UDRUGA ZA PREVENCIJU STIGMATIZACIJE I EDUKACIJU TEATROM – UPSET

organizira “UPSET” – radionicu dramsko-akcijskog istraživanja stigmatizacije i inkluzivnog teatra.
Radionica kreće od 6. travnja 2016. i održavati će se srijedom od 17.30 do 19h u dvorani u Domu Knežija (Albaharijeva 2).
Dramsko-akcijski model istraživanja razvio je sociolog Ivan Hromatko za potrebe doktorske disertacije, te je ono kombinacija znanstvenog istraživanja stigmatizacije, amaterskog teatra te civilnog aktivizma, a uvijek završava javnim nastupom.

Amatersko kazalište: Naime, dramsko-akcijski model istraživanja utilizira prednosti teatra i pristupe dramskih prakticionera (Boal, Chaikin, Chekov, Stanislawski, Bogart, Maisner, Strasberg i mnogi drugi) koje smješta u simbolički teatar Victora Turnera (moderni inicijacijski obred), a zatim nadopunjuje akcijskim istraživanjem Kurta Lewina koje fokusira aktivnosti sudionike i teži definirati pozitivne akcije koje će doprinijeti destigmatizaciji stigmatiziranih skupina i pojedinaca u Hrvatskoj.

Istraživanje: Dramsko-akcijske radionice su igra i istraživanje pa će sudionici ući u simbolički teatar, a zatim će, prolazeći tri faze obreda prijelaza, tj. inicijacije (faza rastajanja, liminoidna faza, faza sastajanja) istražiti sebe, druge, i temu stigmatizacije u hrvatskom društvu. Proces će biti popraćen znanstvenim istraživanjem u kojem će sudionici imati priliku sudjelovati.

Aktivizam: Sudjelovanjem u znanstvenom istraživanju, sudionici će aktivno doprinijeti stvaranju jasnije slike o stigmatizaciji u Hrvatskoj – kao i definirati pozitivne akcije koje mogu potaknuti destigmatizaciju.

Javni nastup: Dramsko-akcijske radionice uvijek završavaju javnim nastupom pa će sudionici dobiti priliku javno prezentirati svoje ideje, poslati poruku inkluzije i destigmatizacije te iskusiti nastup pred publikom.

Prvi javni nastup planiran je za 29. lipnja 2016. u Domu Knežija.

Zainteresirani se trebaju prijaviti putem online obrasca:
PRIJAVNICA (klikni)

Ukoliko zbog tehničkih poteškoća niste u mogućnosti prijaviti se putem online obrasca, molimo da se javite na upset.theatre@gmail.com  ili na 095 866 4312.

Više o radionici možete naći na našoj stranici (klikni):
http://upset.hr/hr/dramsko-akcijsko-istrazivanje/upset-radionica-dramsko-akcijskog-istrazivanja-stigmatizacije-i-inkluzivnog-teatra-2016/

TERMIN: srijedom 17.30-19h

TRAJANJE: 6.4. – 22.6.2016. (maksimalno 12 susreta; dalje uz dogovor sa sudionicima)

JAVNI NASTUP: 29.6.2016. (prvi, daljnje ćemo dogovoriti kasnije)

SUDIONICI: punoljetne osobe (maloljetni iznad 15 godina, uz pismenu potvrdu roditelja), a posebno pozivamo sve koji se osjećaju stigmatizirano!

AUTOR: Ivan Hromatko, mag.educ.soc. et hist.

Udruga za prevenciju stigmatizacije i edukaciju teatrom – UPSET
Association for prevention of stigmatization and education through theatre – UPSET

> Bartolići 13
> 10000 Zagreb, Croatia
> OIB: 45630682857
> website: upset.hr

Kontakt:
> upset.theatre@gmail.com
> +385 95 866 43 12

> HR: Izrazi koji se koriste u ovoj komunikaciji, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
> EN: The terms used in this communication, which bare gender meaning, are used neutrally and apply equally to male and female gender.

UPSET – radionica dramsko-akcijskog istraživanja stigmatizacije i inkluzivnog teatra
Skip to content