Dvorana Centra u 17.30 h

Ulaz 10,00 kn

Da li ste od onih koji će podmetnuti leđa zbog drugih, ili vam je malo stalo do drugih? Da li vaše ponašanje odražava vašu samoživu ili nesebičnu prirodu?

Svi smo mi egoistični, a znamo li to iskoristiti u pozitivnom smislu?

Psiholozi definiraju egoizam kao vođenje računa isključivo o vlastitim potrebama i vlastitoj koristi, odnosno pretjerano fokusiranje osobe na samu sebe, na svoje interese, te zanemarivanje interesa drugih.

Suprotno egoizmu je altruizam i znamo da su naoko suprostavljeni jedno drugom, ali ipak postoji povezanost koja dovodi egoizam u službu altruizma. Više o tome saznajte na predavanju dr. Vladimira Grudena u utorak, 12.5.2015. u 17.30 h.

“Egoizam u službi altruizma” predavanje dr. Vladimira Grudena 12.5.
Skip to content