Sociokulturni odjel


Savjet:

prof. dr. sc. Saša Božić
Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru

prof. dr. sc. Senka Božić-Vrbančić
Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru

prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Tomislav Pletenac
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Misija:
poticanje građanskog aktivizma i dijaloga te razvitak socijalnog i kulturnog kapitala

Vizija:
biti jezgra društvene interakcije i izgradnje identiteta u lokalnoj zajednici.

Sociokulturnim projektima želimo upoznati javnost s najnovijim procesima u suvremenom društvu, ali i senzibilizirati i potaknuti građane u lokalnoj zajednici na aktivno uključivanje u promišljanju, artikuliranju i provođenju programa i aktivnosti koji će doprinijeti izgradnji socijalnog i kulturnog kapitala

Misija Odjela je u skladu sa zahtjevima za većim aktivizmom građana no predstavlja i primijenjenu društvenu znanost koja nije zatvorena u uske akademske okvire. Primjenjujući načela javnih društvenih znanosti, posebice javne sociologije (public sociology; Burawoy) te koristeći teorijske uvide i empirijske spoznaje, približava znanstvene rasprave o relevantnim temama javnosti te upućuje građane na aktivan doprinos i sudjelovanje kroz niz radionica, predavanja, seminara i istraživačkih projekata .

Realiziramo projekte koji se bave kulturnim memorijama, sociologijom filma, multikulturalizmom, urbanom sociologijom, azilantskim politikama i sociologijom migracija, civilnim društvom, novim oblicima kulturne produkcije i komunikacije, socijalnim i kulturnim kapitalom, bioetikom, sociologijom mode, identitetom kvarta, novim religijskim pokretima itd.

Recentna istraživanja pokazuju da nove društvene mreže teže lokaliziranju, u protivnom gasnu i nestaju što je velika šteta i gubitak aktivističkog potencijala, stoga pružamo mogućnost lokaliziranja u zajednici nizu novih društvenih mreža.

Veliku pozornost posvećujemo istraživačkim projektima – uočava se nedostatak istraživanja u kulturi čiji rezultati trebaju poslužiti kao osnova za redefiniranje mjesta i programskih usmjerenja ustanova u kulturi, ali i kao pomoć pri donošenju strateških odluka.

Svim ovim projektima potičemo izgradnju i potvrđivanje lokalnog kulturnog identiteta, ako identitet shvatimo kao proces stvaranja smisla. Ukoliko, makar i djelomično, uspijemo ostvariti željene ciljeve stvarajući iskustvo koje trajno ostaje u sjećanju pojedinca, ali i kao memorija zajednice, možemo biti za modernog čovjeka svratište i odmaralište.

Partneri:

KLUB STUDENATA SOCIOLOGIJE DISKREPANCIJA[singlepic id=1854 w=200 h=80 float=]

Skip to content