utorak, 12.11.2019. u 20.00 sati

Izv.prof.dr.sc. Senka Božić-Vrbančić

Današnje vrijeme često nazivamo vremenom anksioznosti, vremenom depresije, vremenom krize. Ekonomska kriza, ekološka kriza, kriza demokracije, migrantska kriza. Ukratko, krize se umnogostručuju i smjenjuju, metastaziraju i prodiru u sve pore društva manifestirajući se na različite načine; od rastuće prekarnosti, rasta broja dijagnostičkih kategorija depresije i anksioznosti, rastu ksenofobije i fašizma do izumiranja vrsta i nestanka cijelih ekosustava.

U ovom izlaganju pažnju ću obratiti upravo na ”život u krizi”, i to ”svakodnevni život u urbanim centrima”, na ”življeno iskustvo krize” te mogućnost mapiranja iste kroz razne umjetničke i znanstveno-eksperimentalne projekte koji poseban fokus stavljaju na „hodanje“ kao temelj društvenog. Pozornost ću obratiti na Big Anxiety Festival u Sydneyu 2017. i 2019. i New York Stories, 2016. Inspirirana teorijama afekta otvorit ću promišljanja o ”hodanju” i ”sjećanju” kao formama znanja koje nam omogućuju „svakodnevicu“ a ujedno reflektiraju zapetljane krizne odnose u kojim smo se našli. Postavlja se pitanje može li ”hodanje” kao ”mišljenje u pokretu” biti nešto što nam je zajedničko, nešto što otvara nove mogućnosti mapiranja svakodnevice, omogućava prolazak kroz krizu, ali ujedno otvara i prostore drugosti i novih imaginarija koji bi proizašli iz tih prostora.

Više o projektu: Kulturne memorije

Info: Veselko Leutar, 091 3027 414, leutar@cekate.hr

KULTURNE MEMORIJE: Politike sjećanja i emotivne mape gradova: svakodnevica grada
Skip to content