foto: Ana Mihalić, mag.art.

utorak, 31.3.2015. u 20.00
gosti: dr. sc. Duško Petrović i Romana Pozniak
Posljednjih 20 godina u razvijenom industrijskim državama, kao i u državama članicama Europske unije, migranti, izbjeglice i tražitelji azila dominantno se doživljavaju kao sigurnosna prijetnja. Zamjetna  je tzv. „sekuratizacija migracija“, točnije, proces u kojem politikama (policies) migracija i azila dominiraju sigurnosni diskursi i pripadajuće sigurnosne tehnike. Pri djelovanju sigurnosnih tehnika zabilježene su pojačane represivne i sigurnosne mjere. Izlaganje je utemeljeno na provedenom istraživanju sigurnosnog diskursa u području azila te će se usredotočiti na učinke takvih praksi u Hrvatskoj uspoređujući ih s primjerima u drugim državama članicama Europske unije. Represivne mjere analizirane su na primjeru Prihvatilišta za tražitelje azila Hotel Porin. Autori nude i nekoliko objašnjenja o nastanku tih praksi vezujući ih za procese de-politizacije suvremenih liberalno-demokratskih društava. Predavanje će promišljati i koncept kriminalizacije tražitelja azila koji nastaje u skladu s pojačavanjem sigurnosnih mehanizama.

dr. sc. Duško Petrović
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu
Diplomirao filozofiju i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2004.godine. Godine 2009. zapošljava se kao znanstveni novak na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu a od 2013 radi kao znanstveni novak – viši asistent. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti u polju etnologija i antropologija, grana etnologije obranom disertacije pod naslovom „Fenomen izbjeglištva i biopolitika-propitivanje temeljnih koncepata, kulturnoantropološka perspektiva“ stječe 2013. godine. Polja znanstvenog interesa: kolektivni identiteti – faktori izgradnje, promjene, očuvanja, porijeklo; tipovi kolektivnih identiteta – etnički, nacionalni, nadnacionalni itd.; pitanje identiteta u procesima globalizacije; postmodernizam u antropologiji, antropologija kao kritika kulture, interpretativna antropologija, semiotika, psihoanaliza; antropologija i kulturalni studiji; etnologija i antropologija politike, biopolitika. Dr.sc. Duško Petrović član je nekoliko međunarodnih i domaćih strukovnih organizacija: SIEF (International Society for Ethnology and Folklore); EASA (European Association of Social Anthropologists); te HED-a (Hrvatsko etnološko društvo).

Romana Pozniak
apsolventica antropologije i etnologije i kulturne antropologije, Filozofski fakultet u Zagrebu
Završila Mirovne studije 2004. god, te skoro dvije godine volontira u Centru za mirovne studije na programu integracije izbjeglica u hrvatsko društvo. Bavi se temom migracija i azila. Provela kulturnoantropološko istraživanje s tražiteljima azila u Zagrebu. Zajedno s Duškom Petrovićem objavila članak „Tražitelji azila kao prijetnja“.

Info: Veselko Leutar, 091 3027 414, leutar@cekate.hr

Azil u Hrvatskoj – zaštita ljudskosti dio je projekta
“Dobrodošli – razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za izbjeglice”

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Partneri: CMS – Centar za mirovne studije i
ISKRA – Centar za edukaciju i savjetovanje

Print

 

Tražitelji azila kao prijetnja

Posljednje iz kategorije: Sociokulturni odjel

Skip to content