I. Kategorije prema uzrastu sudionika; grupa se prijavljuje ako je 2/3 plesača u tojdobnoj skupini

 • A – predškolski uzrast
 • B – djeca ( 7 – 14 god.)
 • C – mladi ( 15 – 30 god.)

II. Kategorije prema vrsti plesnog izričaja

 • 1 – klasični
 • 2 – suvremeni
 • 3 – step, društveni, jazz, show
 • 4 – urbani (street dance)

III. Broj prijavljenih koreografija, trajanje nastupa, broj plesača

 • Jedna skupina/klub može prijaviti najviše 3 koreografije.
 • Svaka koreografija može trajati između 1,5 i 3 minute.
 • Broj plesača u pojedinoj koreografiji je 3 do 20

IV. Način prijave, rok za prijavu, selekcija prijava, kotizacija

Prijavnicu popuniti na online obrascu, isprintati i poslati poštom. Obavezni prilozi:

 • Glazba na CD-u ili e-mailom (isključivo audio ili mp3 format), na dan nastupa svakako ponijeti glazbu na CD-u ili usb sticku. Pri dostavi glazbe obavezno istaknuti naziv plesne grupe i naziv plesne točke.
 • fotografija plesne skupine u digitalnom obliku (rezolucije minimalno 300 dpi).

email: cekate.treps@gmail.com
Rok za prijavu od 7. veljače do 7. ožujka 2014.
Period za selekciju prijava od 7. do 10. ožujka.

Grupe odabrane za nastup na 11. Susretima plesnih grupa uplaćuju kotizaciju u iznosu od 150,00 kn na račun: HR8023600001101429565
Opis plaćanja: Kotizacija za 11. Susrete plesnih grupa
Uplatitelj: Naziv plesne grupe
OIB (Centar za kulturu Trešnjevka): 51680110311

V.  Kriteriji na osnovu kojih stručno povjerenstvo ocjenjuje nastupe, bodovni prag na osnovu kojeg se skupine pozivaju na sudjelovanje na Treps Festivalu

 • Originalnost koreografije/kreativnost u plesnom izričaju – max. 10 bodova (ocjene 1-10)
 • Primjerenost kostima i koreografije uzrastu prijavljene skupine – max. 10 bodova (ocjene 1-10)
 • Izvedba/uvježbanost elemenata koreografije– max. 10 bodova (ocjene 1-10)
 • Izražajnost/umjetnički dojam – max. 10 bodova (ocjene 1-10)

Maksimalni broj bodova 40.
Bodovni prag na osnovu kojeg se skupine pozivaju na sudjelovanje na Treps Festivalu određuje str. povjerenstvo.
PODJELA PRIZNANJA ZA SUDJELOVANJE NA POČETKU SVAKE VEČERI – svi koreografi pozvaju se na pozornicu, na početku svake večeri kako bi im se uručila priznanja.

VI. Datumi nastupa po kategorijama:

 • 21., 22. i 23. ožujak – urbani plesni izraz
 • 28., 29. i 30. ožujak – show, jazz, društveni, step plesni izraz
 • 11., 12. i 13. travanj – suvremeni i klasični plesni izraz

VII. Stručno povjerenstvo:

Stalni članovi: Jasminka Zajec, Tamara Savićević, Antonieta Šeketa Gleich
Predsjednica stručnog povjerenstva Tamara Savićević – prisustvuje svakoj večeri Susreta.

Ispunite on-line prijavnicu

Preuzmite:
Propozicije u doc formatu (Word)
Prijavnica u doc formatu (Word)

11. Susreti plesnih grupa (prijave)
Skip to content