Autor i voditelj: prof. dr. sc. Saša Božić

Projekt je putem tribina, predavanja i radionica predstavio multikulturalističke ideje, politike i prakse u svijetu, ali isto tako utvrdio i prikazao multikulturnu stvarnost Zagreba i Hrvatske te raspravio mogućnosti primjene multikulturalističkih ideja i modela u Hrvatskoj. Osim upoznavanja s modelima i raspravama o multikulturalizmu građani su svjedočili o svojim iskustvima i predlagali mjere za razvitak hrvatskog multikulturalističkog modela.

Nakon što su Angela Merkel, David Cameron, Nicolas Sarkozy, vodeći europski političari, proglasili multikulturalizam mrtvim, europska javnost je očekivala i neke nove prijedloge političkih aranžmana koji bi regulirali etničke i kulturne odnose u zemljama Europske unije. Propast multikulturalizma očekivala se i zbog antirecesijskih mjera štednje kako na europskoj tako i na nacionalnim razinama.

Usprkos političkim i ekonomskim uvjetima koji su išli u prilog napuštanja multikulturalizma, novi politički modeli nisu ponuđeni, a problemi raslojavanja i kulturnih sukoba u svakodnevici još su izraženiji. Multikulturalizam je tako i dalje ostao jedini alternativni politički model koji nudi kulturnu, političku i socijalnu regulaciju bez socijalnog isključenja velikog broja etničkih i kulturnih grupa.

Multikulturalizam, međutim, nije samo politički model ili apstraktna i nejasna ideologija već i moguće iskustvo života te prostor spajanja svjetonazorskih horizonata. U Zagrebu i Hrvatskoj se o multikulturalizmu rijetko raspravlja, ulazak Hrvatske u Europsku uniju, demografski gubici i sve češća zagovaranja politike useljavanja čine raspravu o multikulturailzmu aktualnom. Zato je neophodno već sada započeti raspravu o multikulturnim praksama i multikulturalističkim modelima komuniciranja koji imaju velike vrijednosti, ali i koji donose određene probleme.

25.2.2013.
prof. dr. sc. Saša Božić
Traži se multikulturalizam – živ ili mrtav?
Prvi ovogodišnji susret se bavio razvitkom političkih modela multikulturalizma. Također je bilo govora o aktualnoj situaciji u nizu zemalja koje su slovile kao multikulturalističke: Kanada i Australija te Nizozemska, ali i u zemljama koje djelomično primjenjuju pojedine multikulturalističke politike poput Švedske i Velike Britanije. Je li multikulturalizam trajno napušten kao model kulturne, političke i socijalne integracije kulturnih i etničkih grupa i jesu li ponuđena nova rješenja raspravljano je na uvodnom predavanju prof. dr. sc. Saše Božića u Centru za kulturu Trešnjevka.

4.3.2013.
prof. dr. sc. Saša Božić
Modeli multikulturalizma
Susret se bavio temeljnim pitanjima multikulturalizma iz perspektive najznačajnijih, već klasičnih autora, Charlesa Taylora, Bikhu Parekha i Wila Kymlicke. Može li teorija multikulturalizma biti liberalna ili pripada nekom drugom ideološkom svjetonazoru? Sastoje li se multikulturna društva od nekoliko kultura ili kulturnih zajednica s odvojenim sistemima značenja i pogleda na čovjeka i svijet? Unutar kojeg konceptualnog okvira se može o njima primjereno teoretizirati? Tribina prezentira nastanak i razvoj filozofskih ideja i socioloških teorija koje pokušavaju kontekstualizirati rasprave o multikulturalizmu u šire procese suvremenog svijeta.

11.3.2013.
gošća: prof. dr. sc. Biljana Kašić
Multikulturalizam iz rodne perspektive
Tema trećeg susreta je «Multikulturalizam i pitanje spolne/rodne manjine». Riječ je o iznimno važnoj temi koja pobuđuje teorijski i politički interes i različite prijepore oko etičkih dilema suvremenosti. Nosivo pitanje je u kojoj mjeri, i da li uopće, projekti multikulturalizma pridonose pravima žena kao ranjive skupine unutar istih. Teorijska analiza zahtijeva pitanja suodnosa spolne/rodne manjine i kulturalne manjine odnosno ‘manjine unutar manjine’, multikulturalizma i spolne/rodne pravednosti, grupnih i pojedinačnih prava i patrijarhalnosti, polazeći od različitih neoliberalnih, feminističkih i postkolonijalnih polazišta u pristupu multikulturalizmu. Također će biti govora o konceptu „Drugosti“ te o etičkom ‘čitanju’ problema odnosno načinima pozicioniranja spram konkretnih situacija kao što je pitanje zara, statusa žena i sekularnog obrazovanja, odnosa spram tzv. običajnih zakona određenih kulturalnih zajednica.Bit će predstavljene teorije nekoliko važnih teoretičarki i teoretičara o tome uključujući Susan M. Okin, Gayatri Ch. Spivak, Nancy Fraser, Homi Bhabhu, Slavoja Žižeka….

18.3.2013.
Multikulturne prakse
Tea Vidović – Centar za mirovne studije
Prince A. – azilant iz Nigerije
dr. sc. Adel Said
Predstavljene su multikulturne prakse u Hrvatskoj te raspravljano o multikulturnoj stvarnosti Egipta. Centar za mirovne studije već niz godina pruža pomoć tražiteljima azila. Izložena su integracijska iskustva i prake CMS-a u radu s tražiteljima azila i azilantima, pripadnicima kulturnog miljea različitog od hrvatskog. Azilat Prince A. je govorio o svojim iskustvima i integraciji u novoj sredini Dr. sc. Adel Said je u svom izlaganju ukratko predstavio povijesni razvoj Egipta koji umnogome objašanja mutikulturnu stvarnost suvremenog Egipta.

25.3.2013.
gošća: dr. sc. Senka Božić Vrbančić
Multikulturalističke politike u Australiji i Novom Zelandu
Susret se bavi posebnostima australskog i novozelandskog multikulturalističkog modela. Bit će govora o razvitku multikulturalizma kao posebnog socijalnog odgovora na socijalne, kulturne i etničke različitosti jednog od najglobaliziranijih društava. Usprkos jedinstvenosti australskog i novozelandskog slučaja, prikaz njihovih iskustava pomaže u razumijevanju grupnih odnosa u uvjetima visoke kulturne i etničke raznolikosti kao i problema primjene multikulturalističkih političkih mjera u liberalnoj demokraciji.

8.4.2013.
prof.dr.sc. Saša Božić
Multikulturalizam i rasizam
Danas je općeprihvaćeno stanovište o znanstvenoj neutemeljenosti pojma rase. Iako su predrasude stare koliko i čovječanstvo tek u 19. st. nastaju mnogobrojne rasističke teorije – Gobineau, Chamberlain, de Lapouge…. U raspravama o multikulturalizmu rasizam je do 80-ih bio marginalna, ali uvijek prisutna, tema. Iako rasa nije znanstvena kategorija ipak djeluje na razini svakodnevnog iskustva i socijalnog predstavljanja. Opstoji kao latentna socijalna konstrukcija oko koje pojedinci ustanovljuju svoje identitete. Kakav je odnos multikulturalizma i rasizma, postoji li i danas rasizam samo u drugačijim, teže zamjetljivim, oblicima?

15.4.2013.
Dijaloški multikulturalizam – primjena u radionici
voditelj: prof.dr.sc. Saša Božić
gošća: Ivana Pavelić Šprajc, Volonterski centar Zagreb
Predstavljen je Volonterski centar Zagreb i njihov program Međunarodni volonterski servis koji omogućava interkulturnu suradnju. Potom je održana radionica izrade hrvatskog multikulturalističkog modela na kojoj su sudionici predlagali mjere za razvitak modela koji bi uvažio specifičnosti hrvatske kulturne, socijalne i političke zbilje.

Ovime projekt završava; sedam dijaloških susreta otvorilo je niz pitanja i aktualiziralo jedan od ključnih diskursa suvremenog svijeta koji će i dalje izazivati mnogobrojne rasprave ne samo u akademskoj zajednici već i najširoj javnosti.

Multikulturalizam – bogatstvo ideja, stvarnosti i problema

Posljednje iz kategorije: Sociokulturni odjel

Skip to content