autorica i voditeljica: Ines Rudelić

Edukacijski ciklus za nezaposlene osobe zamišljen je kao grupna potpora nezaposlenim osobama koje se spremaju krenuti u poduzetnički pothvat. Na radionicama će se nezaposlene osobe educirati kako u jačanju psiholoških aspekata budućeg poslovanja tako i u utvrđivanju njihovog trenutnog stanja u poslovnom svijetu te izradi swot analize. Poticat će ih se da traže rješenja za svoju trenutnu situaciju. U afirmativnom okruženju glavna je intencija razvijanje pozitivnog poduzetničkog duha, a koji u konačnici implicira novim idejama i novim projektima koji će biti baza za zapošljavanje.

Veliku prednost je članstvo u Europske unije te mogućnost osmišljavanje međunarodnih radionica, a na taj način i brža prilagodba naših mladih nezaposlenih osoba svijetu poduzetništva. Novi trendovi funkcioniranja ekonomije su na našim vratima i moramo biti otvoreni za nove ideje kao npr. co-working, socijalno poduzetništvo, dijeljena ekonomija…

Polaznicima radionica će biti prenesena iskustva u procesu samozapošljavanja, a obuhvatit će i sve aspekte važne za budućeg poduzetnika (psihološki aspekt, alate izvrsnosti, izbor strategije poslovanja, zatim razradu vrsta poduzeća (obrt, jdoo ili doo), a potom će biti upoznati s načinom osnivanja zadruga i udruga. U drugom dijelu radionice polaznicima se podrobnije objašnjavaju poticajne mjere  Zavoda za zapošljavanje.

Teme susreta
Kreiranje posla
Izbor ideje i uspješno prevladavanje teškoća

Afirmativno pristupanje problemu na poduzetničkom putu
Učenje tehnika prevladavanja stresnih situacija.
Psihološko osnaživanje i ostvarivanje poduzetničke ideje
Izrada poslovnog plana
Kako izraditi plan i razraditi poduzetničku ideju, Kako opisati konkurenciju, Kako izraditi račun dobiti i gubitka i analizu troškova

Izrada poslovnog plana pretpostavka je uspješnog apliciranja na niz poticajnih mjera
Izbor vrste društva (obrt, jdoo, doo, zadruga i/ili udruga)
Vrste obrta (slobodni, vezani, povlašteni), J.d.o.o., d.o.o., Zadruga, Udruga

Strategija poslovanja i alati izvrsnosti
priprema rada budućeg poduzeća: načini definiranja ciljeva 

Poticajne mjere
edukacija o poticajnim mjerama Hrvatskog avoda za zapošljavanje

Autorica i voditeljica:
Ines Rudelić,  ima osobno iskustvo u samozapošljavanju i educiranost (diplomirana politologinja, interni revizor za bankarsko poslovanje te certificirani polaznik Akademije liberalnih žena Jugoistočne Europe) što joj omogućuje da zainteresiranim osobama pruži sveobuhvatnu informaciju. Vlasnica obrta GOTA za promidžbu i savjetovanje te osnivačica i predsjednica Hrvatske udruge za edukaciju i samozapošljavanje LIBERA. Do sada je održala niz radionica o samozapošljavanju u Centru za kulturu Trešnjevka. 

Edukacijske radionice samozapošljavanja

Posljednje iz kategorije: Sociokulturni odjel

Skip to content