Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

ENGLISH VERSION


O PARTNERSTVU

Educathe + Expander (E + EX) temelji se na uspješnoj radionici Grundtvig Educathe (2013) i Educathe + KA2 Strateško partnerstvo (2015-2017) – i proširuje se na njih geografski i u praksi.

Slično svojim prethodnicima, E + EX okuplja nove organizacije koje koriste prakse obrazovnog kazališta (ET) u radu s / za osobe s invaliditetom (PWD). Ovaj put proširujemo se na organizacije koje rade sa ženama ili imigrantima, podučavamo ih da koriste ET i učimo od njih kao “kontrolne skupine” (za mjerenje uspjeha naših praksi). Dakle, “Educathe Expander” razvija mrežu i bazu podataka dobrih praksi i povećava popularnost ET-a u neformalnom obrazovanju i socijalnom radu s invaliditetom.

U E + EX partneri okupljaju kako bi podijelili i dokumentirali postojeće prakse prakse ET-a i razvili nove; poboljšati vidljivost osoba s invaliditetom i njihovih vještina u društvu i na tržištu rada; osnažiti i
razviti ključne kompetencije svih koji su uključeni (osobe s invaliditetom, asistenti, kazališni nastavnici).

Te ćemo ciljeve postići kroz Drama-Action Model (DAM), osnovni metodološki okvir koji je razvio sociolog dr.sc. Hromatko i koristi se u svim aktivnostima “Educathe Expander”. DAM je sveobuhvatni javni sociološki okvir koji uvodi i kombinira prakse i obrazovne prednosti performativnih umjetnosti (posebno ET) s empirijskim interdisciplinarnim istraživanjima i neformalnim obrazovanjem – u svrhu postizanja inkluzivnih, holističkih, održivih i na empiriji zasnovanih društvenih promjena.

Znanstveno je testiran i dokazan u lokalnim (2009, 2011-2012, 2016-2017) i međunarodnim okvirima (2013, 2015-2017, 2018-2020) kao posebno prikladno sredstvo u obrazovnom radu sa socijalno stigmatiziranim skupinama svih vrsta, uključujući OSI. Ukratko, okvir DAM-a pokazao se otvorenim, proaktivnim, inkluzivnim i održivim jer je izgrađen kao holistički interdisciplinarni okvir sociologije znanja i društvene konstrukcije teorije stvarnosti Berger & Luckmann, dramaturška perspektiva Goffmana, kazalište / moderna verzija obreda prolaska Turnera i akcijskog istraživanja Lewina.

DAM edukacijsko putovanje uvijek uključuje sve strane društvenog pitanja (u ovom slučaju PWD / one koji rade s njima / općenito društvo), a zatim kombinira ET s akcijskim istraživanjima i neformalnim obrazovanjem kako bi se završilo zajedničkim javnim nastupom i raspravom između izvođača i publike (društvo). Osim što osnažuje izvođače, DAM pomaže razviti novi grupni identitet, povećati vidljivost E + EX aktivnosti, širiti njegove rezultate i podstaći rasprave i pozitivne društvene promjene (s obzirom na zapošljivost i zapošljavanje osoba s invaliditetom). Korištenjem DAM-a, partneri će imati osnovni okvir koji će ispuniti vlastitim znanjem što će zauzvrat pomoći poboljšanju dramsko-akcijskog modela i razvoju njegova niza metoda i praksi.

Ukupno 25 dana od 5 međunarodnih ET radionica, partneri će provoditi 60 mobilnosti (u jednakom broju: 20 od strane osoba s invaliditetom, 20 od strane svojih pomoćnika i 20 od strane edukatora). Sudionici će raditi zajedno i dijeliti / inovirati prakse i razvijati 5 javnih nastupa koje će izvoditi zajedno kako bi predstavili inkluziju, distribuirali rezultate E + EX i podigli svijest javnosti o diskriminaciji osoba s invaliditetom na tržištu rada – sve dok su sudionici u razvoju EU Ključne kompetencije (“soft-skills”, odnosno, “meke vještine”).

Nastupi će završiti 5 javnih tribina između izvođača, organizatora, medija i publike. Kao takvi, nastupi E + EX postat će mjesto susreta na kojima će osobe s invaliditetom i ostatak društva komunicirati u javnoj raspravi usredotočenoj na rješavanje problema i promicanje pozitivne uloge EU u sprječavanju diskriminacije osoba s invaliditetom na tržištu rada. Kako bismo povećali svoj utjecaj i širenje potencijala, naši nastupi će se prenositi uživo, snimati i distribuirati putem interneta putem partnerskih web stranica, društvenih medija, Educathe-ove i postojećih mreža nastavnika. Pored audio-vizualnog pokrivanja, partneri će se brinuti i za proizvodnju edukativnog materijala iz svakog od partnerskih događaja.

Stoga će aktivnosti E + EX stvoriti (ili dalje razvijati) opipljive obrazovne rezultate: besplatna web platforma (spremište E + Toolbox s primjerima dobre prakse), priručnik E + (5); i E + obrazovni videozapisi (5). Ishodi našeg partnerstva razvijat će se na jednak način od strane svih partnera i uključivat će prakse, iskustva i metodologije koje su partneri uveli u projekt kao svoj doprinos. Na taj će način partneri doprinijeti obrazovanju baze podataka ET-a o besplatnoj edukaciji za zapošljivost invalida.

Konačno, E + EX je dugoročna obveza koja je uspostavljena za potrebe PWD-a, one koji rade s njima i politiku EU. Naime, ovo partnerstvo odgovara strategiji EU u politici invalidnosti navedenoj u „Europskoj strategiji o invalidnosti 2010-2020: Obnovljena opredjeljenje za Europu bez prepreka“ i pomaže u uklanjanju socijalnog i tržišta rada.

KAKO SE INFORMIRATI O PROJEKTU?

Na raspolaganju vam je više načina:

 • na ovoj stranici ćemo redovito objavljivati novosti našim aktivnostima i rezultatima.
 • prijavite se na naš newsletter za pravovremenu i direktnu informaciju
 • Pratite nas i na društvenim mrežama:

Hashtag: #e+expander, #cekate, #cekateeu

Za sva pitanja o projektu i registraciju za newsletter, molimo da se obratite voditelju projekta na ihromatko@cekate.hr.

Za više infromacija o uspješnim partnerstvima koja su prethodila ovome i na kojima se E+EX partnerstvo bazira, molimo kliknite ovdje.

Ovo partnerstvo je sufinancirano iz programa Europske Unije za obrazovanje, trening, mlade i sport “Erasmus+”.

Za više informacija o Erasmus+, molimo kliknite ovdje.


OSOBNA ISKAZNICA PARTNERSTVA


PUNI NAZIV en: Educational theatre as the place of raising inclusion and employability of people with disability – Expander

PUNI NAZIV hr: Edukativni teatar kao mjesto podizanja inkluzije i zapošljivosti osoba s invaliditetom – Expander

SKRAĆENI NAZIV: EDUCATHE+ EXPANDER (E+EX)

OZNAKA PARTNERSTVA: 2019-1-HR01-KA204-060833

TRAJANJE:  1.12.2019 – 31.07.2021 (20 mjeseci)

KOORDINATOR: Centar za kulturu Trešnjevka (CeKaTE) iz Zagreba u Hrvatskoj (website: www.cekate.hr)

KOORDINATOR PARTNERSTVA: dr.sc. Ivan Hromatko

NACIONALNA AGENCIJA: Agencija za mobilnost i programe EU (http://www.mobilnost.hr)

PARTNERI: 

 • Associacao Vo’Arte iz Lisabona, Portugal (website: www.voarte.com)
 • Zavod TRI iz Škofje Loke u Sloveniji (website: www.zavod-tri.org)
 • Fundacja Inicjatyw Tworczych i Spoleczno – Edukacyjnych Kurdybanek iz Krakowa u Poljskoj (website:  www.kurdybanek.com)
 • Union- National Council for Gender Equality iz Skopja u Sjevernoj Makedoniji (website: http://www.sozm.org.mk)

PRIORITETI

Sukladno programu Erasmus+, ovo partnerstvo se referira prema tri glavna prioriteta u neformalnom obrazovanju:

 • OBRAZOVANJE ODRASLIH: Proširenje i razvoj kompetencija edukatora i drugog osoblja koji podržavaju odrasle učenike
 • HORIZONTALNI: Socijalna uključenost
 • HORIZONTALNI: Podrška edukatorima

AKTIVNOSTI I OČEKIVANI REZULTATI 

 • 5 međunarodnih aktivnosti učenja, podučavanja, osposobljavanja (LTT radionice) za edukatore, osobe s invaliditetom i asistente
 • 3 Transnacionalnih sastanaka projekata (TPM) za voditelje projekata
 • 5 javnih nastupa pred publikom uživo, u svim gradovima partnerstva
 • 5 prijenosa uživo objavljenih na mreži (prijenos uživo 5 javnih nastupa)
 • 5 javnih rasprava o položaju osoba s invaliditetom, te osoba koje s njima rade, na tržištu rada
 • 60 mobilnosti, s formulom jednakosti „20-20-20“ (osobe s invaliditetom – assitenti – edukatori) – s foksom na podizanje Ključnih kompetencija i „mekih vještina”, te osnaživanje i motiviranje sudionika na tržištu rada
 • besplatna web platforma (spremište E + Toolbox s primjerima dobre prakse),
 • 5 E + priručnika (publikacije za edukatore)
 • 5 E + edukativnih video snimaka

SLUŽBENA ERASMUS+ STRANICA PROJEKTA: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-HR01-KA204-060833

LOGOTIP PARTNERSTVA

autor: Ivan Hromatko

LOKACIJE PARTNERSKIH ORGANIZACIJA I AKTIVNOSTI PARTNERSTVA


ARHIVA I KRONOLOŠKI PREGLED REZULTATA PROJEKTA


28.-29. siječanj 2020. PRVI SASTANAK VODITELJA PROJEKTA (Zagreb, Hrvatska)


Centar za kulturu Trešnjevka bio je domaćin prvog sastanka partnerskih organizacija.

Sastanak je održan u prostorijama CeKaTe-a, a prisustvovali su voditelj projekta iz svih partnerskih organizacija.

Tijekom ta dva dana, partneri su dogovorili detalje odlučivanja, dogovorili prava i odgovornosti, te isplanirali većinu budućih aktivnosti.

Dogovorili su da će projekt krenuti s edukativnom radionicom u Hrvatskoj, nastaviti se u Sloveniji, Portugalu i Poljskoj u 2020. godini, te završiti u Skopju  u 2021. godini.

Svaka radionica će završtii javnim nastupom mješovite skupine osoba s invaliditetom, asistenata i edukatora – čime parnteri cijalju poslati pozitivnu poruku javnosti o njihovoj sposobnosti zapošljivosti.

Fotografije sa sastanka možete pronaći ovdje: https://photos.app.goo.gl/yb15AbDGMR7RJ5bE9


17. – 21. veljače 2020. PRVA RADIONICA “NEVIDLJIVA SPOSOBNOST – ŠIRENJE” (Zagreb, Hrvatska)


Prva edukativna radionica ovoa partnerstva održana je kod koordinaotra partnerstva, u Centru za kulturu Trešnjevka. Mješovita skupina osoba s invaliditetom, asistenata i edukatora iz Lisabona, Škofje Loke, Krakova, te Skopja zajedno su kreirali tijekom petodnevne radionice. Vođeni kroz proces dramsko-akcijskog modela istaživanja, sudionici su aktivno istražili koje su to negativne akcije koje utjelovljuju društveno stanje stigmatizacije i predrasuda koje želimo nadići, te koje su to pozitivne akcije koje utjelovljuju ili vode ka međusobnoj inkluziji.

Radionica je završila javnim nastupom 21.2.2020. u 18h, u Velikoj dvorani Centra za kulturu Trešnjevka, kojim su sudionici postali izvođači koji su javnosti ukazali na potencijal i važnost inkluzije osoba s invaliditetom u društvo i na tržište rada. Javni nastup je bio sniman te emitiran uživo putem našeg YouTube kanala, te je omogućio diseminaciju naše pozitivne poruke izvan ograničenja velike dvorane. Nastup je pogledalo 15-ak ljudi u publici, te 70-ak putem video prijenosa.

Fotografije su dostupne ovdje: https://photos.app.goo.gl/T5pGbLMP6cyLkA6H9

Snimka nastupa je dostupna ovdje:

…kao i eVideo pregled iskustava s radionice koji su vodili k nastupu uživo:

Ostale aktivnosti i rezultati projekta se razvijaju… 

 

 

 


ENGLISH


 

This project has been funded with support from the European Commission. 
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ABOUT THE PARTNERSHIP

Educathe+ Expander (E+EX) builds on successful Grundtvig workshop Educathe (2013) and Educathe+ KA2 Strategic Partnership (2015-2017) – and expands on them geographically and in practice.

Similar to its predecessors, E+EX brings together new organisations that use educational theatre (ET) practices in working with/for people with disability (PWD). This time we expand to organisations who work with women or immigrants, teach them to use ET, and learn from them as the “control group” (for measuring the success of our practices). Thus, the “Educathe movement” develops its network and database of good practices, and increases the popularity of ET in non-formal education and disability social work.

In E+EX, partners come together to share and document their existing ET practices and develop new ones; enhance visibility of PWD and their skills in the society and in the labour market; empower, and
develop Key competences of all those involved (PWD, assistants, theatre educators).

We will reach those objectives through Drama-Action Model (DAM), the basic methodological framework developed by sociologist dr.sc. Hromatko and used in all “Educathe movement” activities. DAM is a comprehensive public sociology framework that introduces and combines practices and educational benefits of performative arts (especially ET) with those of empirical interdisciplinary research and non-formal education – in order to achieve inclusive, holistic, sustainable and empirically based social change.

It has been scientifically tested and proven in local (2009, 2011-2012, 2016-2017) and international context (2013, 2015-2017, 2018-2020) as especially suitable tool in educational work with socially stigmatised groups of all kind, including PWD. In short, DAM framework has been proven to be open, proactive, inclusive and sustainable because it is built as a holistic interdisciplinary framework of sociology of knowledge and social construction of reality theory by Berger & Luckmann, dramaturgical perspective by Goffman, theatre/modern version of rite of passage by Turner, and action research by Lewin.

DAM educational journey always includes all sides of a social issue (in this case, PWD /those who work with them/ general society) and then combines ET with action research and non-formal education in order to end with a joint public performance and debate between the performers and the audience (society). Besides empowering performers, DAM helps develop new group identity, raise visibility of E+EX activities, disseminate its results, and incite debates and positive social changes (with regard to PWD employability and labour market). By using DAM, partners will have the basic framework which they will fill with their own knowledge that will in turn help improve drama-action model and develop its range of methods and practices.

In total of 25 days of 5 international ET workshops, partners will conduct 60 mobilities (in equal numbers: 20 by PWD, 20 by their assistants, and 20 by educators). Participants will work together and share/innovate practices and develop 5 public performances that they will perform together in order to present inclusion, disseminate E+EX results, and raise public awareness of discrimination of PWD in the labour market – all the while developing participants EU Key Competences (“soft-skills”).

Performances will end with 5 public debates between performers, organisers, media, and the audience. As such, E+EX performances will become meeting places where PWD and the rest of the society will interact in a public debate focused on problem solving and promotion of EU positive role in prevention of discrimination of PWD in the labour market. To increase our impact and dissemination potential, our performances will be live-streamed, recorded, and disseminated online via partners websites, social media, Educathe’s and educators’ existing networks. Besides audio-visual coverage, partners will take care to produce educational materials from each of partnership’s events.

Therefore, E+EX activities will produce (or further develop) tangible educational outputs: free web platform (E+ Toolbox repository with examples of good practices), E+ Manual (5); and E+ educational videos (5). The outputs of our partnership will be developed equally by all partners and will include practices, experiences, and methodologies that partners have brought into the project as their own contribution. In that way, partners will contribute to Educathe free database of ET practices for employability of PWD.

Finally, E+EX is a long-term commitment that has been established on the needs of PWD, those working with them, and EU policy. Namely, this partnership responds to the EU strategy in disability policy stated in “European Disability Strategy 2010-2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe” and helps remove social and labour market.

HOW TO GET INFORMED ABOUT THE PROJECT?

At your disposal are several channels:

 • at this webpage, we will publish news about our activities and results
 • apply for newsletter for a timely and direct information
 • Follow us on social media:

Hashtag: #e+expander, #cekate, #cekateeu

For all questions about the project and to register for a newsletter, please contact the coordinator of the project at ihromatko@cekate.hr.

 

For more information on the successful predecessor partnership (on which this partnership is based), please click here.

This partnership is funded by European Union programme for education, training, youth and sport “Erasmus+”. For more info about Erasmus+, please click  here.

 


IDENTITY CARD OF THE PARTNERSHIP


FULL TITLE: Educational theatre as the place of raising inclusion and employability of people with disability – Expander

ACRONYM: EDUCATHE+ EXPANDER (E+EX)

PARTNERSHIP CODE: 2019-1-HR01-KA204-060833

DURATION:  1 December 2019 – 31 July 2021 (20 months)

COORDINATOR: Trešnjevka Cultural Centre (CeKaTE) from Zagreb in Croatia (website: www.cekate.hr)

COODRINATOR OF THE PARTNERSHIP: dr.sc. Ivan Hromatko

NACIONAL AGENCY: Agency for mobility and EU programmes (http://www.mobilnost.hr)

PARTNERS: 

 • Associacao Vo’Arte from Lisabon, Portugal (website: www.voarte.com)
 • Zavod TRI from Škofja Loka, Slovenia (website: www.zavod-tri.org)
 • Fundacja Inicjatyw Tworczych i Spoleczno – Edukacyjnych Kurdybanek from Krakow, Poland (website:  www.kurdybanek.com)
 • Union- National Council for Gender Equality from Skopje, North Macedonia (website: http://www.sozm.org.mk)

 

PRIORITIES

In accordance with Erasmus+ programme, this partnership has addresses three main priorities in non-formal education:

 • ADULT EDUCATION: Extending and developing the competences of educators and other personnel
  who support adult learners
 • HORIZONTAL: Social inclusion
 • HORIZONTAL: Supporting educators

ACTIVITIES & RESULTS

 • 5 international Learning, Teaching, Training Activities (LTT workshops) for educators, people with disability and assistants
 • 3 Transnational project meetings (TPM) for project managers
 • 5 public performances given in front of live audience
 • 5 live streams published online (livestream of 5 public performances)
 • 5 public debates about the labour market status of people with disabiltiy and those who work with them
 • 60 mobilities, with equality formula “20-20-20” (people with disability – assistants – educators) – focused on raising their Key Competences, “soft-skills”, empowering and motivating participants for the labour market
 • free web platform (E+ Toolbox repository with examples of good practices),
 • 5 E+ Manuals (publications for educators)
 • 5 E+ educational videos

 

LOGO OF THE PARTNERSHIP

author: Ivan Hromatko

LOCATIONS OF PARTNER ORGANISATIONS AND OF PARTNERSHIP ACTIVITIES


ARCHIVE & CHRONOLOGICAL OVERVIEW OF PROJECT’S RESULTS


28.-29 JANUARY 2020: THE FIRST MEETING OF PROJECT MANAGERS (Zagreb, Croatia)


The Trešnjevka Cultural Centre hosted the first meeting of partner organisations.

The meeting was held at the premises of CeKaTe and was attended by a project manager from all partner organisations.

During these two days, the partners agreed on the details of the decision making, agreed on the rights and responsibilities, and planned most of the future activities.

They agreed that the project would start with an educational workshop in Croatia, continue in Slovenia, Portugal and Poland in 2020, and end in Skopje in 2021.

Each workshop will end with a public appearance by a mixed group of people with disabilities, assistants and educators – thus giving partners a positive message to the public about their employability.

Photos from the meeting can be found here: https://photos.app.goo.gl/yb15AbDGMR7RJ5bE9


17. – 21 February 2020: THE FIRST WORKSHOP AND PERFORMANCE “INVISIBLE ABILITY – EXPADED” (Zagreb, Hrvatska)


The first educational workshop of this partnership was held at the Partnership Coordinator, at the Trešnjevka Cultural Centre. A mixed group of people with disabilities, assistants and educators from Lisbon, Škofja Loka, Krakow, and Skopje worked together during a five-day workshop. Guided through the process of a dramatic-action model of inquiry, participants actively explored what are the negative actions that embody the social state of stigmatisation and prejudice we want to overcome, and what are the positive actions that embody or lead to mutual inclusion.

The workshop ended with a public appearance on 2/21/2020. at 6pm, in the Great Hall of the Trešnjevka Cultural Centre, where the participants became performers who showed the public the potential and importance of inclusion of persons with disabilities in society and the labour market. The public appearance was recorded and broadcast live via our YouTube channel, allowing us to disseminate our positive message beyond the confines of the Great Hall. The performance was seen by 15 people in the audience and 70 people via online video livestream.

Photos are available here: https://photos.app.goo.gl/T5pGbLMP6cyLkA6H9

The recording of the performance is available here:

…as is the eVideo overview of the workshop experience leading to the live performance:

Other project activities and outputs are in progress…

 

Skip to content