Autori:
Josip Prgomet, dipl. sociolog
Veselko Leutar, dipl. sociolog.

U ovom se pregledu analizira socio-demografska struktura stanovništva Grada Zagreba izvedena na temelju statističkih pokazatelja, prvenstveno temeljenih na konačnim rezultatima Popisa stanovništva iz 2001. god., kao i usporedba istih podataka iz Popisa 1991.god.

Promišljajući misiju i viziju zagrebačkih centara za kulturu potrebno je poznavati osnovne socio-demografske podatke na temelju kojih je moguće planirati kulturnu politiku kao i buduće smjernice djelovanja. Radi boljeg pregleda demografskih tendencija u radu na pojedinim mjestima je učinjena komparacija podataka u odnosu na popis iz 1991.god. Komparacija je rađena samo u onim područjima gdje se uočava iznimno brz proces promjena.

Pregled je služio kao osnova za izradu uzoraka nekoliko istraživačkih projekta provedenih metodom ankete.

Pregled socio-demografske strukture Grada Zagreba

Socio-demografska struktura Grada Zagreba
Skip to content