utorak, 22.11.2016. u 20.00

gošća: dr.sc. Maša Kolanović
Predavanje promišlja artikulaciju socijalizma u književnosti i popularnoj kulturi u Hrvatskoj nakon raspada Jugoslavije. Nakon prvog vala institucionalnih revizija jugoslavenskog socijalizma iz ranih 90-ih, dubljim ulaskom u 2000-e sve se više susrećemo s pluralnošću kulturnih i umjetničkih artikulacija socijalizma koje se mogu promatrati kao teren borbe i pregovaranja između institucionalnog, individualnog i kolektivnog pamćenja, vrlo aktivnog i dinamičnog u našoj suvremenosti. Kroz nekoliko reprezentativnih kulturnih uzoraka pamćenja jugoslavenskog socijalizma u suvremenoj kulturi, predavanje će problematizirati ulogu književnosti i popularne kulture u kreiranju specifične politike afekata vezanih za socijalizam. S obzirom da kulturno pamćenje socijalizma ujedno ispisuje putanje njegove budućnosti, predavanje će pokušati odgovoriti na pitanje kako je zamišljena sama politička budućnost socijalizma u suvremenoj književnosti i popularnoj kulturi.

dr.sc. Maša Kolanović
(Zagreb, 1979) radi kao docentica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istome je fakultetu diplomirala kroatistiku i komparativnu književnost te doktorirala. Do sada je objavila niz autorskih članaka o književnosti i popularnoj kulturi te knjige: Pijavice za usamljene (Zagreb, 2001); Sloboština Barbie (Zagreb, 2008; Berlin-Münster, 2012), Udarnik! Buntovnik? Potrošač…( Zagreb, 2011), Jamerika (Zagreb, 2013) te uredila zbornik Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva (Zagreb, 2013).

 

Više o projektu: Popularna kultura i socijalna uključenost

 

 

BEZ BUDUĆNOSTI?  Politika pamćenja socijalizma u suvremenoj hrvatskoj književnosti i popularnoj kulturi

Posljednje iz kategorije: Sociokulturni odjel

Skip to content