Autori i voditelji istraživanja:
Veselko Leutar, dipl. sociolog
Goran Batina, dipl. sociolog 

Istraživački projekt koji kvalitativnom sociološkom metodom fokus grupa istražuje identitet Trešnjevke. U 2008.g. provedena je prva faza istraživanja koja se bavila identitetom kvarta kao geografskom jedinicom, druga faza se koncentrira na moralni poredak u kvartu tj. društvenim odnosima i solidarnošću.

Istraživanjem se htjelo saznati:
percepciju i zadovoljstvo ispitanika kvalitetom života u kvartu u kojem žive
percepciju i zadovoljstvo ispitanika susjedstvom
percepciju i stavove ispitanika spram centara za kulturu kao mjesta koja mogu utjecati na socijalnu koheziju u lokalnoj zajednici

Kako bi se realizirali navedeni ciljevi istraživanja, odnosno kako bi se prikupile informacije pripremljen jei poseban vodič za fokus grupu na osnovu kojeg je diskusija u fokus grupi i održana. Istraživanje je provedeno 14. srpnja 2009. godine.

MOJ KVART TREŠNJEVKA

 

Moj kvart Trešnjevka – socijalna kohezija u zajednici
Skip to content