Yuki Onodera, Portrait of Second-hand Clothes

Nedjelja, 7. lipnja 2015. od 10.00 – 16.00

U sklopu projekta Lica Kulture: Moda održava se događaj povodom prvog svjetskog Global Sharing Week–a (Globalni tjedan razmjene). Manifestacija će istoga dana u svijetu okupiti više od 100 milijuna ljudi u zagovaranju i poticanju novoga tipa ekonomije temeljene na ljudskoj međusobnoj solidarnosti, razmjeni i lokalnom umrežavanju.

Događaj u Zagrebu odvija se u partnerskoj suradnji:
CeKaTe – Centar za kulturu Trešnjevka
CIMO – Centar za istraživanje mode i odijevanja
Coworking Croatia

The People Who Share

Uključuje dobrovoljne djelatnosti posvećene dijeljenju i razmjeni znanja, vještina, iskustava, kao i dobara, koje su vezana za kulturu odijevanja i problematiziranja aktivizma u polju mode. Modni se aktivizam javlja kao reakcija na hiperproizvodnju i hiperpotrošnju, i kao rezultat globalizacijskih procesa ekonomskih i kulturalnih promjena, razvijajući nove teorije i prakse u pristupu modi i odijevanju. Nasuprot pravilu sezonske promjene modnih trendova (poznatom kao FFS – Fast Fashion System), javlja se i ravnopravno razvija nova praksa spore mode, tzv. SFS – Slow Fashion System, kojom se propituje nametnuti modni sustav razvijajući strategije otpora posvemašnjem konzumerizmu. Pokret tzv. spora moda javlja se kao kreativni i kulturalni izazov koji može svojim alternativnim karakterom pomoći afirmiranju humanih i trajnih vrijednosti, u prilog socijalne, kulturalne i ekonomske ravnoteže, a time i učinkovite održivosti.

Global sharing week ima za cilj povezati kritički diskurs sa svakodnevnom praksom, u kojoj kritika ne postaje puki simbolički odgovor, već potiče na usvajanje životnih stilova u kojem se favoriziraju principi solidarnosti, razmjene i lokalnog umrežavanja.

Događaj želi afirmirati ovakve ciljeve i u domaćoj sredini. Prva od planiranih akcija, nazvana je Komisiona radnja, u kojoj, umjesto prodaje, vlada princip razmjene na način da nešto od odjeće donesemo, poklonimo, ili zamijenimo, uz mogućnost da nešto drugo ponesemo u svoj modni ormar.

Danas su naši garderobni ormari često zatrpani viškom nenošene odjeće, koju više ne koristimo, a koja će na ovaj način pronaći svojeg novog zahvalnog korisnika/cu. Ovaj princip razmjene odjeće relativizira novac kao simbol vrijednosti, te uvodi razmjenu roba, komunikaciju i aktivno druženje kao simbole nove dodane vrijednosti u tradicionalnoj svakodnevnoj ekonomiji.

Istoga dana, uz razmjenu odjeće, organiziramo interaktivnu radionicu s radnim naslovom Personalna biografija odjevnih predmeta, koju će voditi tim suradnika iz udruge CIMO – Centar za istraživanje mode i odijevanja. Naši odjevni predmeti, bilo kupnjom razmjenom, činom poklanjanja, nasljeđivanjem, započinju svoj poseban, personalizirani život, određen samim tijelom i životom svojeg vlasnika/ice. Upravo ti personalizirani odjevni predmeti postaju sadržaj rada sudionika/ica interaktivne radionice, gdje pojedinačni odjevni predmet postaje predmet zajedničkog razgovora: odabrani predmet, kao dio vlastite garderobe, ima svoju povijest, tj. gradi svoju biografiju neodvojivu od biografije vlasnika/ice. Metodom storytelling-a razmatrat će se narativi koje gradi taj privatni odjevni predmeti iz različitih perspektiva, prostor gdje se oblikuje, razvija i personalizira biografija modnih odjevnih predmeta, kako bi utvrdili predmetne identitete, uvjetovane prostornim, vremenskim i društveno-kulturnim procesima. Za potrebe sudjelovanja u radu interaktivne radionice sudionici/ce trebaju donijeti, po vlastitom izboru, neki od njima značajnih odijevanih predmeta, kao i upotrebljivu dokumentaciju (fotografiju iz obiteljskog albuma koji zajedno postaju ciljani predmet rada metodom storytelling-a: sjećanja, asocijacije, interpretacije vezani uz privatni i društveni život odijevanih predmeta.)

RASPORED PROGRAMA
10.00 – 16.00
Akcija – Komisiona radnja za odjeću (nešto doneseš – nešto poneseš)
Realizacija: CIMO – Centar za istraživanje mode i odijevanja, Cooworking Croatia
10.30 – 11.00
Predavanje – Global sharing week i principi sharing-ekonomije
Predavač: Matija Raos (Coworking Croatia)
11.00 – 13.00
Interaktivna radionica 1. – Personalna biografija odjevnih predmeta (storytelling)
Realizacija: CIMO – Centar za istraživanje mode i odijevanja (Ante Tonči Vladislavić, Lea Vene, Ivana Čuljak)
13.00 – 14.00
Stanka / društvena akcija – djeljiva salata: nešto doneseš – nešto pojedeš*
*Ako želite podijeliti/razmijeniti nešto od vašeg kulinarstva slobodni ste to učini na pauzi.
14.00 – 16.00

Interaktivna radionica 2. – Kreativni transfer: teoretsko iskustvo mode i odijevanja u praksi
Realizacija: CIMO – Centar za istraživanje mode i odijevanja (Ante Tonči Vladislavić, Lea Vene, Ivana Čuljak)

DETALJAN OPIS RADIONICE
Personalna biografija odjevnih predmeta  – CIMO Centar za istraživanje mode i odijevanja
Modno – odjevni predmeti cirkuliraju kao potrošna roba vođena modno – ekonomskom politikom koja potiče povećanje potrošnje i stalne izmjenjivosti stila, što banalizira vrijednosti samoga odjevnog predmeta i njegove važnosti, gurajući te predmete u zaborav ili čak nestanak. Akvizicijom sa slobodnog tržišta u privatnu sferu, ili pak nasljeđivanjem, odjevni predmet započinje i gradi jedan značenjski vrlo složeni život, neodvojiv od biografije vlasnika/ice. Odnos modno–odjevnog predmeta i vlasnika/ice dodatno se usložnjava budući da odjevni predmeti sudjeluju u svakodnevnom oblikovanju i konstrukciji vizualne reprezentacije koja se izvodi na tijelu kao susretu privatnog (unutarnjeg) i društvenog (izvanjskog). Time se modno – odjevni predmet potvrđuje kao vrlo specifičan oblik materijalne kulture koji posjeduje povijesne, situacijske i značenjske osobine. Izdvajanjem odjevnih predmeta iz svakidašnjeg konteksta te njihovo sagledavanje iz različitih perspektiva, dovest će nas do predmetnih identiteta, koji su uvjetovani prostornim, vremenskim i društveno-kulturnim procesima.

Različiti identiteti odjevnog predmeta sudjeluju u formuliranju višeslojnog značenja kojeg predmet čini vrlo značajnim u životu svakog vlasnika/ice. Iščitavajući značenja preko odjevnog predmeta kao medija, a na temelju uporabe i osobnog iskustva, sjećanja, doživljaja, na radionici će se promišljati o odjevnom predmetu u kategorijama posebnosti i svakodnevnosti.

Sudionici/e za rad na radionici donose jedan odjevni predmet koji nosi u sebi potencijalnu priču, a kojeg izabiru radi postojanja izražene osobne relacije (emocije, sjećanje, simbolička vrijednost). To može biti modni, ekskluzivan predmet, kao i svakodnevni, odjevni predmet, iz osobne garderobe ili obiteljskog nasljeđa. U obzir dolazi modni-odjevni predmet ili modno-odjevni dodatak (npr. cipela, rublje, nakit, oglavlje i sl.).

Princip rada zasniva se na tzv. storytelling metodi, a predstavlja proces opisivanja, pričanja i iščitavanja materijalne i simboličke razine identiteta modno – odjevnog predmeta i njegove biografije.

Metodom pričanja, asocijacija ili glasnog razmišljanja u grupi, svaki pojedinac/ka pokušava opisati taj modno–odjevni predmet, identificirajući osnovne podatke, povijest i sudbinu toga predmeta i time raslojiti i osvijestiti različite značenjske razine toga predmeta: funkcionalnost, ekonomičnost, simbolička dimenzija, psihološka povezanost kao i upisanost u naše sjećanje, prijenos i važnost značenjskih dimenzija odjevnog predmeta u našem sjećanju. Sve to razmatra se kao uloga modno–odjevnog predmeta u formiranju osobne biografije: emocije, sjećanje, povijest iskustava, rituali koji prate materijalnu i kulturalnu sliku, kada komunikacijska razina modno/odjevnih predmeta postaje osobna poruka prema drugima.

Modno-odjevni predmet ima dvostruku sliku, onu koja zadovoljava naš izbor, utilitarnu, fiziološku i psihološku funkciju, simboličku razinu, kao i onu drugu sliku usmjerenu prema društvu, prema drugima. Odjevni predmet, bogat različitim, manje vidljivim slojevima, otvara se pred nama i drugima kao svojevrsni dokument, koji gradi dio naša osobnosti, jednako kao i dio društvene slike, ali time uspostavlja i vlastitu biografiju, koju ova radionica želi evidentirati, rekonstruirati, osvijestiti i vratiti u vlastiti ili kolektivni arhiv kao predmet ispunjen višeslojnim značenjem.

Metoda promatranja, analize i artikuliranja priče o odjevnom predmetu, dovodi do utvrđivanja jedne višeslojne biografije modno-odjevnih predmeta koja svjedoči o predmetnom identitetu i njegovoj ukupnoj povijesti.

Svaki sudionik/ica, osim opisivanja, prepričavanja, sudjeluje i u kreativnome dijelu radionice (2. dio radionice), a vezane za identificiranje biografije modno–odjevnog predmeta, a koji uključuje zapis, bilo kao tekst i/ili crtež na radnu površinu, kao oblik vizualne zabilješke jedne nove slike o predmetu koji ima personaliziranu biografiju.

PRIJAVNICA ZA RADIONICU

Autorica projekta Lica kulture: Moda 2015. – Ivana Čuljak
Voditelj projekta – Veselko Leutar, leutar@cekate.hr, 091 3027 414

Financira:
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

Više: LICA KULTURE: MODA

MODA LETVA

Lica kulture: Moda – GLOBAL SHARING WEEK

Posljednje iz kategorije: Sociokulturni odjel

Skip to content