Otvorenje izložbe: 9.5. 2019. u 18 sati

Izložba se sastoji od kolekcije koju čini deset plakata, a kojima autorica postavlja pitanja o širem značenju našeg postojanja, značaju te odnosima među ljudima. Ona vizualizira svoje poglede i interpretacije kroz različite društvene teme.
Često stvara likovne kompozicije kombinacijom tipografskih i slikovnih elemenata, kreirajući konceptualno dizajnirane vizualne poruke uz pomoć tipografske ekspresije.

Dizajnerica vizualnih poruka i pedagogica Martina Kač Nemanič je predavačica na Odsjeku za vizualne komunikacije na Fakultetu dizajna u Ljubljani. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu, potom nastavila studij na Akademiji likovnih umjetnosti – na smjeru dizajna. Doktorski studij završila je na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani.
Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim projektima, a nominirana je bila također na Graphic Top Ten natječaju (2011, New York, SAD). Godine 2013. dobila je priznanje za umjetnička djela na Fakultetu za dizajn. Nominirana je bila na međunarodnom natjecanju Poster 4tomorrow (2018., Pariz, Francuska), Shortlisted designers. Također radi na području didaktike vizualnih komunikacija i objavljuje članke u znanstvenim časopisima.

Dijalozi, izložba Martine Kač Nemanič

Ključne riječi:

Skip to content