Modul E- facilitator / B.I.G. D.E.A.L.  –  BiTno je! / CeKaTe, utorkom 17–20 h, 16.listopada–18.prosinca 2018.

Besplatni modul E- facilitator kao dio B.I.G. D.E.A.L. međunarodnog projekta / BiTno je!

 

O projektu:
B.I.G. D.E.A.L. (Bridging Input Gaps for the Disadvantaged to Enhance the Outcome of Non-formal Adult Learning) novo je međunarodno strateško partnerstvo u kojem sudjeluje i CeKaTe kao jedan od partnera, a koje sufinancira Europska komisija u okviru programa Erasmus +.

Koordinator projekta belgijski  je Theater van A tot Z (T-AZ) iz Antwerpena.

Projekt je usmjeren na postizanje relevantnih i visokokvalitetnih vještina i kompetencija te socijalnu uključenost (horizontalni prioriteti K2 partnerstva).

Glavne su aktivnosti projekta edukacijske (povećavanje socijalnih i kreativnih vještina te učenje osnova ICT znanja), a tri su glavna cilja: edukacija edukatora (voditelja; facilitatora kako bi prenijeli stečeno znanje dalje na skupine koje su socijalno izolirane), razvoj bolje komunikacije i povećanje dostupnosti neformalnog obrazovanja.

CeKaTe kao jedan od partnera ove je godine naglasak stavio na povećanje digitalnih kompetencija. Zato su osmišljene radionice koje pružaju stjecanje novih digitalnih vještina i digitalnih kompetencija kod polaznika.

U edukaciju su uključujeni stručnjaci po iskustvu (osobe s psihosocijalnim poteškoćama, peer radnici i osobe koje su uključene u rad na provođenju mentalnog zdravlja u zajednici) i stručnjaci po obrazovanju (psihoterapeuti, dramski pedagozi, socijalni radnici, zdravstveni djelatnici u sustavu mentalnog zdravlja te djelatnici studenti u zdravstvenom, kazališnom i sličnim zanimanjima).

Više o projektu: https://cekate.hr/medunarodna-suradnja/erasmus-b-i-g-d-e-a-l-bridging-input-gaps-for-the-disadvantaged-to-enhance-the-outcome-of-non-formal-adult-learning/

 

MODUL E- FACILITATOR: Digitalno pripovijedanje (sadržaj radionice)

Alati online suradnje: izrada mentalnih mapa, korištenja alata za organizaciju, cloud riješena, hodogrami projekta;

Digitalna fotografija: oprema za fotografiranje, osnove kompozicije slike, podešavanje ekspozicije, osnovne foto korekcije, fotografiranje portreta, foto reportaža;

Osnove video novinarstva : oprema za videonovinarstvo, videosnimanje, videoprilog, videointervju, videomontaža, distribucija videa na različitim medijskim platformama;

Osnove web dizajna: osnove web dizajna (HTML, CSS), osnove web-programiranja (JavaScript), upravljanje sadržajem na webu (Word Press);

Modul traje do kraja godine (ali polaznici mogu sudjelovati na dalje na projektu tijekom  2019. i 2020.);

  1. nastavljamo i širimo program UMJETNOST kao alat bolje komunikacije i izlaza iz izolacije!

 

Modul E- facilitator u sklopu međunarodnog projekta BiTno je!/ B.I.G. D.E.A.L.
Skip to content