utorak, 12.5.2015. u 11.00

sudjeluju: Ana Jakopović, Ana Marija Babojelić, Tajana Uzun i Jelena Matić

Ove godine u goste nam dolazi DODIR.
Predstavljamo interaktivnu bajku na hrvatskom znakovnom jeziku KRALJEVNA NA ZRNU GRAŠKA

O BAJCI:
KRALJEVNA NA ZRNU GRAŠKA je prva bajka, prvi edukativni materijal koji mogu razumjeti i gluha/gluhoslijepa djeca upravo zato što je prezentirana na hrvatskome znakovnom jeziku a glumci su mlade gluhe osobe u autentičnim kostimima u ambijentu dvorca Trakoščan. Cilj je da interaktivni DVD medij potpomogne socijalizaciju i integraciju gluhe djece te pridonese podizanju praga razumijevanja i tolerancije čujuće djece predškolskog i školskog uzrasta naspram gluhoj djeci.

Bajka se sastoji od nekoliko cjelina: Bajkovnice, Igralice, Znakorječnice i Sveznalice.
Bajkovnica se sastoji od Filmopriče, Znakopriče i Pričopriče.  Filmopriča je bajka prikazana na filmu, a odglumile su je mlade gluhe osobe koje su bajku dočarali na filmsko platno u prekrasnom ambijentu dvora Trakošćan. Bajka je ispričana na znakovnome jeziku (Znakopriča),a ispričala ju je gluha osoba kao i na govorenom jeziku (Pričopriča) u jednom zagrebačkom vrtiću, a ispričao ju je odgojitelj. Igralica je mjesto na kojem se djeca mogu poigrati i istovremeno naučiti znakovni jezik. Oblačiti će kraljevnu i kraljevića (Oblačionica), bojati (Bojaonica), igrati igru memorije spajajući sliku sa slikom ili sliku sa znakom (Pamtionica), izmišljati priče ili crtati crteže na teme iz bajke i slati na DODIROV e-mail: bajka@dodir.hr, a najbolje ćemo nagraditi (Izmišljaonica) te se nasmijati na raskrižjima priča u kojim priča poprima nove smjerove i neočekivane završetke (Usmjeravaonica). Na pet različitih raskrižja u tijeku priče, priča se odvodi u dvije nepoznate zemlje (Smješnozemlju i Novozemlju). Znakorječnica je osmišljena kao popis riječi uz koji djeca mogu naučiti hrvatski znakovni jezik, a Sveznalica djecu uči o znakovnom jeziku kao i o autoru bajke čiju smo priču preselili u svijet gluhih.

DVD je podjednako namijenjen i čujućoj i gluhoj djeci jer je uz znakovni jezik prisutan i titl te sinkronizacija glasa. Na inovativan, zabavan i edukativan način djeca od 2 do 12 godina mogu naučiti još jedan jezik – znakovni jezik. Dokazano je da djeca koja znaju znakovni  jezik brže usvajaju govorni hrvatski jezik i strane jezike.

Mi smo DODIR:
Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir je nacionalna, nevladina i neprofitna organizacija osnovana 21.12.1994. s ciljem omogućavanja dostojanstvenog i ravnopravnog suživota gluhoslijepih osoba u društvenoj zajednici. Naš cilj je promicanje interesa gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj i izvan nje ostvarivanjem njihovih temeljnih ljudskih prava na edukaciju, rehabilitaciju, komunikaciju i socijalizaciju.
MI VJERUJEMO u jedinstvenost, potencijal, darovitost, želje i potrebe svakog pojedinca ponaosob.
MI POŠTUJEMO dostojanstvo i pravo svake osobe na cjeloživotno učenje i razvoj, pravo na samoodlučivanje i odabir.
MI PODUPIREMO različitost potreba svakog pojedinca i omogućujemo im individualne programe i službe.
MI PRUŽAMO podršku pojedincu i potičemo aktivitet do samopomoći kako bi se dostigle željene razine vještina i neovisnot koje vode poboljšanju kvalitete života

Više o nama: www.dodir.hr

fdk-letva

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba DODIR na 8. Festivalu dječje knjige
Skip to content