Uzrast: djeca od 7-12 godina

Vrijeme: subotom od 10-11,30, tijekom školske godine, početak programa  1.10.

Cijena: 200 kn mjesečno

Voditelji: umjetnici sa završenom likovnom akademijom

Ova radionica pravi je izbor za vaše dijete, ako je odgovor na neka od ovih pitanja DA !

DA li smatram da je satnica likovne kulture u školi nedovoljna da bi se moje dijete razvilo u kompletnu i vizualno osvještenu osobu?

Da li kod svog djeteta želim poticati manualne vještine, kompetencije za novo doba, kritičko mišljenje, timski rad?

Da li želim da moje dijete savlada neke nove informatiče alate, ali da ih koristi u svrhu razvoja svojih kreativnih potencijala, te da na taj način stvara nova znanja i vještine koje će mu u budućnosti trebati pri pronalasku zanimanja?

Za djecu koju zamaraju brojke i činjenice, za koje kažu da su umjetnička duše, koja žele otkriti svoje kreativne potencijale, osloboditi svoju umjetničku stranu…

Prilika je to za jednotjedno druženje sa istomišljenicima u kreativnoj i poticajnoj atmosferi uz cool  voditelje-razne umjetnike !

I na kraju-slijedi izložba radova u našoj Galeriji..možda i vaše dijete jednom postane umjetnik, baš poput naših voditelja.

Upis u program: Kreativni studio

Ključne riječi:

Skip to content