Pred nama je novi ciklus koncerata i glazbenih događanja u 2014. godini i novo, 37. izdanje Susreta zagrebačkih glazbenih amatera.
Kao što smo to i proteklih godina isticali želja nam je poticati rad zborova i instrumentalnih ansambala i na taj način još više učvrstiti i unaprijediti tradiciju amaterskog kulturno-umjetničkog djelovanja u Zagrebu. Zagrebački glazbeni podij pruža priliku svim amaterskim glazbenim ansamblima koji djeluju u gradu Zagrebu da se predstave na Susretima (samostalne udruge, školski zborovi, studentski ansambli, crkveni zborovi i dr.), a i dalje ćemo promicati kvalitetu angažirajući stručne suradnike pri savjetovanju i vrednovanju rada ansambala.
Osim Susreta želimo ponuditi još više mogućnosti brojnim ansamblima da podijele radost muziciranja, prezentirajući svoj kulturno-umjetnički rad, sami ili u suradnji s drugim, srodnim ansamblima u raznim prigodama: ciklus koncerata “Cantate Domino” (uskrsni i božićni koncerti), Svečanost glazbe, prigodni koncerti, obljetnice ansambala i dr.

Za one ansamble koji žele slobodnije koncipirane Susrete pripremili smo forme koncerata koji to omogućavaju. U tom smislu su i sastavljene propozicije Susreta – ansambli mogu prijaviti program za nastup u jednoj od dvije kategorije težine programa:
1. kategorija – zadani program (prema propozicijama);
2. kategorija – slobodan izbor programa.

Nadalje, skrećemo vam pažnju i na obilježavanje obljetnica hrvatskih skladatelja u 2014. godini i preporuku da se u program uvrste skladbe navedenih autora, kao i na druge preporuke za sve ansamble koji žele, ali od kojih se i očekuje da posegnu za malo zahtjevnijim programima (1. kategorija).

U slučaju većeg broja prijavljenih ansambala organizator zadržava pravo smanjiti broj skladbi za nastup te promijenu planiranog termina koncerata.

PROPOZICIJE
– Zborovi i vokalni ansambli (PDF)
– Tamburaški orkestri (PDF)
– Instrumentalni ansambli (PDF)

PRIJAVNICE
– Zborovi i vokalni ansambli (Word,PDF)
– Tamburaški orkestri (Word,PDF)
– Instrumentalni ansambli (Word,PDF)

 

37. susreti ZG glazbenih amatera (propozicije)
Skip to content