oblikovanje, Ana Sladetić, mag.art.

Interdisciplinarni projekt će se kroz ciklus tribina, radionica, predavanja, performansa i filmskih projekcija baviti kulturnim memorijama koje su formirane izvan formalnih povijesnih diskursa, ali artikuliraju s tim diskursima, te analizom procesa kojim su memorije postale dio popularne kulture. Kulturna memorija ima veliku ulogu u produciranju koncepata kao što su nacija ili narod, građanka, građanin itd. – što to uopće znači biti Zagrepčanka ili Zagrepčanin.

Kulturna memorija je producirana na različite načine, kroz memorijale, umjetnost, filmove, literaturu, popularnu kulturu…. Stoga će projekt istraživat različitu građu (usmene povijesti, film, umjetnost, urbani prostor …) kako bi odgovorio na pitanje u kolikoj mjeri grad Zagreb, njegova svakodnevica, njegova arhitektura, parkovi, sve ono što zapravo uzimamo zdravo za gotovo, ispisuje živote svojih građanki i građana, i koliko one/oni svojim djelovanjem, svojom svakodnevicom, ispisuju sam grad.

Teme susreta:

12.11.2019. u 20.00 
izv.prof. dr.sc. Senka Božić
Politike sjećanja i emotivne mape gradova: svakodnevica grada

19.11.2019. u 20.00
izv.prof.dr.sc. Senka Božić
Politike sjećanja i emotivne mape gradova: šetnja gradom i unutarnji dijalozi (dijalog sa samim sobom)

26.11.2019. u 20.00 
red.prof.dr.sc Mario Vrbančić
Različiti pogledi na grad: viđenje i gledanje (situcionisti i grad)

3.12. 2019 u 20.00
Dipl.ing. arh. Aneta Mudronja
Napušteni prostori grada Zagreba (povijesna sadašnjost)

Autorica projekta: izv.prof. dr. sc. Senka Božić
Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru
Doktorirala 2004. na Sveučilištu u Aucklandu, Novi Zeland. Radila je kao sociokulturna antropologinja na Sveučilištu u Aucklandu (Novi Zeland), Sveučilištu u Melbourneu (Australija), Američkom sveučilištu u Lavovu (Ukrajina), Institutu za antropologiju (Zagreb) i Sveučilištu u Zadru (Zadar). Do sada je participirala u osam (8) znanstveno-istraživačkih projekata. Bila je voditeljica četiri (4) međunarodna projekta u kojim se bavila razmatranjem politika različitosti s posebnim osvrtom na pitanja migracijskih procesa, globalizacije i politika identiteta, ideologije te političke i kulturološke konstitucije prošlosti i sadašnjosti. Božić-Vrbančić je rezultate svojih istraživanja do sada objavila u dvije knjige  (Tarara – Croats and Maori in New Zealand: memory, belonging, identity, Otago University Pres, 2008; Hitchockijanski pogled (koautorstvo s M. Vrbančić), Jesenski & Turk, 2017.) i dvadesetdevet (29) radova u znanstvenim časopisima i knjigama. Dobitnica je nekoliko znanstvenih nagrada uključujući McArthur Award (University of Melbourne 2007.) i NCPH Book Award (Temple University Press, 2009.).

Partner projekta: Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru

Info: Veselko Leutar, leutar@cekate.hr

 

 

 

 

KULTURNE MEMORIJE ZAGREBA
Skip to content