oblikovanje: Ana Sladetić, mag. art

Interdisciplinarni projekt se bavi problematikom vezanom uz propitivanje različitih načina konstruiranja javnog sjećanja te ulogom kulturnih memorija u formiranju kolektivnog identiteta.

Kulturne memorije kao područje istraživanja u posljednjih dvadeset godina postaju sastavni dio raznih disciplina: od antropologije, sociologije, kulturne geografije, povijesti, kulturnih studija do književnosti, studija performansa, povijesti umjetnosti i filmskih studija. Prema Andreas Huyssenu ‘sjećanje oblikuje naše veze s prošlosti, a načini na koje pamtimo određuje naš identitet. Kao individue i društva trebamo prošlost kako bi konstruirali i učvrstili svoju tradiciju, formirali sadašnji identitet, te stvorili viziju budućnosti’.

U tom kontekstu dijalog između prošlosti i sadašnjosti nikad ne završava. Način na koji pojedinci i čitave zajednice pamte prošlost i identificiraju se s njom je složen proces artikuliran kroz različitosti i sličnosti (od nacionalnih, rodnih, klasnih, lokalnih, regionalnih itd.), te oblikovan raznim značenjima koje pridajemo tim različitostima/sličnostima.

U ovom projektu bavit ćemo se kulturnim memorijama koje su formirane izvan formalnih povijesnih diskursa, ali artikuliraju s tim diskursima, te analizom procesa kojim su memorije postale dio popularne kulture. Istraživat ćemo različitu građu (performans, usmene povijesti, film, umjetnost, urbani prostor …) s posebnim fokusom na analizu popularizacije memorije; analizu načina na koji je sjećanje ispripovijedano kroz popularnu kulturu.

Projekt će okupiti, povezati i potaknuti na međusobnu suradnju umjetnike, aktiviste, studente i samostalne istraživače koji se bave istraživanjem i uključivanjem kulturnih memorija u svoj istraživački rad. Realizira se kroz 6 susreta – ciklus istraživačkih radionica, tribina i performansa tijekom svibnja i lipnja 2014.

Autorica je prof. dr. sc. Senka Božić-Vrbančić. Voditelji/ice pojedinih radionica i tribina te gostujući predavači/ice su znanstvenici/e i umjetnici/e kojima je ova tema dio znanstvenog ili umjetničkog interesa.

Teme susreta:

14.5.2014.
dr. sc. Duško Petrović, antropolog
Ana Mihalić, umjetnička fotografkinja
Wale Shonyiki Prince, azilant iz Nigerije
”Od Jos-a do Zagreba”: azilantske priče

21.5.2014.
Bojan Mucko, mag. antropologije
”Da znate išta, drugačije biste se izrazili”
o performativnom procesu u javnom prostoru
moderatori:
prof. dr. sc. Tomislav Pletenac
prof. dr. sc. Mario Vrbančić

28.5.2014.
Sonja Leboš, doktorandica antropologije
Zagreb u filmu / Film u Zagrebu
moderatorica: dr. sc. Valentina Gulin-Zrnić

4.6.2014.
Barbara Matijević, konceptualna umjetnica
Giuseppe Chico, konceptualni umjetnik
Slike bez sjećanja: ”I am 1984”, ”Forecasting”
moderatorica: prof. dr. sc Senka Božić-Vrbančić

11.6.2014.
prof. dr. sc. Tomislav Pletenac, kulturni antropolog
Relokacija memorije: nasljeđe modernizma
moderator: prof. dr. sc. Mario Vrbančić

18.6.2014.
prof. dr. sc. Senka Božić-Vrbančić, sociokulturna antropologinja
prof. dr. sc. Nikica Gilić, filmolog
Kulturne memorije i proces montaže

 

Autorica projekta:
prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić
Odjel za anglistiku, Sveučilište u Zadru
Doktorirala 2004. na Sveučilištu u Aucklandu, Novi Zeland. Radila je kao sociokulturna antropologinja na Sveučilištu u Aucklandu (Novi Zeland), Sveučilištu u Melbourneu (Australija), Američkom sveučilištu u Lavovu (Ukrajina), Institutu za antropologiju (Zagreb) i Sveučilištu u Zadru (Zadar). Do sada je participirala u osam (8) znanstveno-istraživačkih projekata. Bila je voditeljica četiri (4) međunarodna projekta u kojim se bavila razmatranjem raznih multikulturalnih modela s posebnim osvrtom na pitanja migracijskih procesa, globalizacije i politike identiteta, ideologije te političke i kulturološke konstitucije prošlosti i sadašnjosti. Božić-Vrbančić je rezultate svojih istraživanja do sada objavila u jednoj knjizi (Tarara – Croats and Maori in New Zealand: memory, belonging, identity, Otago University Pres, 2008) i dvadestdevet (29) radova u znanstvenim časopisima i knjigama. Dobitnica je nekoliko znanstvenih nagrada uključujući McArthur Award (University of Melbourne 2007.) i NCPH Book Award (Temple University Press, 2009.).

 

Info: Veselko Leutar – leutar@cekate.hr, 091 3027 414

KvARTura – Kulturne memorije
Skip to content