Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

ENGLISH VERSION


O PARTNERSTVU

Educathe + Expander (E + EX) temelji se na uspješnoj radionici Grundtvig Educathe (2013) i Educathe + KA2 Strateško partnerstvo (2015-2017) – i proširuje se na njih geografski i u praksi.

Slično svojim prethodnicima, E + EX okuplja nove organizacije koje koriste prakse obrazovnog kazališta (ET) u radu s / za osobe s invaliditetom (PWD). Ovaj put proširujemo se na organizacije koje rade sa ženama ili imigrantima, podučavamo ih da koriste ET i učimo od njih kao “kontrolne skupine” (za mjerenje uspjeha naših praksi). Dakle, “Educathe Expander” razvija mrežu i bazu podataka dobrih praksi i povećava popularnost ET-a u neformalnom obrazovanju i socijalnom radu s invaliditetom.

U E + EX partneri okupljaju kako bi podijelili i dokumentirali postojeće prakse prakse ET-a i razvili nove; poboljšati vidljivost osoba s invaliditetom i njihovih vještina u društvu i na tržištu rada; osnažiti i
razviti ključne kompetencije svih koji su uključeni (osobe s invaliditetom, asistenti, kazališni nastavnici).

Te ćemo ciljeve postići kroz Drama-Action Model (DAM), osnovni metodološki okvir koji je razvio sociolog dr.sc. Hromatko i koristi se u svim aktivnostima “Educathe Expander”. DAM je sveobuhvatni javni sociološki okvir koji uvodi i kombinira prakse i obrazovne prednosti performativnih umjetnosti (posebno ET) s empirijskim interdisciplinarnim istraživanjima i neformalnim obrazovanjem – u svrhu postizanja inkluzivnih, holističkih, održivih i na empiriji zasnovanih društvenih promjena.

Znanstveno je testiran i dokazan u lokalnim (2009, 2011-2012, 2016-2017) i međunarodnim okvirima (2013, 2015-2017, 2018-2020) kao posebno prikladno sredstvo u obrazovnom radu sa socijalno stigmatiziranim skupinama svih vrsta, uključujući OSI. Ukratko, okvir DAM-a pokazao se otvorenim, proaktivnim, inkluzivnim i održivim jer je izgrađen kao holistički interdisciplinarni okvir sociologije znanja i društvene konstrukcije teorije stvarnosti Berger & Luckmann, dramaturška perspektiva Goffmana, kazalište / moderna verzija obreda prolaska Turnera i akcijskog istraživanja Lewina.

DAM edukacijsko putovanje uvijek uključuje sve strane društvenog pitanja (u ovom slučaju PWD / one koji rade s njima / općenito društvo), a zatim kombinira ET s akcijskim istraživanjima i neformalnim obrazovanjem kako bi se završilo zajedničkim javnim nastupom i raspravom između izvođača i publike (društvo). Osim što osnažuje izvođače, DAM pomaže razviti novi grupni identitet, povećati vidljivost E + EX aktivnosti, širiti njegove rezultate i podstaći rasprave i pozitivne društvene promjene (s obzirom na zapošljivost i zapošljavanje osoba s invaliditetom). Korištenjem DAM-a, partneri će imati osnovni okvir koji će ispuniti vlastitim znanjem što će zauzvrat pomoći poboljšanju dramsko-akcijskog modela i razvoju njegova niza metoda i praksi.

Ukupno 25 dana od 5 međunarodnih ET radionica, partneri će provoditi 60 mobilnosti (u jednakom broju: 20 od strane osoba s invaliditetom, 20 od strane svojih pomoćnika i 20 od strane edukatora). Sudionici će raditi zajedno i dijeliti / inovirati prakse i razvijati 5 javnih nastupa koje će izvoditi zajedno kako bi predstavili inkluziju, distribuirali rezultate E + EX i podigli svijest javnosti o diskriminaciji osoba s invaliditetom na tržištu rada – sve dok su sudionici u razvoju EU Ključne kompetencije (“soft-skills”, odnosno, “meke vještine”).

Nastupi će završiti 5 javnih tribina između izvođača, organizatora, medija i publike. Kao takvi, nastupi E + EX postat će mjesto susreta na kojima će osobe s invaliditetom i ostatak društva komunicirati u javnoj raspravi usredotočenoj na rješavanje problema i promicanje pozitivne uloge EU u sprječavanju diskriminacije osoba s invaliditetom na tržištu rada. Kako bismo povećali svoj utjecaj i širenje potencijala, naši nastupi će se prenositi uživo, snimati i distribuirati putem interneta putem partnerskih web stranica, društvenih medija, Educathe-ove i postojećih mreža nastavnika. Pored audio-vizualnog pokrivanja, partneri će se brinuti i za proizvodnju edukativnog materijala iz svakog od partnerskih događaja.

Stoga će aktivnosti E + EX stvoriti (ili dalje razvijati) opipljive obrazovne rezultate: besplatna web platforma (spremište E + Toolbox s primjerima dobre prakse), priručnik E + (5); i E + obrazovni videozapisi (5). Ishodi našeg partnerstva razvijat će se na jednak način od strane svih partnera i uključivat će prakse, iskustva i metodologije koje su partneri uveli u projekt kao svoj doprinos. Na taj će način partneri doprinijeti obrazovanju baze podataka ET-a o besplatnoj edukaciji za zapošljivost invalida.

Konačno, E + EX je dugoročna obveza koja je uspostavljena za potrebe PWD-a, one koji rade s njima i politiku EU. Naime, ovo partnerstvo odgovara strategiji EU u politici invalidnosti navedenoj u „Europskoj strategiji o invalidnosti 2010-2020: Obnovljena opredjeljenje za Europu bez prepreka“ i pomaže u uklanjanju socijalnog i tržišta rada.

 

KAKO SE INFORMIRATI O PROJEKTU?

Na raspolaganju vam je više načina:

 • na ovoj stranici ćemo redovito objavljivati novosti našim aktivnostima i rezultatima.
 • prijavite se na naš newsletter za pravovremenu i direktnu informaciju
 • Pratite nas i na društvenim mrežama:

Hashtag: #e+expander, #cekate, #cekateeu

Za sva pitanja o projektu i registraciju za newsletter, molimo da se obratite voditelju projekta na ihromatko@cekate.hr.

 

Za više infromacija o uspješnim partnerstvima koja su prethodila ovome i na kojima se E+EX partnerstvo bazira, molimo kliknite ovdje.

Ovo partnerstvo je sufinancirano iz programa Europske Unije za obrazovanje, trening, mlade i sport “Erasmus+”.

Za više informacija o Erasmus+, molimo kliknite ovdje.


OSOBNA ISKAZNICA PARTNERSTVA


PUNI NAZIV en: Educational theatre as the place of raising inclusion and employability of people with disability – Expander

PUNI NAZIV hr: Edukativni teatar kao mjesto podizanja inkluzije i zapošljivosti osoba s invaliditetom – Expander

SKRAĆENI NAZIV: EDUCATHE+ EXPANDER (E+EX)

OZNAKA PARTNERSTVA: 2019-1-HR01-KA204-060833

TRAJANJE:  1.12.2019 – 31.07.2021 (20 mjeseci)

KOORDINATOR: Centar za kulturu Trešnjevka (CeKaTE) iz Zagreba u Hrvatskoj (website: www.cekate.hr)

KOORDINATOR PARTNERSTVA: dr.sc. Ivan Hromatko

NACIONALNA AGENCIJA: Agencija za mobilnost i programe EU (http://www.mobilnost.hr)

PARTNERI: 

 • Associacao Vo’Arte iz Lisabona, Portugal (website: www.voarte.com)
 • Zavod TRI iz Škofje Loke u Sloveniji (website: www.zavod-tri.org)
 • Fundacja Inicjatyw Tworczych i Spoleczno – Edukacyjnych Kurdybanek iz Krakowa u Poljskoj (website:  www.kurdybanek.com)
 • Union- National Council for Gender Equality iz Skopja u Sjevernoj Makedoniji (website: http://www.sozm.org.mk)

PRIORITETI

Sukladno programu Erasmus+, ovo partnerstvo se referira prema tri glavna prioriteta u neformalnom obrazovanju:

 • OBRAZOVANJE ODRASLIH: Proširenje i razvoj kompetencija edukatora i drugog osoblja koji podržavaju odrasle učenike
 • HORIZONTALNI: Socijalna uključenost
 • HORIZONTALNI: Podrška edukatorima

AKTIVNOSTI I OČEKIVANI REZULTATI 

 • 5 međunarodnih aktivnosti učenja, podučavanja, osposobljavanja (LTT radionice) za edukatore, osobe s invaliditetom i asistente
 • 3 Transnacionalnih sastanaka projekata (TPM) za voditelje projekata
 • 5 javnih nastupa pred publikom uživo, u svim gradovima partnerstva
 • 5 prijenosa uživo objavljenih na mreži (prijenos uživo 5 javnih nastupa)
 • 5 javnih rasprava o položaju osoba s invaliditetom, te osoba koje s njima rade, na tržištu rada
 • 60 mobilnosti, s formulom jednakosti „20-20-20“ (osobe s invaliditetom – assitenti – edukatori) – s foksom na podizanje Ključnih kompetencija i „mekih vještina”, te osnaživanje i motiviranje sudionika na tržištu rada
 • besplatna web platforma (spremište E + Toolbox s primjerima dobre prakse),
 • 5 E + priručnika (publikacije za edukatore)
 • 5 E + edukativnih video snimaka

SLUŽBENA ERASMUS+ STRANICA PROJEKTA: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-HR01-KA204-060833

LOGOTIP PARTNERSTVA

autor: Ivan Hromatko

LOKACIJE PARTNERSKIH ORGANIZACIJA I AKTIVNOSTI PARTNERSTVA


ARHIVA I KRONOLOŠKI PREGLED REZULTATA PROJEKTA


28.-29. siječanj 2020. PRVI SASTANAK VODITELJA PROJEKTA (Zagreb, Hrvatska)


Centar za kulturu Trešnjevka bio je domaćin prvog sastanka partnerskih organizacija.

Sastanak je održan u prostorijama CeKaTe-a, a prisustvovali su voditelj projekta iz svih partnerskih organizacija.

Tijekom ta dva dana, partneri su dogovorili detalje odlučivanja, dogovorili prava i odgovornosti, te isplanirali većinu budućih aktivnosti.

Dogovorili su da će projekt krenuti s edukativnom radionicom u Hrvatskoj, nastaviti se u Sloveniji, Portugalu i Poljskoj u 2020. godini, te završiti u Skopju  u 2021. godini.

Svaka radionica će završtii javnim nastupom mješovite skupine osoba s invaliditetom, asistenata i edukatora – čime parnteri cijalju poslati pozitivnu poruku javnosti o njihovoj sposobnosti zapošljivosti.

Fotografije sa sastanka možete pronaći ovdje: https://photos.app.goo.gl/yb15AbDGMR7RJ5bE9


17. – 21. veljače 2020. PRVA RADIONICA “NEVIDLJIVA SPOSOBNOST – ŠIRENJE” (Zagreb, Hrvatska)


Prva edukativna radionica ovoa partnerstva održana je kod koordinaotra partnerstva, u Centru za kulturu Trešnjevka. Mješovita skupina osoba s invaliditetom, asistenata i edukatora iz Lisabona, Škofje Loke, Krakova, te Skopja zajedno su kreirali tijekom petodnevne radionice. Vođeni kroz proces dramsko-akcijskog modela istaživanja, sudionici su aktivno istražili koje su to negativne akcije koje utjelovljuju društveno stanje stigmatizacije i predrasuda koje želimo nadići, te koje su to pozitivne akcije koje utjelovljuju ili vode ka međusobnoj inkluziji.

Radionica je završila javnim nastupom 21.2.2020. u 18h, u Velikoj dvorani Centra za kulturu Trešnjevka, kojim su sudionici postali izvođači koji su javnosti ukazali na potencijal i važnost inkluzije osoba s invaliditetom u društvo i na tržište rada. Javni nastup je bio sniman te emitiran uživo putem našeg YouTube kanala, te je omogućio diseminaciju naše pozitivne poruke izvan ograničenja velike dvorane. Nastup je pogledalo 15-ak ljudi u publici, te 70-ak putem video prijenosa.

Fotografije su dostupne ovdje: https://photos.app.goo.gl/T5pGbLMP6cyLkA6H9

Snimka nastupa je dostupna ovdje:

…kao i eVideo pregled iskustava s radionice koji su vodili k nastupu uživo:


11-14. listopad 2021 LTTC5 DRUGA RADIONICA I NASTUP “DANCE INCLUSIVELY FOR CONFLICT RESOLUTION” (Lisabon, Portugal)


17 – 21. siječanj 2022 LTTC3 DRUGA RADIONICA I NASTUP “FORUM TEATAR KAO ORUĐE ZA EDUKACIJU” (Krakov, Poljska)

Fotografije (Paulina Drzał)

 

Ostale aktivnosti i rezultati projekta su u razvoju… 

Skip to content