Izložbu Nade Dogan otvorena je 4.11. 2014. u 19 sati, a trajati će do 15.11. do 22 sata (u Noći kazališta).

Časopis za plesnu umjetnost Kretanja je, zahvaljujući entuzijastima, sadržajno i oblikovno na visokoj razini kvalitete, već više od 10 godina prisutan u hrvatskoj javnosti kao jedini časopis takvog tipa.

Dizajn časopisa je, kao i dizajn svih daljnjih izdanja, svojim kvalitetom potpomogao osnovnu ideju promocije plesa. I dalje od toga: ples je poslužio kao ideja, kao oblikovni predložak za dizajnersko promišljanje i zanimljive grafičke kreacije.

Na izložbi autorice grafičkog oblikovanja i likovne urednice Kretanja Nade Dogan, osim  časopisa Kretanja, moguće je vidjeti još neke druge publikacije (knjige i časopise) i radove (vizualne identitete) posvećene plesnoj umjetnosti.

Nada Dogan samostalna je umjetnica na području dizajna vizualnih komunikacija, posebno specijalizirana za dizajn sustava orijentacije u prostoru.

Završen Studij dizajna kao i Elektrotehnike i računarstva, završena Škola za balet i ritmiku, te višegodišnje iskustvo profesionalnog plesača čine osnovu njenog rada.

Provela je 10 godina u inozemstvu kao umjetnički direktor u agencijama i zatim kao samostalni dizajner. Višestruko je nagrađivana na području grafičkog dizajna za vizualne identitete i knjige.

Njene knjige, koje su uvrštene u “Best Designed Books All Over the World”, nalaze se u trajnom fundusu Muzeja knjiga u Leipzigu (BML).
Predavač je kolegija Dizajn management na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa.

Izložba DIZAJN I PLES: 10 GODINA ČASOPISA KRETANJA
Skip to content