Jane’s walk šetnje, putevima kulturne baštine grada