Autori i voditelji istraživanja:
Veselko Leutar, dipl. sociolog
Goran Batina, dipl. sociolog 

Istraživački projekt je kvalitativnom sociološkom metodom fokus grupa istraživao kvalitetu i doseg kulturne ponude Centara za kulturu i Narodnih sveučilišta. Svrha i glavni cilj se odnosi na utvrđivanje percepcije građana prema programima centara te prijedloga poboljšanja. Istraživanje je rezultiralo nizom vrijednih uvida te ukazalo na daljnje mogućnosti razvijanja kulturne ponude. Također je ukazalo na važnost centara u izgradnji lokalnog identiteta.

IZVJEŠĆE ISTRAŽIVANJA

Kvaliteta i doseg ponude centara za kulturu
Skip to content