Autorica i voditeljica: 
prof. dr.sc. Senka Božić-Vrbančić

Trogodišnji projekt (2009., 2010. i 2011.) se bavio problematikom vezanom uz konstrukciju raznih vidova identiteta. Vizualna kultura je interdisciplinarno područje koje se zanima za sve aspekte kulture koji određuju značenja koja se putem vizualnih podražaja upisuju u samu kulturu i koja se, zahvaljujući dinamici artikulacije u svim porama društva, neprestano preispituju. Vizualni studiji su posljednjih godina jedno od najbrže rastućih područja istraživanja u međunarodnim razmjerima. Vizualne slike i tehnologija danas su predmet, metoda i medij etnografskih istraživanja i reprezentacija kao i sve češći studijski  predmet.

Projekt se realizirao tijekom tri godine okupivši, povezavši i potaknuvši na  međusobnu suradnju velik broj umjetnika, aktivista, studenata i samostalnih istraživača koji se bave istraživanjem i uključivanjem vizualnog u svoj istraživački rad. Ispreplitanjem različitih predavanja i radionica predstavljene su različite teme povezane s vizualnim istraživanjem i potaknuta aktivna interakciju i suradnja različitih disciplina sa širom društvenom zajednicom.

2009. godine
Sudionici prve godine osim upoznavanja s osnovnim određenjima vizualne kulture radili istraživanja i analizu alternativnih vizualnih obrazaca izražavanja fokusirajući se na sljedeće teme:

3.11.2009.
dr. sc. Kruno Martinac; povjesničar umjetnosti, sociolog
Sebstvo kao iskustvo – marginalne grupe i uporaba kreativnih vizualnih programa u pokušaju stvaranja osjećaja samopoštovanja

10.11.2009.
Aneta Mudronja; arhitektica
Grad, svakodnevnica, tijelo, prostor i način iskustva (radionica)

17.11. 2009.
Ivo Kuzmanić; redatelj
Film i iskustvo promatrača – «Ja vidim sebe kako gleda mene» (Lacan)

24.11.2009.
dr. sc. Tomislav Pletenac; etnolog, kulturni antropolog
dr. sc. Mario Vrbančić; filmski studiji, kulturni studiji
Vizualna kultura i koncept svakodnevnice
Rutina i šetnja gradom
Autentičan život ulice

1.12.2009.
dr. sc. Senka Božić; socijalna antropologinja
prezentacija radova svih sudionika/sudionica
diskusija

2010. godine
Druge godine projekta sudionici/e su radili istraživanja o ‘gradu i vizualnom identitetu’. Svakodnevica grada Zagreba se odlikuje, kao i svakodnevica drugih urbanih centara, velikom raznolikošću društvenih i životnih praksi njegovih građana i građanki. Koncept svakodnevice obično sa sobom nosi konotaciju uobičajenog, nečeg što se vidi kao zagarantirano i unaprijed određeno. No, svakodnevica u urbanim centrima ‘vrvi’  mikrosocijalnim svjetovima koje su kreirale različite grupe ljudi unutar određenog urbanog miljea. Ovaj projekt je istražio i problematizirao razna mjesta u gradu Zagrebu, s fokusom na vizualno i ulogu kulturnih memorija.

26.10.2010.
dr. sc. Senka Božić, sociokulturna antropologinja
Grad, vizualna mjesta sjećanja, mjesta memorije

2.11.2010.
Aneta Mudronja; arhitektica
Grad, svakodnevnica, tijelo, prostor i način iskustva (radionica)

9.11.2010
dr. sc. Tomislav Pletenac; kulturni antropolog
Trg kralja Tomislava – mjesto prijepornih praksi

16.11.2010.
dr. sc. Mario Vrbančić, kulturni studiji, film, književnost
Mjesto i nemjesto u dokumentarnom filmu Kupica

23.11.2010.
dr. sc. Senka Božić; sociokulturna antropologinja
Prezentacija radova svih sudionika/sudionica i diskusija

2011. godine
Treće godine kontinuiranog odvijanja projekta istraživane su različite građe (usmene povijesti, memorijali, film, umjetnost, značenja koja se upisuju u baštinu, urbani prostor …) s posebnim fokusom na analizu popularizacije povijesti; analizu načina na koji je povijest ispripovijedana kroz popularnu kulturu. Glavno pitanje koje projekt otvara nije o istinitosti memorije već o tome što nam ona govori o utjecaju prošlosti na sadašnjost kao i utjecaju sadašnjosti na razumijevanje i interpretaciju prošlosti.

26.10.2011.
dr.sc. Senka Božić, sociokulturna antropologinja:
Muzeji kao mjesta sjećanja – Muzej DDR-a u Berlinu; Alternativna turistička vodstva – Berlin, Melbourne, Auckland)

2.11.2011.
dr.sc. Nikica Gilić, filmologija:
Film kao mjesto sjećanja

9.11.2011.
dr.sc.Tomislav Pletenac, sociokulturni antropolog
Aneta Mudronja, arhitektica i dizajnerica:
Arhitektura i umjetnost kao mjesta sjećanja

16.11. 2011
dr.sc. Mario Vrbančić, kulturni studiji, film, književnost:
(ne)mogućnost dokumentaristike – urbana filmska etnografija

23.11. 2011.
dr.sc. Senka Božić, sociokulturna antropologinja:
Prezentacija radova svih sudionika/sudionica; diskusija

 

 

 

Vizualna kultura i identitet

Posljednje iz kategorije: Sociokulturni odjel

Skip to content