Izložba je nastala u suradnji s Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu.

Autorica izložbe je Ivana Tutek, d.i.a., a suradnica na izložbi Bernarda Lukač.

Prethodi joj dvodnevna radionica za studente, u Cekate-u , koja će se realizirati 28. i 29. veljače od 10 do 16 sati.

Tema izložbe problematizira disciplinu kreiranja arhitektonske kompozicije kroz prikaz vježbi studenata arhitekture druge godine na Kabinetu za crtanje i plastično oblikovanje pri Katedri za arhitektonsko projektiranje na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.
Arhitektonske kompozicije 21. stoljeća uvjetovane su društvenim i tehnološkim promjenama te kompozicijski dijagrami kao modeli višeg stupnja apstrakcije koji prihvaćaju prostorno-vremensku dinamiku postaju idealni za procesne kompozicijske sustave oblikovanja karakteristične za suvremenu arhitekturu.
VJEŽBA KOMPOZICIJSKI DIJAGRAMI u četvrtom semestru kolegija Plastično oblikovanje logično se nastavlja na zadatak iz trećeg semestra KOMPOZICIJA. Ova nastavna dionica tematizira četvrtu dimenziju, vrijeme, kao bitan faktor suvremene prostorne kompozicije. U prvom dijelu vježbi studenti kreiraju skladnu kompoziciju sastavljenu od apstraktnih geometrijskih formi, kocki i kvadara, koji svojim postavom artikuliraju prostorni centar definiran presječnim ravninama x-y-z. Rezultat je kompozicijski dijagram gdje je odnos između apstrakcije i subjekta prikaza definiran – maketa 3D. Na kompozicijskom modelu analiziraju se prostorni međuodnosi i djelovanja elemenata. Dodatni stupanj apstrakcije karakterizira drugi dio zadatka kada elementi postaju polje sila. Formira se drugačiji kompozicijski dijagram koji nije jasno definiran, već sudjeluje u kreativnom procesu te možemo reći da se radi o proto-prikazu. Takvi procesi (eksperimenti) u oblikovanju otvoreni su i nepredvidivi te indikativni za tranziciju od modernizma prema suvremenom obrascu.

 

Ivana Tutek diplomirala je (2002.) i doktorirala (2015.) na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i zaposlena od 2003. godine na Kabinetu za crtanje i plastično oblikovanje. Sudjeluje u nastavi na Agronomskom fakultetu, kolegij Crtanje (od 2013.-2016. god.), i na Šumarskom fakultetu, kolegij Kultura vizualne misli (od 2008. god.-). Autorski surađuje na arhitektonsko-urbanističkim projektima i znanstveno-stručnim studijama zaštite prostora.

KOMPOZICIJA_POZICIJA_DISPOZICIJA/ EDUKACIJA AF

Ključne riječi:

Posljednje iz kategorije: Aktualno, Galerija Modulor, Izložbe, Svi programi