PONEDJELJKOM i SRIJEDOM
17,30 – 18,30 sati PREDŠKOLSKA grupa
18,30 – 19,30 sati ŠKOLSKA grupa

Tečaj za djecu predškolske dobi
Kreativni pokret i ples, osnovno su polazište u svijet igre i mašte. Kroz ples, glazbu, pjesmu i priču razvijaju vlastitu kreativnost, potiču svoju maštu. Glazba je popraćena pričom u kojoj djeca aktivno sudjeljuju i pokretima imitiraju svijet koji nas okružuje a ujedno razvijaju sluh, pretnost, koordinaciju pokreta i plesnost.
Improvizirajući, dijete je u mogućnosti pokretom i plesom iskazati vlastiti doživljaj svijeta oko sebe.

Početni i napredni školski tečaj
Sat započinje osnovnim vježbama za postavu tijela te se razvija prema plesnim sekvencama, a koncipiran je za polaznike s nešto predznanja u plesu ili u bilo kojoj tjelesnoj praksi. Vježbajući plesnu tehniku djeca usvajaju nazive elemenata, uvježbavaju plesne sekvence i manje plesne cjeline za nastup. Tehnika je bazirana na osnovi baleta, uz postepeno usvajanje elemenata suvremenog plesa i elemenata jazz plesa. Velika se pažnja poklanja osobnoj kreativnosti polaznika.

POKRET I PLES najprimjereniji je način izražavanja današnjoj djeci, stoga pružite priliku vašem djetetu da otkrije tajne „govora tijelom“ uz nadzor stručnih plesnih pedagoga.

Polaznici nastupaju i u programima Centra.

Plesni tečaj za djecu/ ritmika i suvremeni ples
Skip to content