Interdisciplinarni projekt će se kroz ciklus predavanja baviti popularnom kulturom u Hrvatskoj i načinima na koji je ona katalizator socijalne isključenosti i njene potencijale na polju socijalne uključivosti. Kroz akademsko i stručno proučavanje popularne kulture (preko filma, stripova, književnosti, reality show programa, sporta, novina i televizije) projekt će ukazati na različite diskurse o mladima, invalidima, rasi, etnicitetu, rodu i naciji koji su postali dio ideologije koja oblikuje današnje suvremene identitete i pridonosi i konstruira stigme, diskriminaciju i kršenje ljudskih prava.

Stuart Hall je u svojim radovima o popularnoj kulturi govorio kako je popularna kultura prostor borbe između dominantnih i subordiniranih društvenih grupa. (Stuart Hall, 1981, Notes on Deconstructing the Popular ) Upravo s tom premisom ovaj projekt će pokušati dati odgovor na pitanje koje grupe se danas u Hrvatskoj bore za ovaj prostor i kako taj prostor ima utjecaja na svakodnevni život građana i građanki, toleranciju, predrasude i ostale društvene probleme s kojima se današnje hrvatsko društvo susreće.


Teme susreta:

srijeda, 2.11.2016. u 20.00
dr.sc. Tomislav Pletenac
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu
Etnografije popularnih kultura

utorak, 8.11.2016. u 20.00
dr.sc. Dean Duda
Odsjek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet u Zagrebu
Književnost i popularna kultura: “dugo” 19. stoljeće i njegovi ishodi više

utorak, 15.11.2016 u 20.00
dr.sc. Mario Vrbančić
Odjel za anglistiku, Sveučilište u Zadru
»Über-Coca«, »Über-Sex«, »Über-Ništavilo«:
popularna kultura i farmacijsko-pornografski kapitalizam više

utorak, 22.11.2016. u 20.00
dr.sc. Maša Kolanović
Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu
Bez budućnosti? Politika pamćenja socijalizma u suvremenoj hrvatskoj
književnosti i popularnoj kulturi više

utorak, 29.11.2016. u 20.00
dr.sc. Hajrudin Hromadžić
Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet u Rijeci
Može li popularna kultura biti emancipacijska? više

utorak, 6.12.2016. u 20.00
dr.sc. Krunoslav Lučić
Odsjek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet u Zagrebu
Film i popularna kultura

utorak, 13.12.2016. u 20.00
dr.sc. Senka Božić Vrbančić
Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru
Popularna kutura i politike sentimentalnosti


autor: Zlatko Bukač, mag.soc., mag philol.angl.
Doktorand interdisciplinarnih društvenih znanosti poslijediplomskog studija Humanističke znanosti i asistent na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru. Bio je znanstveni novak na projektu ”Globalizacija i politika kulturne različitosti” financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Član je HUAmSa — Hrvatskog udruženja za američke studije i urednik znanstvenog časopisa [SIC] – Časopisa za književnost, kulturu i književno prevođenje te Centra za društveno-humanistička istraživanja. Organizator je četiri međunarodne konferencije Re-Thinking Humanities and Social Sciences i dobitnik Rektorove nagrade Sveučilišta u Zadru. Autor je nekoliko znanstvenih članaka o vizualnoj i popularnoj kulturi o kojima je održao i brojna izlaganja na međunarodnim i nacionalnim konferencijama.

 

voditelj:
Veselko Leutar, 091 3027 414, leutar@cekate.hr

 

 

Popularna kultura i socijalna uključenost
Skip to content