Plesni tečajevi za djecu

predškolskog i školskog uzrasta, omogućavaju djeci sticanje prvih iskustva o pokretu i plesu uopće,  razvijaju vještine oblikovanja ritmičko-plesnih cjelina i plesnu izražajnost. Program koristi metodološke postupke kreativnog stvaralaštva pokreta i plesa prema teoriji R. Labana:
-svijest o svom tijelu u pokretu
-spoznaja vremenskog trajanja i dinamike ritma
-spoznaja prostora
-prilagođavanje partneru i suradnja s drugima
Velika pozornost se poklanja poticanju kreativnosti polaznika, te javnim nastupima i prvim scenskimiskustvima.

«PLESOM DO ZDRAVLJA»/terapija plesom, je posebni program za djecu i mlade s posebnim potrebama, na kojoj djeca, usvajanjem novih spoznaja iz područja plesa razvijaju  pozitivne osobine volje. Programom se nastoji utjecati na pozitivne promjene i poboljšanje komunikacijskih sposobnosti, smanjenje obrambenih stavova,  veće kontrole impulsa.

Skip to content