foto: Ana Mihalić, mag.art.

utorak, 3.3.2015. u 20.00 sati
gost: dr. sc. Duško Petrović
U zadnjih trideset godina u zapadnim liberalno-demokratskim industrijaliziranim državama bilježi se pojačan interes za fenomen izbjeglištva i azila. Polazeći od pretpostavke da politike izbjeglištva i azila u zapadnim zemljama ostvaruju ključan utjecaj na politike izbjeglištva na međunarodnom nivou, na predavanju će se tematizirati opće tendencije i značajke tih politika koje se mogu nazvati biopolitikama izbjeglištva i azila. U opće tendencije ubrajaju se humanitarizacija izbjeglištva na međunarodnom nivou, humanitarizacija azila unutar industrijaliziranih država te pojačane represivne politike. Biopolitike izbjeglištva i azila povezat će se s krizom političkog (political) u razvijenim liberalno-demokratskim društvima, usponom novog globalnog poretka, normalizacijom izvanrednog stanja i pripadajućom normalizacijom nasilja na međudržavnom i unutardržavnom nivou.

dr. sc. Duško Petrović
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu
Godine 2004.godine diplomirao je filozofiju i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon studija radi kao urednik u nekoliko izdavačkih kuća. Godine 2009. zapošljava se kao znanstveni novak na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu a od 2013 radi kao znanstveni novak – viši asistent. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti u polju etnologija i antropologija, grana etnologije obranom disertacije pod naslovom „Fenomen izbjeglištva i biopolitika-propitivanje temeljnih koncepata, kulturnoantropološka perspektiva“ stječe 2013. godine. Polja znanstvenog interesa: kolektivni identiteti – faktori izgradnje, promjene, očuvanja, porijeklo; tipovi kolektivnih identiteta – etnički, nacionalni, nadnacionalni itd.; pitanje identiteta u procesima globalizacije; postmodernizam u antropologiji, antropologija kao kritika kulture, interpretativna antropologija, semiotika, psihoanaliza; antropologija i kulturalni studiji; etnologija i antropologija politike, biopolitika. Dr.sc. Duško Petrović član je nekoliko međunarodnih i domaćih strukovnih organizacija: SIEF (International Society for Ethnology and Folklore); EASA (European Association of Social Anthropologists); te HED-a (Hrvatsko etnološko društvo).

Info: Veselko Leutar, 091 3027 414, leutar@cekate.hr

Azil u Hrvatskoj – zaštita ljudskosti dio je projekta
“Dobrodošli – razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za izbjeglice”

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Partneri: CMS – Centar za mirovne studije i
ISKRA – Centar za edukaciju i savjetovanje

Print

 

Biopolitike izbjeglištva i azila u ozračju krize političkog azila
Skip to content