Pozivamo Vas na uključivanje u paneuropsku kampanju Get Online Week 2016, koja će se organizirati u 23 europske zemlje u razdoblju od 14. do 20. ožujka 2016.
CILJ KAMAPANJE: poticanje Europljana na sigurno korištenje internetskih tehnologija u funkciji razvoja digitalnih kompetencija i zapošljavanja. Koordinator kampanje je međunarodna organizacija Telecentre Europe u suradnji s Telecentrom iz Zagreba, Centrom za kulturu Trešnjevka I 28 nacionalnih koordinatora.
U Hrvatskoj je u planu organizacija nekoliko okruglih stolova i tribina na kojima će se razgovarati o razvojnim projektima na teme e-inkluzije vulnerabilnih skupina, novih kurikuluma informatike u osnovnim školama, računalnog programiranja i robotike, multimedijskog novinarstva i mobilnih tehnologija, te kulturnog poduzetništva i međusektorskog umrežavanja u lokalnoj zajednici.

Tijekom kampanje, provodit će se istraživanje o računalnom programiranju, kao jednoj od novih ključnih kompetencija 21. stoljeća. Pozivamo Vas na sudjelovanje u istraživanju ispunjavanjem online ankete na adresi https://www.surveymonkey.com/r/programiranje. Rezultati istraživanja će se koristiti u pripremi projekata razvoja i provedbe novih obrazovnih programa za djecu i mlade.

CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA
SRIJEDA, 16.03.2016. U 18:00 SATI
Okrugli stol: DIGITALNA AGENDA ZA KREATIVNU TREŠNJEVKU
Na okruglom stolu će se raspravljati o razvoju kulturnog poduzetništva u lokalnoj zajednici kroz međusektorsku suradnju obrazovnih i kulturnih ustanova, udruga, freelance zajednice, privatnog sektora i lokalne samouprave. Predstaviti će se plan otvaranja multimedijske učionice u CEKATE-u u kojoj će se u sklopu projekta Generation 0101 provoditi obrazovni moduli e-novinarstva, video i radijske produkcije, web dizajna, online suradnje i računalnog programiranja za djecu i mlade.

Panelisti: Ljiljana Perišić (CEKATE), Jelena Bračun Filipović (udruga OPA), Žarko Čižmar (Telecentar),…

 

 

Paneuropska kampanja Get Online Week 2016
Skip to content