Međunarodno partnerstvo skraćenog naziva  B.I.G. D.E.A.L. (Bridging Input Gaps for the Disadvantaged to Enhance the Outcome of Non-formal Adult Learning) novo je međunarodno partnerstvo u kojem sudjeluje CeKaTe kao jedan od partnera.
Strateško partnerstvo je  financirano od strane   Erasmus + European Commission.

 

OSOBNA KARTA PARTNERSTVA / B.I.G. D.E.A.L.

RAZDOBLJE PROVEDBE:  veljača 2018-lipanj 2020
KOORDINATOR: Theater van A tot Z (T-AZ), Antwerpen (BE); Jeroen Baeyens
BROJ UGOVORA: KA2 Partnership B.I.G. D.E.A.L. ( 2017-1-BE02-KA204-034801 ) coordinated by Theater van A to Z in Antwerp

Projekt je usmjeren na horizontalne prioritete K2 partnerstva:
– postizanje relevantnih i visokokvalitetnih vještina i kompetencija
– socijalna uključenost

Kroz ovaj projekt obuhvatili smo krajnju ciljanu skupinu osoba koje su u ekonomskom, socijalnom, kulturnom i obrazovnom sustavu u nepovoljnom položaju.
Aktivnosti  partnerstva na projektu su  educirati ciljanu skupinu povećavanjem njihovih socijalnih i kreativnih vještina te  ih naučiti  osnovnim ICT znanjima kao i  minimalno  jedan strani jezik.

Tri glavna cilja i metode rada:
1. Edukacija edukatora ( voditelja)
Metode: Razmjena znanja i primjera dobre prakse
Razvoj novih modela neformalne edukacije koje pružaju osnovno znanje  i razvoj osnovnih vještina

2. Razvoj bolje komunikacije
Metode: Razmjena znanja i primjera dobre prakse
Peer to peer grupe za edukatore ( prenošenje znanja od strane osoba s iskustvom)
Rad edukatora s krajnjim ciljanim skupinama, dijalog s ciljanom skupinom (Participativni pristup)
Izgradnja međunarodne dugoročne suradnje
Bolja komunikacija  među partnerskim organizacijama i u samim partnerskim organizacijama (novi modeli komunikacije)
Bolja ponuda kvalitetnog neformalnoga obrazovanja
Bolja komunikacija kroz umrežavanje

3. Povećanje dostupnosti
Aktivacija osoba koje su u nepovoljnom položaju
Prilagoditi edukaciju prema potrebama tržišta
Volonterski rad
Psihosocijalne radionice

Partneri na projektu su organizacije s dugom tradicijom i radom s ciljanom skupinom kao i provođenjem metoda rada koje dovode do zadanih ciljeva:

Theater van A tot Z (T-AZ), Antwerpen (BE)
Polesie Art Center (POS), Lodz (PO)
National Council for Gender Equality, Skopje (MK)
Trešnjevka Cultural Centre (CeKaTe), Zagreb (HR)
Teatralie, Prague (CZ)
Association Dianova España, Madrid (SP)

Zajedničkom sinergijom i fokusom na kvalitetu rada vjerujemo da možemo postići visoko kvalitetan učinak.


CeKaTe – partner koji educira o invativnim praksama socijalne inkluzije

CeKaTe, kao sociokulturni centar već godinama koristi i promiče umjetnost kao alat terapije, edukacije i model koji olakšavala put ka inkluziji. Ovaj model koristimo u radu s nekoliko skupina osoba s poteškoćama (psihičkim i intelektualnim). Na ovom projektu naša krajnja ciljana skupina osobe su s psihičkim teškoćama, ali skupina s kojom radimo su edukatori/ facilitatori. Suradnjom s civilnim društvom, obrazovnim i zdravstvenim sustavom razvili smo  nekoliko inovativnih modela terapije i edukacije, te implementirali iste u obrazovnom i zdravstvenom sustavu, odnosno kroz ovaj model  umrežili smo nekoliko različitih sektora.

Kroz dugogodišnje djelovanje dobili smo mjerljive rezultate na temelju kojih baziramo svoj rad, te stvorili  mrežu kvalitetnih stručnih suradnika s već navedenih područja, kao i mrežu različitih organizacija koje zajedno (svaka na svoj način i u svom području) djeluju na poboljšanje mentalnog zdravlja u zajednici kao i na kvalitetniju inkluziju osoba s psihičkim teškoćama u društvo.

Kroz ovo strateško partnerstvo
CeKaTe predstavit će model korištenja forum teatra u svrhu inkluzije i terapije te inovativne modele u neformalnoj edukaciji edukatora o korištenju navedene metode.

Aktivnosti CeKaTe-a u partnerstvu
CeKaTe će se putem planirane mobilnosti i CeKaTe –ovog  Festivala PRIHVAĆANJA / koji će se održati od 1. do 8.6.2019./ predstaviti partnerima i široj javnosti.

Cilj festivala je promoviranje novih modela i metoda rada u formalnim i neformalnim obrazovnim institucijama s osobama s psihičkim teškoćama koristeći forum teatar, te putem iskustvenih radionica forum teatra educirati zainteresiranu javnost kao i stručnjake iz partnerskih organizacija kako koristiti ove inovativne metode i implementirati ih u svoju lokalnu zajednicu.
Tijekom dvije godine trajanja partnerstva razvijat ćemo novi model E- facilitacije za nove edukatore koji će koristi umjetnost kao alat terapije.

Metoda iskustvenoga učenja i E- facilitator će se provoditi prema već  razrađenim nacrtima neformalnog učenja  koji CeKaTe provodi zadnjih 4 godine u suradnji sa stručnjacima po obrazovanju i iskustvu.
Radionice i e- edukacija primarno će biti namijenjene profesorima medicinskih škola, fakulteta, veleučilišta i sveučilišta za socijalni radi i edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta. 

CeKaTe-ov TIM:
Voditelji: Ana Marija Meniss i  
dr.sc. Ivan Hromatko; vanjska suradnica na projektu do  30.3.2017. Sandra Šimundić
Edukatori: Danijel Borna Fiket; Vlatka Ročić Petak; Ksenija Kapelj; Hrvoje Handl.

Ovaj projekt ne bi se mogao ostvariti da CeKaTe nije već ranije ušao u partnerstva s : Udrugom Ludruga 100% ljudi i Udrugom Telecentar
CeKaTe je ušao u ovaj projekt zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji s obje udruge, koje čine platformu edukacija- umjetnost- socijalna kohezija- inkluzija u zajednici.

KRONOLOŠKI PREGLED PROJEKTA

17.4.-21.4.2018. KICK OFF MEETING /  Antwerpen, Belgija

B.I.G. D.E.A.L. TEAM

Fotogalerija
BIG DEAL Kick off

ERASMUS + / B.I.G. D.E.A.L./  ‘Bridging Input Gaps for the Disadvantaged to Enhance the Outcome of Non-formal Adult Learning’ (2018-2020)
Skip to content