od 9.2. do 10.3.2.2013.
Muzej suvremene umjetnosti
Avenija Dubrovnik 17

Zagrebački centri za kulturu pokrenuli su ove godine KvARTuru – projektno umrežavanje niza programa visoke kulturne i umjetničke razine. Svaki centar nositelj je jednog programa a umrežavanjem se određeni program odvija u centru nositelju, ali i u svim ostalim centrima koji su članovi KvARTure. Tako su programi dostupni većem broju posjetitelja u svim dijelovima grada.

Ispreplitanjem raznolikih programa na više lokacija KvARTura okuplja, povezuje i potiče na međusobnu suradnju velik broj udruga, umjetnika, aktivista, studenata i samostalnih istraživača a građanima pruža mogućnost sudjelovanja u nizu raznovrsnih i besplatnih sadržaja. Time se, u skladu sa suvremenim trendovima u području kulture, dinamizira i suradnja između samih centara, omogućava protočnost ideja, programa, inicijativa i sl. profilirajući centre u jednu prepoznatljivu i jasno određenu kulturnu scenu na ukupnoj kulturnoj karti Zagreba.

KvARTuru je realiziralo šest centara sa sljedećim programima:

Centar za kulturu Trešnjevka: LICE U’LICE 
fotografske radionice istraživanja vizualnog identiteta kvarta te završna izložba

Centar za kulturu i informacije Maksimir: LICE S PLAKATA
oslikavanje trajnih murala i ukazivanje na nedovoljnu prisutnost umjetnosti u svakodnevici

Kulturni centar Peščenica: PUNOGLAFKA 
glazbeno-scenska predstava o neprihvatljivom ponašanju mladih

Centar mladih Ribnjak: LAND ART
predavanja i instalacije u prirodi

Centar za kulturu i film August Cesarec: ZAGREB NA KVADARAT
istraživačke radionica o specifičnostima pojedinog kvarta u urbanom prostoru

Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad: BOŽIĆNI STUDIO
likovne radionice o ekološkim i kulturološkim aspektima kićenja božićnog drvca

Ove godine fokus je, većim dijelom, bio na propitivanju posebnosti urbanog prostora, identiteta i memorije kvarta. Riječ je o iznimno aktualnim temama koje trajno određuju našu prošlost ali iz kojih stvaramo i vizije za budućnost. Time se centri još jednom potvrđuju kao mjesta u kojima se živi i stvara lokalna kultura ali i kao mjesta stvaranja kulturnog identiteta.

U duhu heterogenosti programa centara i KvARTura je svojim raznolikim sadržajima (kazalište, radionice, tribine, predstave, izložbe, istraživanja) ukazala i skrenula pozornost na brojne teme te privukla velik broj građana, posebice mladih. Namjera je sljedeće godine KvARTuru proširiti s programima ostalih zagrebačkih centara i time predstaviti posebnosti svih zagrebačkih kvartova.

Facebook: https://www.facebook.com/kvartura?fref=ts

 

 

 


KvARTura – završna izložba

Posljednje iz kategorije: Sociokulturni odjel

Skip to content