta na kojima će osobe s invaliditetom i ostatak društva komunicirati u javnoj raspravi usredotočenoj na rješavanje problema i promicanje pozitivne uloge EU u sprječavanju diskriminacije osoba s invaliditetom na tržištu rada. Kako bismo povećali svoj utjecaj i širenje potencijala, naši nastupi će se prenositi uživo, snimati i distribuirati putem interneta putem partnerskih web stranica, društvenih medija, Educathe-ove i postojećih mreža nastavnika. Pored audio-vizualnog pokrivanja, partneri će se brinuti i za proizvodnju edukativnog materijala iz svakog od partnerskih događaja.

Stoga će aktivnosti E + EX stvoriti (ili dalje razvijati) opipljive obrazovne rezultate: besplatna web platforma (spremište E + Toolbox s primjerima dobre prakse), priručnik E + (5); i E + obrazovni videozapisi (5). Ishodi našeg partnerstva razvijat će se na jednak način od strane svih partnera i uključivat će prakse, iskustva i metodologije koje su partneri uveli u projekt kao svoj doprinos. Na taj će način partneri doprinijeti obrazovanju baze podataka ET-a o besplatnoj edukaciji za zapošljivost invalida. Konačno, E + EX je dugoročna obveza koja je uspostavljena za potrebe PWD-a, one koji rade s njima i politiku EU. Naime, ovo partnerstvo odgovara strategiji EU u politici invalidnosti navedenoj u „Europskoj strategiji o invalidnosti 2010-2020: Obnovljena opredjeljenje za Europu bez prepreka“ i pomaže u uklanjanju socijalnog i tržišta rada.

 

KAKO DO INFORMACIJ O PROJEKTU?

Na voljo vam je več načinov:

 • na tej strani bomo redno objavljali novice o naših aktivnostih in rezultatih.
 • prijavite se na naše novice za pravočasne in neposredne informacije
 • Sledite nam na družbenih omrežjih:

Hashtag: #eplusexpander, #cekate, #cekateeu

Za vsa vprašanja o projektu in prijavo na glasilo se obrnite na vodjo projekta na ihromatko@cekate.hr.

Za več informacij o uspešnih partnerstvih, ki so bila pred tem in na katerih temelji partnerstvo E+EX, kliknite tukaj.

To partnerstvo je sofinancirano iz programa Evropske unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport “Erasmus+”.

Za več informacij o programu Erasmus+ kliknite tukaj.


PARTNERSKA IZKAZNICA


POLNO IME sl: Izobraževalno gledališče kot prostor dvigovanja vključenosti in zaposljivosti invalidov – Expander

POLNO IME hr: Izobraževalno gledališče kot prostor za povečanje vključenosti in zaposljivosti invalidov – Expander

KRATKO IME: EDUCATHE+ EXPANDER (E+EX)

URADNA SPLETNA STRAN PROJEKTA ERASMUS+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-HR01-KA204-060833

KODA PARTNERSTVA (ŠTEVILKA POGODBE): 2019-1-HR01-KA204-060833

TRAJANJE: 01.12.2019 – 31.07.2021 (20 mesecev) *** podaljšano do 31.07.2022. leto zaradi COVID-19

KOORDINATOR: Kulturni center Trešnjevka (CeKaTE) iz Zagreba, Hrvaška (spletna stran: http://www.cekate.hr)

KOORDINATOR PARTNERSTVA: dr. Ivan Hromatko

NACIONALNA AGENCIJA: Agencija za mobilnost in programe EU (http://www.mobilnost.hr)

PARTNERJI:

PRIORITETE

Glede na program Erasmus+ se to partnerstvo nanaša na tri glavne prednostne naloge v neformalnem izobraževanju:

 • IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH: Širjenje in razvijanje kompetenc izobraževalcev in drugega osebja, ki podpira učeče se odrasle
 • VODORAVNO: Socialna vključenost
 • VODORAVNO: Podpora vzgojiteljem

AKTIVNOSTI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

 • 5 mednarodnih aktivnosti učenja, poučevanja, usposabljanja (LTT delavnice) za vzgojitelje, invalide in pomočnike
 • 3 transnacionalna projektna srečanja (TPM) za vodje projektov
 • 5 javnih nastopov pred občinstvom v živo, v vseh mestih partnerstva
 • 5 prenosov v živo objavljenih na spletu (prenos v živo 5 javnih nastopov)
 • 5 javnih razprav o položaju invalidov in oseb, ki delajo z njimi, na trgu dela
 • 60 mobilnosti, s formulo enakosti »20-20-20« (invalidi – pomočniki – vzgojitelji) – s poudarkom na dvigu ključnih kompetenc in »mehkih veščin« ter opolnomočenju in motiviranju udeležencev na trgu dela.
 • brezplačna spletna platforma (E + Toolbox repozitorij s primeri dobre prakse),
 • 5 E + priročniki (publikacije za vzgojitelje)
 • 5 izobraževalnih videov E +

ARHIV IN KRONOLOŠKI PREGLED REZULTATOV PROJEKTA


28.-29. Januar 2020 Prvo transnacionalno srečanje vodij projektov (TPM1: Zagreb, Hrvaška)


Dom kulture Trešnjevka je gostil prvo srečanje partnerskih organizacij. Srečanje je potekalo v prostorih CeKaTe, udeležili pa so se ga vodje projektov iz vseh partnerskih organizacij. V teh dveh dneh so se partnerji dogovorili o podrobnostih odločanja, dogovorili o pravicah in odgovornostih ter načrtovali večino prihodnjih aktivnosti. Dogovorili so se, da se bo projekt začel z izobraževalno delavnico na Hrvaškem, leta 2020 nadaljeval v Sloveniji, na Portugalskem in Poljskem ter leta 2021 zaključil v Skopju. Vsaka delavnica se bo zaključila z javnim nastopom mešane skupine invalidov, pomočnikov in vzgojiteljev – s čimer bodo partnerji javnosti poslali pozitivno sporočilo o svoji zaposljivosti. Partnerji so se dogovorili tudi o izjemno pomembnem vidiku projekta – promociji in diseminaciji – za kar bodo uporabljali hashtag #eplusexpander.


17. – 21. februar 2020 // Prva izobraževalna delavnica “Invisible Ability – Expander” (LTTC1: Zagreb, Hrvaška)


Prvo izobraževalno delavnico tega partnerstva je izvedla koordinatorica partnerstva v Kulturnem centru Trešnjevka. Mešana skupina invalidov, asistentov in vzgojiteljev iz Lizbone, Škofje Loke, Krakova in Skopja je skupaj ustvarjala na petdnevni delavnici. Udeleženci so skozi proces dramsko-akcijskega raziskovalnega modela aktivno raziskovali, katera negativna dejanja utelešajo družbeno stanje stigmatizacije in predsodkov, ki jih želimo preseči, in katera pozitivna dejanja utelešajo ali vodijo k medsebojnemu vključevanju. Delavnica se je zaključila z javnim nastopom 21. februarja 2020. ob 18. uri v Veliki dvorani Kulturnega centra Trešnjevka, skozi katero so se udeleženci prelevili v izvajalce, ki so javnosti opozorili na potencial in pomen vključevanja invalidov v družbo in na trg dela.Javni nastop je bil posnet in prenašali v živo preko našega YouTube kanala in omogočili širjenje našega pozitivnega sporočila tudi izven meja velike dvorane. Predstavo si je ogledalo približno 15 gledalcev, preko videoprenosa pa okoli 70.

Poleg izobraževalnih učinkov je ta delavnica prinesla tudi oprijemljive rezultate – in enako načrtujemo za vse prihodnje delavnice:


11-15. oktober 2021 // Druga delavnica “Vključujoč ples za reševanje konfliktov” (LTTC5: Lizbona, Portugalska)


Po dolgi zamudi in številnih spremembah urnika, ki jih je povzročila pandemija COVID-19 (ki se je v Evropi »formalno začela« marca 2020, mesec dni po prvi projektni delavnici v Zagrebu, je bila izvedena druga partnerska delavnica. Gostitelj je bil organizacije Vo ‘Arte, ki je delavnico organizirala v Lizboni v času, izjemno zanimivem za partnerske organizacije, času Kot radi poudarjajo gostitelji iz Vo’Arte, njihovega dela ne moremo označiti kot avtomatizirano »metodo«, temveč kot kombinacijo izkušnje, ki so jih pridobili pri neposrednem delu z invalidi, pripravljenost na improvizacijo in preizkušanje novih stvari ter formalna in neformalna izobrazba njihovih vodij – predvsem na področju plesa, torej k vsaki skupini pristopijo posebej in uporabljajo tisto, kar dokazuje biti uspešen, kar je lahko nekaj iz njihovega predznanja/izkušenj ali ustvarjeno na licu mesta – iz neposredne interakcije s skupino in njeno energijo.

Delavnica je potekala v dvorani znotraj stadiona lizbonskega nogometnega kluba Sporting, na njej pa so sodelovali invalidi in tisti »brez« iz Portugalske, Hrvaške, Slovenije in Poljske. Gostitelji so goste vključili v njihov delovni proces in jim neposredno predstavili svojo skupino plesalcev (več kot 20 invalidov), s katerimi so tuji udeleženci tisti teden raziskovali in soustvarjali finalno predstavo. V skladu z idejo dramsko-akcijskega raziskovanja se je delavnica zaključila z javno predstavo – tokrat v zelo restriktivnih razmerah COVID-19. Predstava je potekala pred občinstvom združenja za otroško paralizo v Lizboni, nastopajoči in občinstvo pa so morali biti pred začetkom negativni na antigenskem testu za COVID-19.


17. – 21. januar 2022 // Tretja delavnica “Forumsko gledališče kot orodje za izobraževanje” (LTTC3: Krakov, Poljska)


Tretja delavnica projekta je potekala v Krakovu in je bila posvečena izjemni metodi forum gledališča. Delavnica je potekala v izjemno težkih razmerah COVID-19, ki niso vključevale le zdravstvenih težav, temveč tudi organizacijske in logistične težave. Na žalost so se morali naši partnerji iz Severne Makedonije zaradi razmer COVID-19 zadnji trenutek odpovedati sodelovanju. Udeleženci so po metodi forum gledališča pripravili več scenarijev, ki so se osredotočali na temo invalidnosti.

Scenarije so udeleženci soustvarjali z voditelji delavnic, izkušenimi forum gledališkimi praktiki iz društva, krajše Kurdybanek.


3. maj 2022 // Drugo transnacionalno projektno srečanje (TPM2: Lizbona, Portugalska)


Vodje projekta so se že drugič srečali v živo v Lizboni, v še vedno pomembnih razmerah COVID-19. To so storili šele, ko je postalo razmeroma varno organizirati takšno mednarodno srečanje zaradi zdravstvenih in logističnih omejitev COVID-19. Na srečanju, ki je potekalo v knjižnici Biblioteca de Alcântara, so si vodje projekta in ostali zadolženi za projekt podrobno ogledali, kaj je bilo do sedaj narejenega v okviru projekta, in opredelili, kaj je še potrebno uresničiti. konec projekta. Partnerji so se dogovorili za dodatna prizadevanja pri promociji projekta in širjenju njegovih rezultatov, pri čemer je primarna skrb za dobro počutje in zdravje udeležencev projekta. Namreč, čeprav so se ukrepi proti COVID-19 začeli rahljati po vsej Evropi, je ogroženost zdravja udeležencev ostala pomemben dejavnik pri načrtovanju aktivnosti – še posebej v kontekstu mednarodnih potovanj oseb z oviranostmi in/ali zmanjšanimi imunskimi sposobnostmi za odpor na virus.


16. – 21. maj 2022 // Četrta delavnica “Razbijanje zidov s klobčiči” (LTTC4: Škofja Loka, Slovenija)


Četrta delavnica je potekala v Škofji Loki pod vodstvom društva Zavod Tri. Delavnice so se udeležili predstavniki vseh partnerskih organizacij, ki so pripotovali iz Lizbone, Skopja, Krakova in Zagreba. Udeleženci so se naučili simbolično (pa tudi realno, z zgledom ali intervencijo) podirati zidove in predsodke do invalidov in/ali migrantov. Udeleženci so na delavnici pridobili številna znanja in veščine, ki so jih nato uporabili v prostoru in izvedli intervencijo v javni prostor ter postavili t.i. “soft-grafiti” (mehki grafiti). Ta grafit je izdelan iz volne, z vezenjem in kvačkanjem sporočil in prikazov, s katerimi so sodelujoči (med njimi 7 invalidov) škofojloški javnosti predstavljali pozitivna sporočila o vključevanju.


4. – 10. julij 2022 // Peta delavnica “Kaj smo se naučili: Osvetlitev metod – Forumsko gledališče” (LTTC2: Skopje, Severna Makedonija)


Zadnja delavnica partnerstva je potekala v Skopju, v prostorih MladiHuba, ki so bili prej uporabljeni kot prostori predsednika Severne Makedonije, sedaj pa so v funkciji zagotavljanja prostora za mlade in kreativne posameznike in organizacije v Skopju. . Delavnice so se udeležili predstavniki vseh partnerskih organizacij iz Portugalske, Hrvaške, Slovenije, Poljske in gostiteljice Severne Makedonije. Delavnica je potekala po metodi forum gledališča, ki je predstavniki Severne Makedonije žal niso uspeli preizkusiti v Krakovu (zaradi COVID-19). Kljub temu so gostitelji izvedli odlično delavnico pod vodstvom certificirane vodje forum gledališča. Udeleženci so na delavnici opredelili več tem, ki so jih obdelali v kontekstu vključevanja invalidov in jih na koncu predstavili javnosti. Predstava je zaradi COVID-19 razmer potekala v prostorih MladiHuba, brez publike, vendar je bila posneta in objavljena na YouTube kanalu partnerstva, da bi ostala trajna zaveza tega partnerstva k vključevanju in učenju. v neformalnem izobraževanju.


7. julij 2022 // Tretje transnacionalno projektno srečanje vodij projektov (TPM3: Skopje, Severna Makedonija)


Poleg zadnje delavnice je v prostorih gostiteljice Nacionalnega gostitelja za enakost spolov potekalo tudi zadnje srečanje vodij projekta. Predstavniki partnerske organizacije iz Portugalske se žal niso mogli udeležiti zaradi zapletov v zvezi s COVID-19. Sodelovali so tudi drugi predstavniki partnerskih organizacij, ki so pregledali vse aktivnosti, ki so bile izvedene v času projekta, in uskladili proračune. Ne nazadnje so se partnerji dogovorili za nadaljnje promocijske aktivnosti (in diseminacijo, ko bodo gradiva pripravljena), nekateri pa so izrazili pripravljenost za nadaljnje sodelovanje pri mednarodnih projektih. Na koncu je vsekakor treba čestitati vsem partnerjem za izvedbo v izjemno težkih, še nikoli videnih razmerah pandemije COVID-19. Ne glede na vse težave so partnerji vztrajali pri izvedbi, zagotovili kakovostne udeležence in izpolnili skoraj vse, kar je bilo načrtovano pred začetkom pandemije.


IZOBRAŽEVALNA ŠKATLA, REZULTATI IN PROMOCIJSKO PARTNERSKO GRADIVO


LOGO PARTNERSTVA


E-VIDEO (KRATEK VIDEO, KI OPISUJE POTEK DELAVNICE)


LTTC1 Zagreb, Hrvatška

LTTC2 Skopje, Severna Makedonija

LTTC3 Krakow, Poljska

LTTC4 Škofja Loka, Slovenija

LTTC5 Lisabon, Portugalska


POSNETEK NASTUPA


LTTC1 Zagreb, Hrvaška

LTTC2 Skopje, Severna Makedonija

 

LTTC3 Krakow, Poljska

LTTC4 Škofja Loka, Slovenija

LTTC5 Lisabon, Portugalska

 

 

 


E-PRIROČNIKI Z OPISOM UPORABLJENIH METOD NA IZOBRAŽEVALNIH DELAVNICAH IN EVALVACIJI


LTTC1 Zagreb, Hrvatška

LTTC2 Skopje, Severna Makedonija

LTTC3 Krakow, Poljska

LTTC4 Škofja Loka, Slovenija

LTTC5 Lisabon, Portugalska


LOKACIJE PARTNERSKIH ORGANIZACIJ IN PARTNERSKE DEJAVNOSTI


Skip to content