Početkom studenog 2012. godine, Centar za kulturu Trešnjevka je sudjelovao na “Normal Festivalu” kojeg u Pragu organizira nevladina i neprofitna organizacija Inventura. Cekate je sudjelovao s kazališnim performansom koji su izveli članovi UPSET teatra, projekta koji kombinira prednosti znanstvenog istraživanja s dramskim radionicama i koji se već dvije godine odvija u prostorijama Cekate-a.

“Normal Festival” je i inače posvećen osobama s mentalnim poteškoćama te prezentciji njihovih umjetničkih proizvoda (predstava i performansa), a prošlogodišnji je poseban po tome što je bio i dio međunarodnog Grundtvig partnerstva GUIA (eng. Guide Us Into Arts). Cekate jest jedan od osnivača i aktivnih sudionika tog “Povedite nas u umjetnost” partnerstva te smo odlučili sudjelovati na praškom festivalu upravo performansom koji problematizira odnos društva prema stigmatiziranim osobama općenito (ne samo prema osobama s mentalnim poteškoćama).

GUIA

Performans su mjesecima razvijali i pripremali članovi UPSET Teatra (Tomislav Miljak, Silvana Raguž, Dijana Frančešević, Kristina Olujić, Annabel Domović, Vladan Korda i Iva Vinduška), zajedno s autorom i voditeljem projekta (Ivan Hromatko) te suradnicima (Goran Vrbanić i Ivan Zaluški). Sve te osobe imaju udjela u realizaciji ovog performansa, a posebno ističemo da je glazbu skladao Tomislav Miljak, a za scenografiju se pobrinula Sandra Maglov. Važno je još naglasiti da je UPSET teatar amaterska skupina koja među članovima ima sociologe, psihologe, socijalne radnike i studente, ali i osobe koje žive određene društvene stigme u svakodnevnom životu. Upravo zato su izabrani da održe performans u Pragu; performans koji je odlično prihvaćen upravo zato jer je odudarao od ostalih svojom ozbiljnošću i dubinom poruke.

Po povratku iz Praga, UPSET Teatar je nastavio rad u prostorijama Cekate-a te od ove zanimljive i jedinstvene skupine očekujemo razvoj kako starih tako i novih projekata i performansa.

ampeu_logo_hor_hr EU_flag_LLP_CR-01
Ova se projekt financira uz podršku sredstava Europske komisije.

Ova publikacija [komunikacija] odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Fotogalerija/ Photogallery: https://cekate.hr/dom-kulture-precko/fotogalerija/nggallery/dk-precko/normal-festival-2012-guide-us-into-arts/

GUIA festival u Pragu od 7. do 10. studenog 2012.
Skip to content