Foto: dr. sc. Željko Heimer
Oblikovanje: Antonela Klemenčić, mag.art.

Interdisciplinarni se projekt kroz ciklus tribina bavi suvremenim hrvatskim simboličkim identitetom. Simbolički identitet zemlje iznimno je važan kao pretežito vizualni način njenog predstavljanja „prema van“ drugim zemljama i narodima kao i „prema unutra“ vlastitim građanima/kama. Fokus će biti na tri najvažnija službena državna simbola države, određena kao takva najvišim međunarodnim i državnim pravnim aktima: zastava i grb, himna i državni blagdani.

Cilj je povezati znanstvenike i stručnjake koji se bave istraživanjem suvremenih hrvatskih simbola sa širom javnošću koju se kroz niz tribina želi upoznati s važnošću postojanja i očuvanja simboličkog nacionalnog i državnog identiteta, te s poviješću nastanka i razvoja, sadržaja, promjena i primjena hrvatskih državnih simbola. Važnost uključenja građana u upražnjavanje nacionalnog simboličkog sadržaja, što je pak moguće samo razvojem boljeg razumijevanja i osobnog usvajanja tog sadržaja kao sastavnog dijela vlastitog nacionalnog identiteta, u znanstvenoj je literaturi istaknuto je kao ključno za njegovo održanje te, posljedično, za jačanje nacionalnog identiteta uopće.

Teme susreta

18.4.2019. u 20.00
doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Hrvatski državni blagdani

25.4.2019. u 20.00
doc. dr. sc. Tomislav Galović

Hrvatski heraldičari u 20. stoljeću

9.5.2019. u 20.00
dr. sc. Mirko Marjan

Hrvatska odlikovanja

16.5.2019. u 20.00
dr. sc. Željko Heimer

Hrvatski municipalni identitet: grbovi i zastave gradova i općina u Hrvatskoj

23.5.2019. u 20.00
Marin Sobolović, mag. geog.

Vizualni identitet hrvatskih oružanih formacija s posebnim osvrtom na službene odore

30.5.2019. u 20.00
izv. prof. dr. sc. Božo Skoko

Imidž Hrvata i Hrvatske u svijetu – kroz povijest i danas

Autorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Diplomirala sociologiju i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu a 2013. doktorirala obranom disertacije „Uloga državotvornih simbola u izgradnji identiteta hrvatskog društva“. Od 2008. zaposlena je kao znanstvena novakinja, 2014. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice te zaposlena na radnom mjestu poslijedoktorandice, a 2016. na radnom mjestu docentice na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Autorica je monografije o hrvatskom identitetu te kourednica zbornika i (ko)autorica niza znanstvenih i stručnih radova, poglavlja u knjigama i zbornicima o hrvatskom društvu iz područja socijalne ekologije, sociologije prostora, te konstrukcije identiteta s naglaskom na simboličku dimenziju. Sudionica je brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Dobitnica je nekoliko stipendija od kojih su najistaknutije Fulbright te British Scholarship Trust. Nagrađena Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine te nagradom „Franjo Marković“ Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2007. godine. Glavna je  urednica časopisa „Socijalna ekologija“. Predstojnica je Katedre za socijalnu ekologiju Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Članica je Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku i niza strukovnih organizacija.

Partner projekta: Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo
Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (HGZD) osnovano je 4. svibnja 2006. godine. HGZD nevladina je i neprofitna udruga građana s ciljem:

  • unaprjeđenje heraldike (grbopisa i grboslovlja) i veksilologije (zastavopisa i zastavoslovlja) kao pomoćnih povijesnih znanosti i kao grana suvremene primijenjene umjetnosti,
  • poticanje i razvijanje šireg interesa za heraldiku i veksilologiju te srodne znanstvene discipline kao što su sfragistika, faleristika, genealogija i druge,
  • očuvanje heraldičke i veksilološke baštine, posebice na području Republike Hrvatske.

Uz naziv na hrvatskom jeziku Društvo rabi i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Croatian Heraldic and Vexillologic Association – CHVA.


HGZD je član međunarodnih strukovnih krovnih udruga:

 FIAV – Međunarodna federacija veksiloloških udruženja (La Fédération Internationale des Associations Vexillologiques) www.fiav.org

 CIGH – Međunarodna konfederacija za genealogiju i heraldiku (La Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique) www.cigh.org

 

HRVATSKI SIMBOLIČKI IDENTITET
Skip to content