Muzeotropija – rani radovi: Digitalno pripovijedanje

 

MUZEOTROPIJA – RANI RADOVI: DIGITALNO PRIPOVIJEDANJE

 21.9. do 23.11.2020.

 

Ciklus medijskih radionica namijenjen je učenicima viših razreda osnovnih škola. Radionice digitalnog pripovijedanja (digital storytelling) podrazumijevaju osmišljen i organiziran posjet prvenstveno muzejima, ali i koncertnim zbivanjima kao i kazališnim predstavama.

Polaznici pod vodstvom mentora samostalno stvaraju reportažu, osvrt, intervju ili dokumentarni film kao vlastitu interpretaciju ponuđene teme. Program uključuje upotrebu filmskog medija kao sredstva kreativnog izražavanja.

Međutim, naglasak nije na tehnološkom osposobljavanju polaznika, već na razvijanju njihovih interpretativnih sposobnosti. Posebna pozornost pridaje se podizanju razine medijske pismenosti, osobito komponenata vizualne pismenosti.

Ove godine djeca će posjećivati Arheološki muzej te snimiti film na temu „Zagreb dok ga još nije bilo“

Muzeotropija bi značila nešto kao „obraćanje muzama“, ali i u prenesenom značenju okretanje onome što nas nadahnjuje, ili konkretno okretanje vlastitoj kulturi i njezinim vrijednostima.

Prošle godine polaznici su nakon posjeta Modernoj galeriji snimili film na temu suvremena alikovna umjetnost na primjeru Bukovčeve slike „Gundulićev san“.

Cilj je programa popularizacija kulturalnih tema među mladima te stvaranje kvalificirane publike – koristeći se medijima koji su mladima bliski i dostupni.

 

Autor: Gordan Sitorić

Voditelj i kontakt osoba: Veselko Leutar, 091/3027 414, veselko.leutar@gmail.com

Skip to content