Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

CROATIAN // ENGLISH // SLOVENIAN // PORTUGUESE // POLISH // MACEDONIAN

O PARTNERSTVU


Educathe + Expander (E + EX) temelji se na uspješnoj radionici Grundtvig Educathe (2013) i Educathe + KA2 Strateško partnerstvo (2015-2017) – i proširuje se na njih geografski i u praksi. Slično svojim prethodnicima, E + EX okuplja nove organizacije koje koriste prakse obrazovnog kazališta (ET) u radu s / za osobe s invaliditetom (PWD). Ovaj put proširujemo se na organizacije koje rade sa ženama ili imigrantima, podučavamo ih da koriste ET i učimo od njih kao “kontrolne skupine” (za mjerenje uspjeha naših praksi). Dakle, “Educathe Expander” razvija mrežu i bazu podataka dobrih praksi i povećava popularnost ET-a u neformalnom obrazovanju i socijalnom radu s invaliditetom.

U E + EX partneri okupljaju kako bi podijelili i dokumentirali postojeće prakse prakse ET-a i razvili nove; poboljšati vidljivost osoba s invaliditetom i njihovih vještina u društvu i na tržištu rada; osnažiti i razviti ključne kompetencije svih koji su uključeni (osobe s invaliditetom, asistenti, kazališni nastavnici). Te ćemo ciljeve postići kroz Drama-Action Model (DAM), osnovni metodološki okvir koji je razvio sociolog dr.sc. Hromatko i koristi se u svim aktivnostima “Educathe Expander”. DAM je sveobuhvatni javni sociološki okvir koji uvodi i kombinira prakse i obrazovne prednosti performativnih umjetnosti (posebno ET) s empirijskim interdisciplinarnim istraživanjima i neformalnim obrazovanjem – u svrhu postizanja inkluzivnih, holističkih, održivih i na empiriji zasnovanih društvenih promjena. Znanstveno je testiran i dokazan u lokalnim (2009, 2011-2012, 2016-2017) i međunarodnim okvirima (2013, 2015-2017, 2018-2020) kao posebno prikladno sredstvo u obrazovnom radu sa socijalno stigmatiziranim skupinama svih vrsta, uključujući OSI. Ukratko, okvir DAM-a pokazao se otvorenim, proaktivnim, inkluzivnim i održivim jer je izgrađen kao holistički interdisciplinarni okvir sociologije znanja i društvene konstrukcije teorije stvarnosti Berger & Luckmann, dramaturška perspektiva Goffmana, kazalište / moderna verzija obreda prolaska Turnera i akcijskog istraživanja Lewina.

DAM edukacijsko putovanje uvijek uključuje sve strane društvenog pitanja (u ovom slučaju PWD / one koji rade s njima / općenito društvo), a zatim kombinira ET s akcijskim istraživanjima i neformalnim obrazovanjem kako bi se završilo zajedničkim javnim nastupom i raspravom između izvođača i publike (društvo). Osim što osnažuje izvođače, DAM pomaže razviti novi grupni identitet, povećati vidljivost E + EX aktivnosti, širiti njegove rezultate i podstaći rasprave i pozitivne društvene promjene (s obzirom na zapošljivost i zapošljavanje osoba s invaliditetom). Korištenjem DAM-a, partneri će imati osnovni okvir koji će ispuniti vlastitim znanjem što će zauzvrat pomoći poboljšanju dramsko-akcijskog modela i razvoju njegova niza metoda i praksi. Ukupno 25 dana od 5 međunarodnih ET radionica, partneri će provoditi 60 mobilnosti (u jednakom broju: 20 od strane osoba s invaliditetom, 20 od strane svojih pomoćnika i 20 od strane edukatora). Sudionici će raditi zajedno i dijeliti / inovirati prakse i razvijati 5 javnih nastupa koje će izvoditi zajedno kako bi predstavili inkluziju, distribuirali rezultate E + EX i podigli svijest javnosti o diskriminaciji osoba s invaliditetom na tržištu rada – sve dok su sudionici u razvoju EU Ključne kompetencije (“soft-skills”, odnosno, “meke vještine”).

Nastupi će završiti 5 javnih tribina između izvođača, organizatora, medija i publike. Kao takvi, nastupi E + EX postat će mjesto susreta na kojima će osobe s invaliditetom i ostatak društva komunicirati u javnoj raspravi usredotočenoj na rješavanje problema i promicanje pozitivne uloge EU u sprječavanju diskriminacije osoba s invaliditetom na tržištu rada. Kako bismo povećali svoj utjecaj i širenje potencijala, naši nastupi će se prenositi uživo, snimati i distribuirati putem interneta putem partnerskih web stranica, društvenih medija, Educathe-ove i postojećih mreža nastavnika. Pored audio-vizualnog pokrivanja, partneri će se brinuti i za proizvodnju edukativnog materijala iz svakog od partnerskih događaja.

Stoga će aktivnosti E + EX stvoriti (ili dalje razvijati) opipljive obrazovne rezultate: besplatna web platforma (spremište E + Toolbox s primjerima dobre prakse), priručnik E + (5); i E + obrazovni videozapisi (5). Ishodi našeg partnerstva razvijat će se na jednak način od strane svih partnera i uključivat će prakse, iskustva i metodologije koje su partneri uveli u projekt kao svoj doprinos. Na taj će način partneri doprinijeti obrazovanju baze podataka ET-a o besplatnoj edukaciji za zapošljivost invalida. Konačno, E + EX je dugoročna obveza koja je uspostavljena za potrebe PWD-a, one koji rade s njima i politiku EU. Naime, ovo partnerstvo odgovara strategiji EU u politici invalidnosti navedenoj u „Europskoj strategiji o invalidnosti 2010-2020: Obnovljena opredjeljenje za Europu bez prepreka“ i pomaže u uklanjanju socijalnog i tržišta rada.

KAKO SE INFORMIRATI O PROJEKTU?

Na raspolaganju vam je više načina:

 • na ovoj stranici ćemo redovito objavljivati novosti našim aktivnostima i rezultatima.
 • prijavite se na naš newsletter za pravovremenu i direktnu informaciju
 • Pratite nas i na društvenim mrežama:

Hashtag: #eplusexpander, #cekate, #cekateeu

Za sva pitanja o projektu i registraciju za newsletter, molimo da se obratite voditelju projekta na ihromatko@cekate.hr.

Za više infromacija o uspješnim partnerstvima koja su prethodila ovome i na kojima se E+EX partnerstvo bazira, molimo kliknite ovdje.

Ovo partnerstvo je sufinancirano iz programa Europske Unije za obrazovanje, trening, mlade i sport “Erasmus+”.

Za više informacija o Erasmus+, molimo kliknite ovdje.


OSOBNA ISKAZNICA PARTNERSTVA


PUNI NAZIV en: Educational theatre as the place of raising inclusion and employability of people with disability – Expander

PUNI NAZIV hr: Edukativni teatar kao mjesto podizanja inkluzije i zapošljivosti osoba s invaliditetom – Expander

SKRAĆENI NAZIV: EDUCATHE+ EXPANDER (E+EX)

SLUŽBENA ERASMUS+ STRANICA PROJEKTA: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-HR01-KA204-060833

OZNAKA PARTNERSTVA (BROJ UGOVORA): 2019-1-HR01-KA204-060833

TRAJANJE:  1.12.2019 – 31.07.2021 (20 mjeseci) *** produženo do 31.7.2022. godine zbog COVID-19

KOORDINATOR: Centar za kulturu Trešnjevka (CeKaTE) iz Zagreba u Hrvatskoj (website: http://www.cekate.hr)

KOORDINATOR PARTNERSTVA: dr.sc. Ivan Hromatko

NACIONALNA AGENCIJA: Agencija za mobilnost i programe EU (http://www.mobilnost.hr)

PARTNERI: 

 • Associacao Vo’Arte iz Lisabona, Portugal (website: http://www.voarte.com)
 • Zavod TRI iz Škofje Loke u Sloveniji (website: http://www.zavod-tri.org)
 • Fundacja Inicjatyw Tworczych i Spoleczno – Edukacyjnych Kurdybanek iz Krakowa u Poljskoj (website:  http://www.kurdybanek.com)
 • Union- National Council for Gender Equality iz Skopja u Sjevernoj Makedoniji (website: http://www.sozm.org.mk)

PRIORITETI

Sukladno programu Erasmus+, ovo partnerstvo se referira prema tri glavna prioriteta u neformalnom obrazovanju:

 • OBRAZOVANJE ODRASLIH: Proširenje i razvoj kompetencija edukatora i drugog osoblja koji podržavaju odrasle učenike
 • HORIZONTALNI: Socijalna uključenost
 • HORIZONTALNI: Podrška edukatorima

AKTIVNOSTI I OČEKIVANI REZULTATI 

 • 5 međunarodnih aktivnosti učenja, podučavanja, osposobljavanja (LTT radionice) za edukatore, osobe s invaliditetom i asistente
 • 3 Transnacionalnih sastanaka projekata (TPM) za voditelje projekata
 • 5 javnih nastupa pred publikom uživo, u svim gradovima partnerstva
 • 5 prijenosa uživo objavljenih na mreži (prijenos uživo 5 javnih nastupa)
 • 5 javnih rasprava o položaju osoba s invaliditetom, te osoba koje s njima rade, na tržištu rada
 • 60 mobilnosti, s formulom jednakosti „20-20-20“ (osobe s invaliditetom – assitenti – edukatori) – s foksom na podizanje Ključnih kompetencija i „mekih vještina”, te osnaživanje i motiviranje sudionika na tržištu rada
 • besplatna web platforma (spremište E + Toolbox s primjerima dobre prakse),
 • 5 E + priručnika (publikacije za edukatore)
 • 5 E + edukativnih video snimaka

ARHIVA I KRONOLOŠKI PREGLED REZULTATA PROJEKTA


28.-29. siječanj 2020. Prvi transnacionalni sastanak voditelja projekta (TPM1: Zagreb, Hrvatska)


Centar za kulturu Trešnjevka bio je domaćin prvog sastanka partnerskih organizacija. Sastanak je održan u prostorijama CeKaTe-a, a prisustvovali su voditelj projekta iz svih partnerskih organizacija.

Tijekom ta dva dana, partneri su dogovorili detalje odlučivanja, dogovorili prava i odgovornosti, te isplanirali većinu budućih aktivnosti. Dogovorili su da će projekt krenuti s edukativnom radionicom u Hrvatskoj, nastaviti se u Sloveniji, Portugalu i Poljskoj u 2020. godini, te završiti u Skopju  u 2021. godini.

Svaka radionica će završtii javnim nastupom mješovite skupine osoba s invaliditetom, asistenata i edukatora – čime parnteri cijalju poslati pozitivnu poruku javnosti o njihovoj sposobnosti zapošljivosti.

Partneri su također dogovorili izuzetno važan aspekt projekta – promociju i diseminaciju – za koju će koristiti oznaku #eplusexpander.


17. – 21. veljače 2020. // Prva edukativna radionica “Invisible Ability – Expander” (LTTC1: Zagreb, Hrvatska)


Prva edukativna radionica ovoa partnerstva održana je kod koordinatora partnerstva, u Centru za kulturu Trešnjevka. Mješovita skupina osoba s invaliditetom, asistenata i edukatora iz Lisabona, Škofje Loke, Krakova, te Skopja zajedno je kreirala tijekom petodnevne radionice. Vođeni kroz proces dramsko-akcijskog modela istaživanja, sudionici su aktivno istražili koje su to negativne akcije koje utjelovljuju društveno stanje stigmatizacije i predrasuda koje želimo nadići, te koje su to pozitivne akcije koje utjelovljuju ili vode ka međusobnoj inkluziji. Radionica je završila javnim nastupom 21.2.2020. u 18h, u Velikoj dvorani Centra za kulturu Trešnjevka, kojim su sudionici postali izvođači koji su javnosti ukazali na potencijal i važnost inkluzije osoba s invaliditetom u društvo i na tržište rada.Javni nastup je bio sniman te emitiran uživo putem našeg YouTube kanala, te je omogućio diseminaciju naše pozitivne poruke izvan ograničenja velike dvorane. Nastup je pogledalo 15-ak ljudi u publici, te 70-ak putem video prijenosa.

Osim edukativnih učinaka, ova radionica rezultirala je opipljivim rezultatima – a isti su planirani i za sve iduće radionice:


11-15. listopad 2021 // Druga radionica “Dance Inclusively for Conflict Resolution” (LTTC5: Lisabon, Portugal)


Nakon duge odgode i brojnih promjena termina, nastalih zbog pandemije COVID-19 (koja je u Europi “formalno počela” u ožujku 2020. godine, mjesec dana nakon održavanja prve radionice projekta u Zagrebu, održana je druga radionica partnerstva. Domaćin je bila organizacija Vo’Arte koji su radionicu organizirali u Lisabonu u vremenu izuzetno zanimljivom za partnerske organizacije, vremenu. Kao što domaćini iz Vo’Arte vole naglastiti, njihov rad se ne može okarakterizirati kao automatizirana “metoda” nego kao kombinacija iskustva koje su stekli u neposrednom radu s osobama s invaliditetom, spremnosti na improvizaciju i iskušenje novoga, te formalnog i neformalnog obrazovanja njihovih voditelja – posebice u području plesa. Drugim riječima, oni pristupaju svakoj skupini posebno i koriste ono što se pokaže uspješno, a to nešto može biti iz njihovog predznanja/iskustva ili nastalo na licu mjesta – iz neposredne interakcije s grupom i njezinom energijom.

Radionica je održana u dvorani unutar stadiona lisabonskog nogometnog kluba Sporting, te su na radionici sudjelovali osobe s invaliditetom i oni “bez” invaliditeta iz Portugala, Hrvatske, Slovenije, te Poljske. Domaćini su uključili goste u njihov proces rada i upoznali ih neposredno s njihovom skupinom plesaća (više od 20 osoba s invaliditetom) s kojima su strani sudionici toga tjedna istraživali i sukreirali završni nastup. U skladu s idejom dramsko-akcijskog istraživanja, radionica je završila javnim nastupom – ovaj puta održanim u vrlo ograničavajućim uvjetima COVID-19. Nastup je održan pred publikom iz udruge za dječju paralizu u Lisabonu, a izvođači i publika su prije početka morali biti negativni na anti-genskom testu za COVID-19.


17 – 21. siječanj 2022 // Treća radionica “Forum teatar kao oruđe za edukaciju” (LTTC3: Krakov, Poljska)


Treća radionica projekta održana je u Krakowu i posvećena je izuzetnoj metodi forum teatra. Radionica je održana u izuzetno teškim uvjetima COVID-19 koji nisu uključivali samo zdravstvene nego i organizacijske te logističke probleme. Nažalost, zbog uvjeta COVID-19, naši partneri iz Sjeverne Makedonije su morali u zadnji čas odustati od sudjelovanja.  Sudionici su pripremili nekoliko scenarija pomoću metode forum teatra, koji su se osvrnuli na temu invaliditeta.

Scenarije su sudionici su-kreirali s voditeljima radionice, iskusnim forum teatar prakticionerima iz udruge skraćenog naziva “Kurdybanek”.


3. svibanj 2022. // Drugi transnacionalni projektni sastanak (TPM2: Lisabon, Portugal)


Voditelji projekta su se susreli uživo po drugi puta u Lisabonu, u još uvijek značajnim uvjetima COVID-19. To su učinili tek kada je postalo relativno sigurno organizirati takav međunarodni sastanak u uvjetima zdravstvenih i logističkih ograničenja COVID-19. Tijekom sastanka, koji je održan u knjižnici Biblioteca de Alcântara, voditelji projekta i drugo osoblje zaduženo za projekt su detaljno sagledali što je do tada bilo napravljeno tijekom projekta, te definirali što je još potrebno realizirati do kraja projekta. Partneri su dogovorili dodatne napore u promociji projekta i diseminaciji njegovih rezultata, uz primarnu skrb o dobrobiti i zdravlju sudionika projekta. Naime, iako su se mjere prema COVID-19 tada krenule ublažavati diljem Europe, zdravstvena ugroza za sudionike je ostala važan faktor u planiranju aktivnosti – pogotovo u kontekstu međunarodnog putovanja osoba s invaliditetom i/ili smanjnenim imunološkim sposobnostima otpora virusu. 


16. – 21. svibanj 2022. // Četvrta radionica “Breaking Walls with Yarn Balls” (LTTC4: Škofja Loka, Slovenija)


Četvrta radionica održana je u Škofjoj Loki u Sloveniji, pod vodstvom udruge Zavod Tri. Na radionici su sudjelovali predstavnici svih partnerskih organizacija koji su doputovali iz Lisabona, Skopja, Krakowa, te Zagreba. Sudionici su naučili kako simbolički (ali i realno, primjerom, odnosno, intervencijom) rušiti zidove i predrasude prema osobama s invaliditetom i/ili migrantima. Tijekom radionice sudionici su stekli brojna znanja i vještine koje su zatim primijenili u prostoru i izveli intervenciju u javni prostor i postavili tzv. “soft-graffiti” (meki grafit). Taj grafit se radi od vune, vezenjem i kukičanjem poruka i prikaza kojima su sudionici (među njima 7 osoba s invaliditetom) prikazali javnosti u Škofoj Loki pozitivne poruke o inkluziji.


04 – 10. srpanj 2022 // Peta radionica “What have we learned:Bringing the Methods to Light – Forum Teatar” (LTTC2: Skopje, Sjeverna Makedonija)


Posljednja radionica partnerstva održana je u Skopju, u prostorijama MladiHub koje su ranije korištene kao prostorije predsjednika Sjeverne Makedonije, a koje su sada u funkciji osiguranja prostora za mlade i kreativne pojedince i organizacije u Skopju. Na radionici su sudjelovali predstavnici svih partnerskih organizacija iz Portugala, Hrvatske, Slovenije, Poljske, te domaćinske Sjeverne Makedonije. Radionica je održana pomoću metode forum teatra koju su predstavnici iz Sjeverne Makedonije nažalost propustili isprobati u Krakowu (zbog COVID-19). No, unatoč tome, domaćini su održali izvrsnu radionicu pod vodstvom certificirane voditeljice forum teatra. Tijekom radionice, sudionici su definirali nekoliko tema koje su obradili, u kontekstu inkluzije osoba s invaliditetom, te koje su na kraju prezentirali javnosti. Zbog uvjeta COVID-19, performans je održan u prostorijama MladiHub, bez publike, ali je snimljen i objavljen na YouTube kanalu partnerstva kako bi ostao trajni zalog ovog partnerstva prema inkluziji i učenju u neformalnom obrazovanju.


07. srpanj 2022. godine // Treći transnacionalni projektni sastanak voditelja projekta (TPM3: Skopje, Sjeverna Makedonija)


Uz posljednju radionicu, održan je i posljednji sastanak voditelja projekta koji su se sastali u prostorijama domaćina Nacionalnog domaćina za rodnu ravnopravnost. Nažalost, predstavnici partnerske organizacije iz Portugala nisu mogli sudjelovati zbog komplikacija bezanih uz COVID-19. Ostali predstavnici partnerkih organizacija su sudjelovali te su sagledali sve aktivnosti koje su napravljene tijekom projekta, te uskladili budžete. Ne manje važno, partnersi su dogovorili daljnje promotivne aktivnosti (te diseminacije, jednom kada su materijali spremni), a neki su izrazili spremnost nastaviti surađivati na međunarodnim projektima. Svakako je na kraju potrebno čestitati svim parterima na provedbi u izuzetno teškim, nikada prije viđenim uvjetima pandemije COVID-19. Bez obzira na sve probleme, partneri su ustrajali u provedbi, osigurali kvalitetne sudionike/ice i ispunili gotovo sve što je bilo planirano prije početka pandemije.


EDUKATIVNI TOOL BOX, REZULTATI I PROMOTIVNI MATERIJALI PARTNERSTVA


LOGOTIP PARTNERSTVA


E-VIDEO (KRATKI VIDEO OPIS PROCESA RADIONICE)


LTTC1 Zagreb, Hrvatska

LTTC2 Skopje, Sjeverna Makedonija

LTTC3 Krakow, Poljska

LTTC4 Škofja Loka, Slovenija

LTTC5 Lisabon, Portugal


SNIMKE NASTUPA


LTTC1 Zagreb, Hrvatska

LTTC2 Skopje, Sjeverna Makedonija

 

LTTC3 Krakow, Poljska

LTTC4 Škofja Loka, Slovenija

 

 

LTTC5 Lisabon, Portugal

 

 

 


E-PRIRUČNICI S OPISOM METODA KORIŠTENIH NA EDUKATIVNIM RADIONICAMA I EVALUACIJOM


LTTC1 Zagreb, Hrvatska

LTTC2 Skopje, Sjeverna Makedonija

LTTC3 Krakow, Poljska

LTTC4 Škofja Loka, Slovenija

LTTC5 Lisabon, Portugal


LOKACIJE PARTNERSKIH ORGANIZACIJA I AKTIVNOSTI PARTNERSTVA


Skip to content