1. Kategorije prema uzrastu sudionika; grupa se prijavljuje ako je 2/3 plesača u toj  dobnoj skupini

TREPSIĆ
        A (3-5 god.)
        B (6-8 god.)

TREPS
        C djeca (9-13 god.)
        D mladi (14-17 god.)
        E seniori (17+)

 

 1. Kategorije prema vrsti plesnog izričaja

 • 1 – klasični
 • 2 – suvremeni
 • 3 – step, jazz, show
 • 4 – urbani (street dance)

 

 1. Kategorije s obzirom na ocjenjivanje žirija

 • R – revija (koreografije ne procjenjuje žiri za daljnji nastup na TREPS Festivalu)
 • N – natjecanje(koreografije procjenjuje žiri za daljnji nastup na TREPS Festivalu)

 

 1. Broj prijavljenih koreografija, trajanje nastupa, broj plesača

 • Jedna skupina/klub može prijaviti najviše 3 koreografije u natjecanje i još 1 u reviju.
 • Svaka koreografija može trajati između 1,5 i 3 minute.
 • Broj plesača u pojedinoj koreografiji je od 1 do 20.

 

 1. Način prijave, rok za prijavu, selekcija prijava, kotizacija

 • Obrazac prijavnice preuzeti u word obliku, popunjenu poslati na cekate.treps@gmail.com ili dostaviti na adresu: Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, 10 000 Zagreb.
 • Rok za prijavu od 1. do 20. ožujka 2017.
 • Period za selekciju prijava od 20. do 25. ožujka.

         Obavezni prilozi:

 • Glazba na CD-u ili e-mailom, poslati na:treps@gmail.com(isključivo mp3 format), na dan nastupa svakako ponijeti glazbu na CD-u ili usb sticku. Pri dostavi glazbe obavezno istaknuti naziv plesne grupe i naziv plesne točke (ime grupe_naziv koreografije).
 • popis plesača s naznačenom godinom rođenja plesača (word dokument).
 • fotografija ili neki drugi vizual plesne grupe (za projekciju kod najave grupe).

Grupe odabrane za nastup na 14. Susretima plesnih grupa uplaćuju kotizaciju u iznosu od 180,00 kn na račun: HR8023600001101429565
Opis plaćanja: Kotizacija za 14. Susrete plesnih grupa
Uplatitelj: Naziv plesne grupe
OIB (Centar za kulturu Trešnjevka): 51680110311

KOTIZACIJU NIJE MOGUĆE PLATITI GOTOVINOM NA DAN NASTUPA.

 

 1. Kriteriji na osnovu kojih žiri ocjenjuje nastupe, bodovni prag na osnovu kojeg se skupine pozivaju na sudjelovanje na Treps festivalu

 • Originalnost koreografije / kreativnost u plesnom izričaju – max. 10 bodova (ocjene 1-10)
 • Primjerenost koreografije uzrastu i mogućnostima grupe – max. 10 bodova (ocjene 1-10)
 • Izvedba / uvježbanost elemenata koreografije – max. 10 bodova (ocjene 1-10)
 • Izražajnost / umjetnički dojam – max. 10 bodova (ocjene 1-10)

Maksimalni broj bodova 40.
Bodovni prag na osnovu kojeg se skupine pozivaju na sudjelovanje na Treps festivalu određuje žiri.
*Žiri može na nastup na Treps festivalu pozvati i neku od koreografija prijavljenih u kategoriji R (revija) ako se iznimno    istakne.

PODJELA PRIZNANJA ZA SUDJELOVANJE NA POČETKU SVAKE VEČERI – svi koreografi pozvaju se na pozornicu, na početku svake večeri kako bi im se uručila priznanja.

Žiri:

 • Stalni članovi: Ana Šaškor Jurić, Tamara Savičević, Antonieta Šeketa Gleich
 • Članovi: Ana Samovojska, Saša Krnetić, Gordan Križaj
 • Predsjednica žirija: Tamara Savićević – prisustvuje svakoj večeri Susreta.

 

 1. Datumi nastupa po kategorijama:

 • 7., 8. i 9.  travnja– klasični balet i suvremeni ples
 • 21., 22. i 23. travnja– show, jazz, step i društveni ples
 • 28., 29. i 30. travnja– urbani plesni izraz

 

 1. Posebna priznanja koreografima:

Potrebno je popuniti prijavnicu.

Kategorije prijave:

 • Mladi koreograf / do 21 god.
 • Debitant na Trepsu / prvo sudjelovanje

 

Preuzmite:
Prijavnica za 14. Susrete plesnih grupa u doc formatu (Word)

Preuzmite:
Prijavnica za priznanja koreografima u doc formatu (Word)

 

 

14. Susreti plesnih grupa: PROPOZICIJE

Posljednje iz kategorije: Trešnjevačka plesna scena

Skip to content