KLUB MELISA 

UPISI od 12. do 31.1.2023.

Konverzacijski i početni engleski (50+)

 

Voditelj: Višnja Sepčić- Gašpić

Termini: srijedom od 1.2. do 30.5.2023.
od 9 do 10:30 sati (konverzacijski engleski) 
i od 11 do 12:30 sati (početni engleski)

Gdje: Društveni dom Prečko (Prečko 2a)

Broj polaznika po grupi: 15

Cijena: 13,27 eura / 100 kuna 

Prijave: dinko.cekate@gmail.com

Radionice su namijenjene osobama starijima od 50 godina, kao i umirovljenicima.  

UPISI na konverzacijski i početni engleski (50+)
Skip to content