Besplatno naručite publikacije o sudioničkom upravljanju
Tijekom dvogodišnje provedbe projekta Svi za Pogon – Pogon za sve! proveli smo javnu kampanju radi podizanja vidljivosti i osvještavanja važnosti sudioničkog upravljanja. Na temelju rezultata kampanje proizveli smo publikaciju pod nazivom “Trasiranje puta novim modelima upravljanja: uspjesi u limbu asimetričnih partnerstava” koja kroz 10 autorskh tekstova mapira razvoj sudioničkog upravljanja u kulturi u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na protekle dvije godine.
U sklopu projekta objavili smo i studiju slučaja pod nazivom “Praksa bez pravnog okvira” autorskog i istraživačkog tima Ane Žuvele, Hane Sirovice, Katarine Pavić i Davora Miškovića koja analizira modele sudioničkog (programskog i financijskog) upravljanja u šest kulturnih centara grada Zagreba (Centar za kulturu Trešnevka, Centar KNAP, Zagrebački plesni centar, Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, Centar za kulturu Histrionski dom) i donosi preporuke za unaprjeđenje kvalitetnih i održivih modela sudioničkog upravljanja.
Obje publikacije možete besplatno naručiti slanjem svoje adrese na kurziv.platforma@gmail.com ili nam se javiti u inbox. Rok za narudžbe je 30. studenog 2020, a nakon tog datuma publikacije možete preuzeti prema dogovoru.
PUBLIKACIJA O SUDIONIČKOM UPRAVLJANJU
Skip to content