Dvoje autora nastojat će nam kroz ovu izložbu prikazati duh vremena šezdesetih godina prošlog stoljeća (doba Exat-a  51, Novih tendencije, Gorgone i dr.), koje su kao autori živjeli, iskusili, mislili i djelovali.

Osobni doprinos autora Tomislava Premerla i Hrvoja Devidea tim  godinama biti će interesantan i za potpuniji uvid u povijest naše likovnosti. Izložba je to za likovne sladokusce i stručnjake, ali i za ostale, koji žele pogledati ove zanimljive crteže, skice, zabilješke misli toga vremena.

 

TOMISLAV PREMERL (Zagreb 1939.), arhitekt, teoretičar i povjesničar arhitekture, diplomirao 1969. i doktorirao 1985. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio kao arhitekt – konzervator, te kao urednik u Leksikografskom zavodu “Miroslav Krleža” u Zagrebu. Od 1995. do danas predaje sakralnu umjetnost na Teološkom studiju Družbe Isusove i na Filozofskom fakultetu D.I., predaje teoriju arhitekture na doktorskom studiju Akademije likovnih umjetnosti i mentor je na doktorskim studijama Filozofskog fakulteta na Odsjeku za povijest umjetnosti, i na Arhitektonskom fakultetu. Od 1962. objavljuje članke, kritike, eseje, studije i znanstvene radove, a posebno se bavi modernom arhitekturom i teorijom sakralne umjetnosti. Bio je urednik časopisa “Arhitektura” i glavni urednik časopisa “Čovjek i prostor”. Izlagao na arhitektonskim izložbama i sam priredio više kritičkih izložbi arhitekture, te priredio dvije likovne izložbe vlastitih radova (Vela Luka 2008. i Modulor 2009.). Uredio više stručnih knjiga, sudjeluje na znanstvenim skupovima, drži predavanja. Objavio nekoliko knjiga, od kojih je “Hrvatska moderna arhitektura između dva rata – nova tradicija” temeljno djelo za razumijevanje hrvatske moderne. Kao autor graditelj izveo više arhitektonskih i konzervatorskih zahvata na povijesnim sakralnim objektima, te kao autor projektirao i izveo nekoliko novih crkvenih objekata. Dobitnik je nagrade J. J. Strossmayer  za izdavački pothvat 1994. (HAZU i Zag. velesajam) i Nagrade “Neven Šegvić” za ukupan znanstveno istraživački i teorijski rad 2010. (UHA).

 

HRVOJ DEVIDÉ (Zagreb, 1941.), oblikovatelj i grafičar. Studirao na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se grafičkim oblikovanjem urbane opreme i vizualnih komunikacija (Stambena naselja Dugave, 1976. i Sloboština, 1979; središte Trga Francuske Republike, 1979. i tipske autobusne čekaonice, 1977. u Zagrebu; obala Save u Slavonskom Brodu, 1980.), te slikarstvom. S Marijom Ujević sudjeluje na natječajima za spomenik na Petrovoj gori (1971.) i za spomenik V. Nazoru (1972.). Likovne radove izlagao u Zagrebu 1971. Piše likovne prikaze u časopisu Polet i dr.

Ključne riječi:

Skip to content