utorak, 29.11.2016. u 20.00

gost: dr.sc. Hajrudin Hromadžić

Predavanje će tematizirati pitanje koje se nalazi u njegovu naslovu unutar zadane matrice: masovna, elitna kultura – popularna kultura – pučka, narodna kultura. U tako postavljenom problemskom ključu, s ciljem adekvatnog pozicioniranja popularne kulture u za nju odgovarajućim sistemskim kontekstima i koordinatama, u predavanje će se uvesti interpretativno-konceptualne alatke onog što će ovom prilikom biti imenovano „tri srodna k“: komercijalizacija, komodifikacija, kooptacija. Ovu primarnu razinu izlaganja pratit će sekundarna i tercijarna na kojima će, tek okvirno, biti artikulirana pitanja o popularnoj kulturi u relaciji spram kreativnih kulturnih industrija, društveno-kulturnih i političko-ekonomskih aspekata tzv. tranzicije, potrošačke kulture, društva spektakla i kulture ‘slavnih’.

dr.sc. Hajrudin Hromadžić
Doktorirao je na području humanistike (program Antropologija svakodnevnog života, smjer Medijski studiji, ISH Ljubljana, 2004). Od 2010. zaposlen je kao docent na Filozofskom fakultetu u Rijeci (Odsjek za kulturalne studije), a predaje i kao vanjski suradnik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Odsjek za sociologiju). Do sada je objavio dvije knjige (Medijska konstrukcija društvene zbilje. Socijalno-ideološke implikacije produkcije medijskog spektakla, AGM, Zagreb, 2014; Konzumerizam: potreba, životni stil, ideologija, Jesenski i Turk, Zagreb, 2008), četrdesetak znanstvenih članaka, izlagao je na pedesetak međunarodnih i domaćih konferencija i simpozija u petnaestak zemalja, te sudjelovao na četiri međunarodna istraživačka projekta. Područja njegovog znanstvenog interesa su kulturalni i medijski studiji, teorijska sociologija i kritička teorija društva.

Više o projektu: Popularna kultura i socijalna uključenost

 

Može li popularna kultura biti emancipacijska?

Posljednje iz kategorije: Sociokulturni odjel

Skip to content