foto: Ana Mihalić, mag.art.

utorak, 24.3.2014. u 20.00
gost: mr. sc. Drago Župarić-Iljić
Recentni razvoj pravnog okvira pružanja zaštite izbjeglicama u Hrvatskoj temelji(o) se uglavnom na preuzimanju i usklađivanju s međunarodnim standardima izbjegličke zaštite, kao i sa standardima Zajedničkog europskog sustava azila. Pri tome je razina ostvarenja kvalitete te zaštite u mnogome ukazala na nedostatne institucijske mehanizme uključivanja izbjeglica u društvo. U ovom susretu usredotočit ćemo se na promišljanje ove problematike kroz opis i analizu općeg konteksta razvoja hrvatske azilne i migracijske politike te posebice integracijskih mjera, kako onih namijenjenih uključivanju izbjeglica, tako i stranaca općenito, u šire društvene tokove. Kritički ćemo sagledati različite dimenzije i prakse integracije i načine na koje one utječu na sadašnje stanje uključenosti, ili pak isključenosti, izbjeglica unutar hrvatskog društva.

mr. sc. Drago Župarić-Iljić
Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
Diplomirao je 2005. sociologiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Završio magistarski studij sociologije i socijalne antropologije na Central European Universityju u Budimpešti. Od 2009. zaposlen je u Institutu za migracije i narodnosti kao znanstveni novak – asistent. Trenutačno je doktorand na Poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima. Područje njegova istraživačkog interesa posebno su teme unutar polja studija prisilnih migracija, izbjegličkih i azilnih studija. Uz to, još se bavio i tematikom nacionalnih manjina, problematikom integracije izbjeglica i migranata te migracijskim politikama i neregularnim migracijama. Samostalno je uredio prvi zbornik na temu azila u Hrvatskoj.

Info: Veselko Leutar, 091 3027 414, leutar@cekate.hr

Azil u Hrvatskoj – zaštita ljudskosti dio je projekta
“Dobrodošli – razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za izbjeglice”

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Partneri: CMS – Centar za mirovne studije i
ISKRA – Centar za edukaciju i savjetovanje

Print

 

Izazovi integracije, politike i prakse (ne)uključivanja izbjeglica u društvo

Posljednje iz kategorije: Sociokulturni odjel

Skip to content