Autori:
Ljiljana Perišić, prof. sociologije
Veselko Leutar, dipl. sociolog

Izrada uzorka:
Josip Prgomet, dipl. sociolog

Obrada podataka i interpretacija rezultata
Goran Batina, dipl. sociolog

Terensko istraživanje je provedeno metodom ankete na reprezentativnom uzorku (N=650) građana Zagreba starijih od 15 godina, s ciljem prikupljanja kvantitativnih podataka vezanih uz kulturne navike, potrebe i interese građana Grada Zagreba prvenstveno u kontekstu centara za kulturu i narodnih sveučilišta. Terenski dio istraživanja proveden je u razdoblju između 23. do 31. siječnja 2007. U njemu je sudjelovalo 13 anketara. Podaci su obrađeni statističkim programom SPSS 15.0. for Windows. Izvršena je deskriptivna analiza podataka prema zadanim nominalnim i ordinarnim varijablama. Osnovna statistička metoda obrade podataka odnosi se na frekvencije (učestalost pojavljivanja određenih podataka), omjere i otkrivanje vjerojatnih statistički značajnih razlika u prosječnim vrijednostima između različitih grupa ispitanika s obzirom na njihova socio-demografska obilježja. 

Istraživanje je ispunilo sve postavljene ciljeve te rezultiralo nizom podataka koji daju odgovore na dio pitanja koja se javljaju u promišljanju budućeg smjera razvoja centara za kulturu. Pokazuje se na danas prilično raznovrsnoj, bogatoj i kvalitetnoj kulturnoj sceni, imaju svoj prepoznatljiv identitet u javnosti. Provedeno istraživanje uglavnom je naznačilo pozicioniranost u svijesti građana Grada Zagreba. Također je sondiralo javno mišljenje s obzirom na kulturne navike i interese te naznačilo neke smjerove prema kojima bi se trebala kretati buduća djelatnost centara za kulturu. Dobiveni podaci mogu biti dobra osnova za promišljanje i redefiniranje profila ukupnoj dinamičnoj kulturnoj sceni Grada Zagreba 

Prezentacija:
19.2.2007.g. održana je prezentacija rezultata istraživanja u Gradskom uredu za obrazovanje kulturu i šport. Svim centrima i Narodnim sveučilištima je dostavljena kompletna dokumentacija istraživanja i Izvješće. 

IZVJEŠTAJ ISTRAŽIVANJA

Istraživanje kulturnih navika i potreba građana
Skip to content