20.12. 2011. – Dom kulture Prečko, Prečko 2a u 11 h
Prezentacija rezultata novog projekta u Domu kulture Prečko
Cilj nam je bio proširiti znanje i uvježbati vještine zauzimanja za svoja prava, upoznati se s optimističnim načinom gledanja na život (ako smo na to zaboravili), bolje planirati slobodno vrijeme, smanjiti stres i stvoriti pozitivnu sliku o sebi.

Ključne riječi:

Skip to content