13. i 14. rujna 2018.

IMPACT – Europski centar za međusektorsku suradnju, Put Stanova bb, Zadar

Centar za kulturu Trešnjevka kako dugogodišnji aktivan član Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu sudjeluje na redovitom godišnjem sastanku Mreže koja promiče dijalog, znanje i različitost među kulturama euro-mediteranske regije razvijanjem tolerancije i otvorenosti prema novim spoznajama, religijama, kulturama i vrijednostima.  Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva je nacionalni koordinator Hrvatske mreže koja je u prvoj godini djelovanja uključena u rad Zaklade “Anna Lindh” (ALF).

Euro-mediteranska zaklada za dijalog među kulturama “Anna Lindh” posvećena je promicanju dijaloga među kulturama euro-mediteranske regije. Djeluje kao mreža nacionalnih mreža, okupljajući organizacije civilnoga društva, javne ustanove i slične organizacije iz različitih područja aktivnosti. Sa sjedištem u Aleksandriji, u Egiptu, ALF je prisutan u 43 države članice Barcelonskog procesa: Unije za Mediteran.

Partneri ALF-a su Savez civilizacija Ujedinjenih naroda, Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), Vijeće Europe, Organizacija za obrazovanje, kulturu i znanost Arapske lige (ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu (ISESCO) te Libija i Sudan u svojstvu promatrača.

   

Redoviti godišnji sastanak Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu
Skip to content